György Konrád, een groot én tragisch schrijver overleden

konrad

Konrád György  – in de Hongaarse naamvolgorde – was een liberaal in de zuiverste zin. Zijn hele leven hamerde hij op het recht op de individuele vrijheid van elk mens. Tragisch is in dit verband dat hij in een tijdsgewricht leefde en op een plek in de wereld waar hij  die vrijheden niet of onvoldoende uitoefenen kon. Maar ja, had hij – levend in een min of meer vrije samenleving – dan wel zijn hoogstaande literatuur kunnen afleveren? Is het niet zo dat uit het ’menselijke lijden’ de mooiste kunst geboren wordt?

Konrád groeide op in BerettyóújfaluOost-Hongarije -, daar bracht hij zijn eerste 11 levensjaren door. Hij bezocht de Joodse school maar door de Duitse bezetting werd zijn familie een prooi voor de Nazi’s. Konrád overleefde de oorlogsgruwelen door onder te duiken in een door de Zwitsers gesponsord huis in Boedapest. Zijn ouders werden gedeporteerd…..

Toen Konrád de kans kreeg om te studeren greep hij deze met beide handen aan, zowel literatuurwetenschappen, sociologie en psychologie waren de interessegebieden van de leergierige student. In de communistische tijd van na de tweede wereldoorlog was de schrijver tot het einde – in 1989 – persona non grata. Hij had ’op z’n gemakje’ zijn vaderland kunnen verlaten, de kameraden van de ’grote’ leider en verrader van de Hongaarse opstand van 1956, János Kádár  waren hem liever kwijt dan rijk geweest. Desondanks verkoos Konrád de rol van ’dissident in eigen land’ en dat is in hoge mate te prijzen. Tot het jaar 1988 verbleef zijn literaire werk in Hongarije op de zwarte lijst die door de Kádárkameraden was opgesteld.

Het werk van Konrád kan gekenschetst worden als ’autofictie’. Personages in zijn boeken delen met ons hun ervaringen die – gedeeltelijk – over het leven van de schrijver zelf gaan. De voortdurende innerlijke strijd tussen het willen behoren tot een bepaalde groep, het volgen van een idealistisch doel en de onbedwingbare drang naar individuele vrijheid, een volledig beschermde privacy is kenmerkend voor Konrád. Innerlijke dilemma’s die elke lezer ’ voor zichzelf’ herkent, zijn meeslepende schrijfstijl doet hier nog een schepje bovenop.

Één van zijn meesterwerken is het boek ’de medeplichtige’, a cinkos. Konrád begon deze roman – tevens een 60 jarig Hongaars geschiedenisoverzicht – in 1974 in Boedapest en schreef de laatste zin in 1978 tijdens een verblijf in New York. De Hongaarse samenleving van na de eerste wereldoorlog tot in de zeventiger jaren wordt haarfijn beschreven. Hoe overleef je een situatie van staatsterreur, hoe probeer je in dergelijke omstandigheden toch je eigenwaarde te behouden? In een psychiatrische instelling doet het hoofpersonage T. een poging om zich te ontdoen van – eigenlijk – zijn complete gedachtenwereld. Ondoenlijk natuurlijk, maar in de gegeven omstandigheden is die instelling de enige manier om te overleven. Zeer indringend geschreven, de lezer wordt er niet ’vrolijker’ van, maar ik denk dat dit ook geenszins de bedoeling des schrijvers was……..

Ik meen dat Konrád tevens een zwaarmoedig romantische inborst had, deze kwam nog duidelijker aan de oppervlakte na de ’Wende’ in Midden- en Oosteuropa rond 1989. Hij werd – een beetje op de achtergrond – politiek actief in de de partij SzDSz – het verbond van vrije democraten – waarvan hij tevens één van de oprichters was. In de landelijke raad van deze partij wilde hij zijn steentje bijdragen aan de democratische hervormingen in Hongarije. Een schrijver die zich bemoeit met de politiek? Dat zou weleens teleurstellingen kunnen opleveren! Deze verwachting kwam ook uit, in het jaar 2009 nam Konrád afscheid van de partij, hij kon zich niet meer verenigen met de partijstandpunten. In 2014 hief SzDSz zich vervolgens op, maar in 2009 was al kristalhelder dat de politieke rol van SzDSz in Hongarije was uitgespeeld. Toeval? Wie zal het zeggen….

Veel Fideszpartijleden– de partij van medeoprichter Viktor Orbán – hebben ’hun voorland’ in de SzDSz, van oorsprong een partij gebaseerd op liberale waarden. In principe zouden de SzDSz en Fidesz bloedbroeders moeten zijn geweest, maar de SzDZs’ers verkozen in de negentiger jaren en in het eerste decennium van de 21e eeuw de kant van de socialisten, de MSzP. Orbán was door dit ’verraad’ furieus en daarmee was de onderlinge haat tussen beide partijen geboren.

Ik vermoed dat Konrád vanuit zijn idealistisch/naïeve oogpunt had gehoopt dat Hongarije zich alras zou transformeren tot een democratie die op de westerse leest is geschoeid. Helaas bleek deze hoop – gedeeltelijk – ijdel. Met zijn ’SzDsZ pet’ op heeft hij voortdurend snoeiharde kritiek geleverd op de door hem omschreven ’maffiapraktijken’ van Fidesz en haar voorman, ene Viktor Orbán. Op kritiek op zijn eigen partij die jarenlang in ’cohabitatie’ leefde met de socialisten van oud Kádárist’ voormalig premier Gyula Horn en ene Ferenc Gyurcsány heb ik de schrijver minder kunnen betrappen. Wat moeten we hiervan denken?

In 2014 sloeg Konrád zelfs volledig door, zijn afkeer van Fidesz en Orbán had het disproportionele gevolg dat de antisemitische Jobbikpartij zijn voorkeur genoot boven de Fidesz als de volgende regeringspartij. Ik ga er nog steeds vanuit dat de romanticus Konrád het niet kon verkroppen dat het met het democratisch gehalte  in Hongarije – in 2014- er niet zo florissant uitzag. Toch is de realiteit dat in vergelijking met de communistische tijd de situatie dramatisch is verbeterd. Is er nu in Hongarije sprake van een accetabel democratisch niveau? Ach, in één van mijn voorgaande columns heb ik hier al eens een antwoord gegeven: Hongarije is in democratische zin een jongetje/meisje van 8 jaar met de duim nog in de mond, Nederland is in deze zin een adolescent die overigens nog niet droog is achter de oren. En misschien ook wel nooit droog wordt…..Maar dat jongetje/meisje van 8 jaar is morgen niet plotsklaps een puber, laat staan een jong volwassene…….

Tot slot nog Konrád’s begrafenis. Onlangs werd hij op een Boedapester kerkhof ter aarde besteld en natuurlijk was een aantal prominente rouwenden aanwezig. Bijvoorbeeld één van de ’Grand Dames’ van de MSzP, Ildikó Lendvai en oud voorman van de SzDSz Gábor Kuncze. Én natuurlijk de onvermijdelijke Ferenc Gyurcsány en zijn echtgenote/politica Klára Dobrev. Van regerings/Fideszzijde was één of andere ’ex onderknuppel’ aanwezig. Een treurig lijstje wat mij betreft. Waarom? Afgezien van het feit dat Konrád een – politiek – tegenstander van de Orbánisten was had de Hongaarse premier toch wel iemand anders af kunnen vaardigen. Konrád had het verdiend dat de president van Hongarije, János Áder bij zijn graf had gestaan. Bij een dergelijke gebeurtenis is het ’verplicht gepast’ een landgenoot de eer te geven die hij ruimschoots verdient. Helaas, het is Orbán en zijn spindoctors niet gegeven….

Wat echter pas echt als tragisch – en tragikomisch – te kwalificeren valt was de prominente aanwezigheid van het echtpaar Gyurcsány. Als er op het gebied van democratie en vooral  de door Konrád  bejubelde individule vrijheid er lieden zijn die niets te zoeken hadden op Konrád’s begrafenis, dan zijn dat de Gyurcsánys wel. Schrijvers blijven veelal getormenteerde mensen, aan het einde van zijn leven trok Konrád één van zijn eindconclusies: ’ik heb altijd onder een slechte regering geleefd’. Daar moeten wij – eveneens getormenteerde lezers – het maar mee doen…….

Waar gemoord wordt, hebben de denkers hun werk niet goed gedaan.( György Konrád, Hongaars schrijver 1933 – 2019

Reklámok

Je zou bijna weer een felle republikein worden!

rutte sigaar

Koning  Willy heeft nog maar net zijn rossige baard laten staan of het eerste echte financiële monarchistische schandaal is daar! Opa Prins Bernhard van Lippe-Biesterveld – was tevens fervent baarddrager –  knikt vanuit zijn hemelse prinselijke loge goedkeurend naar zijn kleinzoontje, dubbel declareren markeert de ’Gutmensch’ . Met de ’lockheeddeal’ gaf de ’womanizer’ Bernhard reeds het voorbeeld. Ok, ok, de vergelijking gaat natuurlijk niet op, omdat het meer dan creatief boekhouden met de Koninklijke inventaris toch wel even iets anders is dan het onder de tafel ’wheelen en dealen’ met een gevechtsvliegtuigenfabrikant. Bovendien, het is maar de vraag of rossige Willy afwist van de onverkwikkelijke inventarisaffaire. Maar toch.

In het kort de essentie: de overheid betaalt dubbel voor het onderhoud van de paleismeubels, één keer als eigenaar van de meubels, één keer via een uitkering hiervoor aan de Koning.

Maar – zoals wijlen Fris Bom placht te zeggen – , er is meer! Het gaat om de volgende objecten: het grootste deel van de inboedels van de paleizen Noordeinde, Huis ten Bosch, Het Loo en Soestdijk. De zeker 300 antieke meubelstukken in paleis Het Loo werden destijds op staatskosten aangekocht door Napolein Bonaparte en Koning Willem I. Deze werden samen met andere Koninklijke inboedels vanaf 1969 aan de Nederlandse overheid verkocht. 1982 en 2009 zijn in dit verband belangrijke jaartallen, in die twee jaren werd het grootste deel van de inventaris aangekocht waarbij diezelfde overheid zich verplichtte tot onderhoud van die gehele verzameling antieke ’meuk’.

4 hoffunctionarissen bepaalden in 1969 dat alle meubels op Het Loo, Soestdijk en Huis ten Bosch ’volledig eigendom van de koninklijke familie’ zijn. Waarmee kun je zo’n ’beslissing’ vergelijken? Mmmh, mmh, bijvoorbeeld dat de leiding van de gemeentelijke Amsterdamse vastgoedafdeling zou besluiten dat de volledige inboedel van de ambtswoning van Femke Halsema overigens één rechtmatige eigenaresse kent: Femke Halsema natuurlijk!

Maar er is meer! Hé, wie gaf oorspronkelijk ook al weer de aanzet tot de aankopen? ’Good old’ Dries van Agt! Toenmalig Koningin Juliana begon in te teren op haar vermogen, de paleiskosten werden de ’eenvoudige Vorstin van het volk’ blijkbaar een beetje teveel van het goede. ’Palestina Dries’ murmelde nog wel dat de uitkering van onderhoudskosten dan ook bijgesteld moeten worden, maar daar bleef het dan ook bij. Officiële ruchtbaarheid aan de inventarisovernames werd nooit gegeven, de Rijksvoorlichtingsdienst – RVD – zegt hierover desgevraagd dat ’de discussie over de inrichting van de paleizen minder zichtbaar is geweest’. Het departement Algemene zaken – direct ressorterend onder premier Mark Rutte – is verantwoordelijk voor de rijksbegroting van het Koninklijk huis maar heeft in deze kwestie  – officieel – nooit aan de bel getrokken. Maar hetzelfde geldt voor de Algemene Rekenkamer die de dubbele onderhoudsvergoedingen toch in één oogwenk had kunnen – moeten – constateren. Conclusie: met de financiële controle van overheidsinstanties zitten we duidelijk op het pluche van een antieken stoel. Dadelijk maar weer een kopje thee inschenken dat op die ’empire-stijl’ salontafel staat meent de ’hoofd bonenteller’ van de rekenkamer. Die fles Remy Martin Louis XIII cognac die ernaast staat heb ik niet gezien hoor!

Maar er is meer! De Nederlandse staat betaalt al zo’n 40 jaar dubbel voor onderhoud van de paleizen, dit jaar gaat het naar schatting om 320.000 euro. De voorheen liberale krant NRC schat het totaal uitgekeerde  bedrag – gebaseerd op het prijspeil van 2019 – op 10 miljoen euro! In de jaren tachtig betaalde de overheid reeds zo’n 20 miljoen guldentjes aan de ’volkseprinses Juliana voor een deel van de antieke huisraad. Het ministerie van cultuur – OCW – weigert om ’ons’ – het plebs – mede te delen welk substantiële bedrag voor het volgende huisraaddeel is betaald in 2009. De taxatierapporten van de diverse inboedels zijn door NRC verkregen op basis van een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur – WOB – zijn mooi en prachtig, maar de bedragen zijn voor de zekerheid toch maar even weggelakt. Met een beroep op? Op de privacy natuurlijk zegt het ministerie…..Voor de volledigheid: DIT IS GEEN GRAP!

Maar er is nog meer! Premier Rutte meldt aan de NOS dat ’de onderhoudsvergoeding voor de inventarissen in de Koninklijke paleizen verschrikkelijk ingewikkeld is’. Vervolgens meent hij ’dat koning Willem-Alexander, de voormalige koningin Beatrix en haar moeder Juliana niets verkeerds hebben gedaan. Die zitten niet expres iets te doen’. Ten eerste: onderhoudsvergoedingen voor huisraad ingewikkeld? Tsjongejonge, Rutte maakt deze opmerkingen zonder dat er een spier vertrekt in zijn gezicht? De man die politiek tactisch calculeren op de vierkante millimeter zo’n beetje heeft uitgevonden? Ten tweede: ’Koninklijken zitten niet expres iets te doen? Jeetje, dat zou er nog bij moeten komen! Koning Willy die expres zijn baard niet afscheert. Terwijl Máx(ima) er wel om had gevraagd. Nee, ze had het op hoge toon geëist. Mark Rutte gaf echter geen krimp…..

Een land met een dergelijk regeringshoofd verdient een waardig staatshoofd: vive le Président de la république Neerlandaise!!! Of Hollandaise.

Wij vieren feest dus weg met de malaise, want nu is het tijd voor de polonaise Hollandaise,
Van hier tot Oeteldonk. Bij Hoevelaken linksaf
(Arie Ribbens, Holländischer Schlagersänger, 1937 – )

Ps Youp van ’t Hek meldde in één van zijn NRC columns dat hij de Koninklijke familie haar toneelsubsidie gunt. Toch kan hij het niet laten de volgende vileine opmerking te maken: ’ Dat het nou uit is met dat jarenlange gedram over het wel of niet zelf poetsen van hun Groene Draeckje. Alle Nederlanders zorgen voor hun eigen bootjes, dus jullie ook. Klaar!’ Een beetje kinnesinne Youp? Jouw grachtengordelbootje haalt het natuurlijk niet bij ’het Draeckje’. Beetje Trumpgedrag Youp. Toch?

De Hongaarse en Hollandse Herfst(bok) komt eraan!

dreher-bak

De zomer is nog niet voorbij in Hongarije, tot zover was zelfs de maand september van een zeer aangenaam niveau. In de lente van dit jaar zag het er nog wel even ietsjes anders uit. Grote droogte dreigde het poestland te teisteren, de boeren begonnen al nerveus met de hooivork aan hun oorlel te krabbelen. Het ministerie van landbouw stelde ter geruststelling al compensaties voor de boeren in het vooruitzicht en sproei- en irrigatieprojecten stonden reeds in de steigers. Maar daar kwam uiteindelijk toch de nattigheid als ’manna’ uit de hemel vallen. Veel vruchten knapten bijna uit hun schil, ik heb dit jaar pruimen gezien ’als eieren zo groot’. Orkanen, overstromingen, openstaande hemelsluizen etc waren er elders in de wereld helaas wel, na Sint Maarten liggen de Bahama eilanden nu ook in puin…..Maar goed, de herfst komt eraan en voor Hongarije heb ik nog een leuke (dag)trip voor U in gedachten: het Balatonmeer, veel mooier en rustiger in de herfsttijd met de mooiste vergezichten in de meest verrassende kleuren. ’(Dag)triptip’ voor Nederland? Mmh, mmh, wat dacht U van een weekje Gran Canaria?

De nationale voetbaltrots van Hongarije Ferencváros speelt eindelijk weer Europees voetbal. De legendarische club die tot in alle uithoeken van het land fanatieke supporters telt moet Hongarije weer op de Europese voetbalkaart zetten. Helaas probeert de clubleiding dit te realiseren met een ondermaatse Oekraïense trainer – Rebrov genaamd – die allerlei houthakker-voetballers uit zijn eigen land heeft laten overkomen, of uit nog oostelijker gelegen contreien. Wie zou hier nu financieel een broodje van smeren? Gisteren werd in de eerste wedstrijd van de Europa league in Spanje met veel geluk en wijsheid gelijkgespeeld tegen Espanyol in Barcelona. Er waren dit seizoen reeds wedstrijden waarin welgeteld twee Hongaren in de beginopstelling stonden. Waarvan één doelman……Keepers zijn in de regel van een aardig niveau in Hongarije, ik denk dat dit te maken heeft met de verdedigers van Magyaarse eredivisieploegen die me altijd doen denken aan een fameuze uitspraak van Johan Cruijff: ’de verdediging van Fc ………lijkt op een Zwitserse  geitenkaas’. Goalie’s in Hongarije moeten dus voortdurend van links naar rechts duiken in een poging hun doel schoon te houden. Ach, laten we op het beste hopen, Ferencvárossupporters bestaan overigens niet. Waarom niet? Ferencváros ondersteunen is een ’wijze van leven’, een ’life form’. Ben benieuwd of Fradi – koosnaam van de club – de hete voetbalherfst overleeft en volgend jaar verder mag bekeren. Hoop doet leven, nietwaar?

Dan de Hongaarse burgemeesters- en gemeenteraadsverkiezingen van aanstaande 13 oktober. Hoe staan we er voor? Het reguliere gooi- en smijtwerk is al begonnen, maar de uitkomst is niet moeilijk te voorspellen. Net als bij de Europese verkiezingen zal de Fideszpartij wederom een ’landslide’ overwinning behalen. In een paar grote steden – zoals Szeged – zal het spannend worden, maar de goed geoliede en centraal gestuurde mediamachine is reeds een tandje hoger geschakeld. Op István Tarlós, de huidige burgervader zullen niet alleen Fideszfans stemmen maar tevens veel Boedapester anti-Orbánisten. Voor gemeentes die worden ’verwend’ met een overwinning van de oppositie heb ik een trieste boodschap: de gemeenteportmonnee zal de komende 5 jaar ruiken naar siepelleer. Siepel? Dat betekent ui’ in het Drentse dialect. Als je je portemonne opent moet je als bij toverslag huilen: er zit nog geen grijpstuiver in. Fidesz ’rookt  zulke oppositionele gemeentes uit’ om er na 5 jaar weer met de overwinning vandoor te gaan. Is dit niet vreselijk? Wellicht, maar wat nog veel rampzaliger zou zijn is een oppositionele overwinning in de talrijke gemeentes van Hongarije. De meeste van deze politieke kandidaten zijn namelijk niet heel erg geschikt om de diverse steden/dorpen te leiden. En dan druk ik me nog zeer beschaafd uit. Op de verkiezingsdag van 13 oktober zal de hete herfst in ieder geval een politieke hittegolf veroorzaken.

De nieuwbakken minister van buitenlandse zaken van Italië, Luigi di Maio roffelt stevig op de trom. De leider van de anti establishmentpartij ’5 sterren’ heeft Hongarije al virtueel op het matje geroepen. De door de Europese Unie voorgestelde verplichte quotaverdeling van – illegale – immigranten haalde hij maar weer van stal. Dit plan is echter door de ’grote’ EU  landen al eigenhandig bij het grofvuil gezet, de goede man is dus niet helemaal op de hoogte van de Europese ontwikkelingen. Ik heb hem overigens nog niet in de Engelse taal horen praten in de media, feit is dat ik op veel nieuwsportalen met verbazing lees dat de fanatieke hemelbestormer Luigi geen woord over de grens spreekt. Tja, dan wordt het moeilijk om de actualiteiten te volgen. Zou hij überhaupt weten met welke coalitiepartij hij op dit moment regeert? Dat is nota bene de PDPartido Democratica – die tot voor kort door alle ’5 sterrenvertegenwoordigers’ letterlijk werd uitgekotst. Ik vrees dat di Maio de afkorting ’PD’ op een andere wijze heeft geïnterpreteerd, namelijk als Partido Di Maio. De letter ’M’ zullen ze wel vergeten hebben denkt Luigi natuurlijk te weten. Ach, Viktor Orbán maakt gehakt van dit soort Italiaanse operafiguranten. Of de nieuw gevormde Italiaanse regering – beter: dit poppentheatergezelschap – de Romeinse herfst zal overleven? Het zou een ’miracolo’ zijn!

Tenslotte, het bo(c)kbierseizoen is weer begonnen. Liefhebbers van het bruine vocht kunnen in Nederland hun hart weer ophalen. Helaas hebben de meeste Nederlandse brouwers er al jaren geleden voor gekozen om hun meeste merken vol te stouwen met mierzoete caramel. Waarschijnlijk om vrouwen te verleiden om ook eens een bokbiertje te drinken. Maar, er zijn een paar uitzonderingen zoals de versie van Amstel. Van tap natuurlijk het lekkerste, maar het flesje is ook niet te versmaden. Hiernaast is Hertog Jan dubbelbock een aanrader, geen lichte jongen, rustig ’savoureren’ is het devies. In Hongarije is de Nederlandse bokbierhausse in de herfst echter nooit een ’hype’ geworden. De zogenaamde ’barna’ – = bruin – biertypes komen in de buurt van het bokkige karakter, maar één type/merk wil ik eruit lichten: Dreher bak, betekent gewoon bok in het Nederlands. Het hele jaar verkrijgbaar en van de tap werkelijk een genot. Kan de meeste Hollandse bokbieren naar de loef steken!

Maar wat is het ’non plus ultra’ van bokbiergenot? Dat flesje Hertog Jan dubbelbock dat U 2 jaar geleden in Uw kelder heeft gelegd. Op een stemmige herfstavond ontkurkt U het gerstenat, op de achtergrond klinkt zachtjes de stem van Ella Fitzgerald. Welk nummer zij zingt?  Autumn in New York natuurlijk.

Ik verkoop geen bier, ik verkoop gezelligheid.(Freddy Heineken, mecenas 1923 – 2002)

Moi, Sylvana Simons, J’Accuse!

simons3

Ja, ja, ik, Sylvana Simons ken mijn klassiekers. In 1898 waagde de Franse schrijver Émile Zola het de autoriteiten uit te dagen vanwege een aanklacht tegen een Franse legerofficier – Alfred Dreyfus genaamd – die uiteraard alleen maar werd beschuldigd van spionage voor de Duitsers, omdat hij van Joodse afkomst was. Zola werd veroordeeld en moest uitwijken uitwijken naar Engeland om een gevangenisstraf te ontlopen. Na dit gepubliceerde pamflet vrees ik dat mij eenzelfde lot te wachten staat. Of ik ook de wijk zal moeten nemen naar Londen hangt af van de ontwikkelingen rondom de Brexit. Indien Groot-Britannië binnenkort uittreedt is de Britse hoofdstad een prima vluchtheuvel, zo niet dan zal ik een ander land overwegen. Ik twijfel tussen de ’vrijstaat’ Noord Korea en Verenigde Staten. In dat laatste land schijnen clowns een hoge status te hebben. ’My type of country’ dus, maar goed, we zien wel.

U weet uiteraard, geachte pamfletlezer dat ik inmiddels van een succesvolle politieke carrière geniet. Op 18 mei 2016 sloot ik me aan bij de partij DENK die ik hetzelfde jaar overigens alweer verliet, ik voelde mij bij die meneer Kuzu ’niet geborgen’. Vervolgens heb ik op eigen kracht de partij ’Artikel 1’ opgericht – verwijzend naar dit artikel in onze Grondwet – , helaas heeft een rechter hier onterecht een streep doorgehaald. Uiteraard liet ik mij niet uit het veld slaan, ook niet toen mijn ’Artikel 1’partij bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen onvoldoende stemmen haalde voor ook maar één kamerzetel. Bij de afgelopen Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen lukte het met mijn nieuw opgerichte partij BIJ1 wel. Op de verkiezingsavond kon ik met mijn medestanders een giga feest vieren. Maar liefst één zetel wisten we te scoren! één groot anti-racistisch succes. (in totaal zijn er in Amsterdam 45 zetels te verdelen, red.).

Inmiddels timmer ik publicitair flink aan de weg met mijn opvattingen/standpunten. Daarbij krijg ik gelukkig morele ondersteuning van Matthijs van Nieuwkerk die mij in zijn TV- show alle gelegenheid geeft mijn overtuigingen voor het voetlicht te brengen. Matthijs waardeer ik onder meer om zijn bovenmenselijke menselijkheid die hij vooral toont door mij 0,0 kritische vragen te stellen. Hét voorbeeld van objectieve journalistiek, die lieve Matthijs.

Ik geef U ter informatie een paar van van mijn activistische standpunten:

1. Zwarte Piet is inderdaad racistisch, uiteraard ondersteun ik de voorman van het collectief ’Kick out Zwarte Piet’ en Stop Blackface Jerry Afriyie die ik uitermate geschikt acht om begrip in de samenleving – ook in Dokkum en Oldenzaal – voor onze gezamenlijke Zwarte Pietstandpunt. te creëren. Ik vind het daarom ook zeer  laag-bij-de-gronds om mijn filantroop, de van origine Joods-Hongaarse George Soros te betichten van poging tot ontwrichting van de Nederlandse samenleving. George – ik noem hem mijn suikeroompje – doneert via zijn ’Open Societies Foundation’ inderdaad aan de club van Jerry. Ik meen dat zulks niets heeft te maken met pogingen om de Zwarte Pietdiscussie in Nederland te polariseren. Deze gedachten zijn mijn ’George’ vreemd, het enige wat mijn suikeroompje wil is ’democratische vrede op aarde’.

O ja, voor ik het vergeet, ik vind het ook schandalig dat premier Trudeau van Canada bijna twintig jaar geleden met een zwart geschminkt gezicht op een feestje verscheen. Zijn excuses zijn zwaar onvoldoende, mijn partij, BIJ1 zal onverwijld een aangetekende brief versturen naar de Canadese regering met de eis om zich te ontdoen van deze weerzinwekkende racist. Kopie van deze brief zullen wij ook versturen naar George Soros persoonlijk. En naar de Hoofdpiet van het Sinterklaasjournaal!

2. Elke vrouw heeft volgens mijn partij het onvervreemdbare recht om een boerka te dragen.Ik ben ervan overtuigd dat elke gezichtsbedekkende vrouw die in Nederland woonachtig is deze ’dracht’ in volledige vrijheid genomen heeft. Boosaardige stellingen dat deze dracht is opgelegd door een fanatieke Imam of echtgenoot zijn volledig uit de lucht gegrepen en berusten dus op drijfzand. Wat zullen we nu krijgen, we leven toch in een democratie? Over de situatie in een land als Iran wil ik mij niet uitlaten, onze partij heeft – nog – geen afdeling in de hoofdstad Teheran. Over eventuele achterstelling van Iraanse vrouwen in dit Arabische land kan ik ’du moment’ dus moeilijk een oordeel vellen. En misschien is het aanzienlijke percentage van vrouwen dat daar een boerka draagt wel een teken van ’vrije keuze’. Wie zal het zeggen?

3. ik en mijn partij – ’moi et mon partie’ – zijn van mening dat gekleurde jongeren meer reden hebben om bang te zijn voor de politie dan zogenaamde witte jongeren. Aanwijzingen voor racistisch gedrag van politieagenten zijn er te kust en te keur. Misschien is daarom de tijd rijp om een soort ’militie’ van roetpieten te formeren die het wangedrag van agenten signaleert en doorgeeft aan….. Ja, aan wie eigenlijk? Nee, niet aan de politie natuurlijk, wij – van BIJ’ – menen dat misstanden dienen te worden gemeld aan het collectief ’stop black face’ van Jerry Afriyie die op basis van elke melding cassatie zou moeten kunnen instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. Hiervoor dient waarschijnlijk de Nederlandse Grondwet gewijzigd te worden, ter bespoediging van deze wijziging zullen mijn partijleden een nationale handtekeningenactie organiseren.

Poeh, ik kan nog wel even doorgaan met het memoreren van onze beargumenteerde  overtuigingen, maar dan verliest dit pamflet wellicht aan zeggingskracht. Als laatste wil ik nog wel even ingaan op een vraag die ik heb gesteld tijdens een Amsterdamse raadsvergadering. Vóórdat het onderzoek van de rijksrecherche was afgerond vroeg ik op hoge toon hoeveel kogels de politie had afgevuurd op een – naar horen zeggen – gewapende inbreker die een filiaal van de Nederlandse Bank wilde binnengaan. Ik vind nog steeds dat de Amsterdamse burgemeester – die tenslotte verantwoordelijk is voor de openbare orde – inhoudelijk in had moeten gaan op mijn vraag. Op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur was een gedetailleerd antwoord wenselijk, nee wettelijk vereist geweest!

Tot slot kom ik op de ’pointe’ van mijn pamflet: ik beschuldig, of wel J’Accuse! De NTR – Nederlandse publieke omroep – heeft in al ’haar’ wijsheid besloten dat het Sinterklaasjournaal van de NOS ’slechts’ roetpieten op de beeldbuis zal laten figureren. Tevens heeft de NTR met de gemeente Apeldoorn afgestemd dat bij de landelijke Sinterklaasoptocht er geen Zwarte Pieten zullen optreden. Wel zogenaamde roetpieten die in meer of mindere mate roetvegen op hun gelaat zullen hebben. De NTR voegt eraan toe dat Pieten die vaak door de schoorsteen zijn geklommen ’roetiger’ zullen zijn dan Pieten die claustrofobisch zijn en derhalve niet geschikt om zich  door een nauwe koker te verplaatsen.

Ik en mijn partij beschuldigen de NTR van een ongekend racisme! Met deze beslissing is het voor ’donkere’ mensen – zoals ik – niet meer mogelijk om in de rol van Piet te kruipen. Dit betekent een massale achterstelling van miljoenen donkere Nederlanders door de NTR, een ongehoord precedent. Bovendien is de NTR een publieke organisatie wat betekent dat het de Nederlandse staat zélf is die racisme entameert. Zonder overdrijving stellen ik en mijn partijleden  dat Nederland weer tot een ordinair koloniale mogendheid is verworden. De volgende stap zit volgens ons al in de regeringskoker: het verplicht te werk stellen van donkere Nederlanders in de kassen van het Westland waarbij er geen loon wordt uitbetaald en fysieke afranselingen van ’deze moderne slaven’ aan de orde van de dag zal zijn.Let U op onze woorden: de wrede mensonterende jaren van de Gouden Eeuw dreigen terug te keren!

Door middel van dit pamflet roep ik de directie van de NTR dan ook op om het verderfelijke ’roetpietenbesluit’ onmiddellijk terug te draaien. In plaats hiervan eisen wij – nog steeds van BIJ1 – dat het Sinterklaasjournaal NIET door de NOS of een andere publieke omroep zal worden uitgezonden. Én elke Nederlandse gemeente die besluit tot het exclusief inzetten van roetpieten bij de Sinterklaasintochten krijgt van ons een strafrechtelijke aangifte wegens excessief racistisch gedrag aan haar broek. Onze partijleden zullen ’posten’ bij veel Nederlandse Sinterklaasintochten. Bij de constatering van een 100% roetpietenkolonie zullen deze ’partijactivisten’ de roetpieten bespuiten met een onschuldig goedje in de zwarte kleur. Indien dit betekent dat er met geweld door een politiecordon moet worden gebroken dan moet dat maar, het doel heiligt immers de middelen. Want we leven gelukkig nog steeds in een democratische rechtsstaat, nietwaar? Nog wel……..

HET ANTI RACISME OF DE DOOD!

Hoogachtend,

Sylvana Simons, Partijpresidente en rasdemocraat van BIJ1

Noot van de redactie van het plaatselijke sufferdje van het Friese dorp Donkerbroek   waarin dit pamflet is gepubliceerd:

Piet moet een vermomming houden. Als iedereen zegt: ‘Hé, het is ome Jan’, dat kan niet. Piet kan dus zwart zijn, maar die kleur verwijst niet naar de afkomst van mensen uit voormalige koloniale gebieden. (Eberhard van der Laan, oud burgemeester van Amsterdam, 1955 – 2017)

Noot van de ‘blogschrijver’: ik ben geen PvdAer, maar mensen als Eberhard van der Laan zullen we op een dag nog heel erg gaan missen………

Designated Survivor Stef(je) Blok, ofwel Sint Stefanus

stef blok1Mark Rutte is toch een beetje gehersenspoeld door de ’Trump administration’. In navolging van de Amerikaanse traditie om bij belangrijke gemeenschappelijke politieke bijeenkomsten een regeringsfunctionaris ’apart’ te zetten, meende Mark een dergelijke maatregel ook in Nederland te moeten invoeren. In relatief korte tijd heeft de Nederlandse premier twee keer een onderhoud met ’Trumpie’ gehad, misschien begint hij binnenkort ook dagelijks over allerhande zaken te ’tweeten’. Bijvoorbeeld dat een bepaald wandkastje in het Koninklijk paleis niet 300.000 euro heeft gekost maar slechts 200.000 euro…..

Maar Mark is óók een gehaaide Hollandsche koopman. Vanwege werkverplichtingen in Straatsburg kan Stef Blok(je)niet bij Troonrede aanwezig zijn, de keuze was dus in een wip gemaakt. Ik verdenk Mark  van een ’na mij de zondvloed’ mentaliteit, want geen weldenkend mens moet er toch aan denken dat Blok de ’grote roerganger’ in de crisis wordt nadat een dodelijk gas via de kroonluchters in de Ridderzaal is gepompt. Hiernaast volgt Mark volgens mij de Amerikaanse traditie niet blindelings, de hele wereld weet inmiddels waar Blok zich op de derde dinsdag van september bevindt. Maar goed, de kwestie is op deze manier bliksemsnel geregeld en nog goedkoop ook. U mag het ook gratuit noemen.

Een allesomvattende regeling bestaat niet voor de hiervoor omschreven noodsituatie maar daar heeft de gewiekste Rutte een oplossing voor gevonden. Handelen in een dergelijke situatie dient te geschieden op basis van het’ ongeschreven staatsnoodrecht’. Ik vind deze omschrijving nu al dé uidrukking van het jaar. Wat dit ’recht’ in de praktijk moet voorstellen? Joost mag het weten, Jan met de pet wordt in ieder geval het idee gegeven dat de crisis beheerst zal worden, bovendien zal één en ander geschieden op basis van dit (nood)recht. Ik geef U mijn voorspelling: er ontstaat een grote maatschappelijke chaos en na een week zal ’onze’ grote crisisleider opstaan. Zijn naam luidt Thierry Baudet. Natuurlijk, ’dat God zulks verhoede’, maar voorspellingen doen over de gevolgen van een dergelijk drama lijken me bij voorbaat zinloos. Net zoals gedachtenspinsels over de benzineprijzen aan de pomp op 1 oktober aanstaande.

Tja, en in welke mentale toestand zal Stef(je) zich bevinden na de fatale aanslag in de Ridderzaal? Misschien kan hij advies inwinnen bij zijn partijgenoot de VVD’er Johan Remkes. Deze liberale coryfee was de verantwoordelijke minister van binnenlandse zaken ten tijde van de laffe moord op Pim Fortuyn. In de chaos na de moord sprak de Groninger – geboren te Zuidbroek –  Remkes ’ons’ streng doch bemoedigend toe. Hij keek met onvervaarde blijk in de TV camera en in onvervalste Groningse tongval beval hij het Nederlandse volk aan om ’in dtteze moeilijke péériode hettttt hoofttttt ttttttoch voorál koelll te houd’n’. Het effect was verbluffend, er brak geen revolutie uit en afgezien van wat relletjes bleef de bevolking ’koelll’.

Het Groningse accent behoort niet tot het ’articulaire repertoire’ van Blok. Hij heeft zijn naam voor zo’n crisis overigens wel mee, hij zou in zo’n situatie als een ’betonblok’ overeind moeten blijven. Één facet van in het in het verleden getoonde gedrag van Remkes verdient in ieder geval geen navolging. In 2005 genoot hij van zijn wellicht welverdiende vakantie op het Thaise eiland Ko Samui. Juist tijdens Remkes’ zomeruitje werd dat andere Thaise eiland – Phuket – overspoeld vanwege een aardbeving in de Indische oceaan. In al zijn ministeriële wijsheid besloot Johan uit Zuidbroek om maar niet naar het naburige eiland af te reizen, om bijvoorbeeld de slachtoffers een hart onder de riem te steken. Of misschien om te beoordelen of Nederland in enige vorm hulp zou kunnen verlenen. Nee, Johan wilde ’de hulpverleners niet voor de voet’n lop’n’.

Ik zal U na al de verstreken jaren  de waarheid uit de doeken doen. Bij vertrek – in verband met het zomerreces – uit Den Haag heeft Johan aan het Haagse journaille destijds gemeld dat hij zich verheugt op een ’relaxte’ vakantie op Thailand. Althans zo verstonden de journalisten de vakantiebestemming. Maar Johan had een heel ander ’El Dorado’  in gedachten, namelijk ’het eiland’. In de Groningse tongval klinkt dit als het woord ’Thailand’. In werkelijkheid bedoelde de bewindsman het eiland Schiermonnikoog, in Groningse wandelgangen aangeduid als ’het eiland’, ’t Ailand dus.. Zo ziet U maar weer hoe eenvoudig misverstanden kunnen ontstaan!!!

Als de voormalige secretaris van de postduivenvereniging van OosterwoldeHalbe Zijlstra – niet voortijdig de laan was uitgestuurd als minister van buitenlandse zaken was Stef(je) nu geen designated survivor geworden. De huidige minister van buitenlandse zaken had het geluk van Guus Geluk dat hij vanwege vorig jaar gedane ondiplomatieke en ronduit stupide uitspraken niet zelf werd geruimd. Maar ja, dan was Nederland – en in het kielzog de VVD – de internationale diplomatieke risee geworden. Gevolg was wel dat Blok(je) al geruime tijd onder strenge curatele van Mark Rutte staat. Naast de pot pissen is er voor Stef(je) letterlijk niet meer bij.

Maar plotsklaps staat hij na de fatale gasaanval in de Ridderzaal fier op zijn voetstuk: Sint Stefanus! Ik vrees met grote vreze dat Stefanus – staande op zijn voetstuk – als bij donderslag een aanval van hoogtevrees te verduren krijgt. Ik vermoed overigens dat de geboren Emmeloordenaar reeds vanaf zijn prille jeugd aan hoogtevrees leidt. Tja wat wil je, als je onder het Normaal Amsterdamse Peil – NAP – geboren bent. Stefanus(je) zou in genoemde crisis volgens mij het liefst vluchten naar een eilandje voor de kust van Thailand. Maar of hij vanwege de verwarring in zijn hoofd weet waar Thailand zich op de wereldkaart bevindt? Stefanus zou zo maar eens uiteindelijk op Schiermonnikoog terecht kunnen komen…….

In het korte moment dat ons rest tussen de crisis en de catastrofe, kunnen we net zo goed een glas champagne drinken. ( Paul Claudel, Frans dichter, 1868 – 1955)

’Barende Hongaarse vrouwen’? Of Volksmennende Volkskrant?

volkskrant lenin

In de westerse media wordt door journalisten en politici voortdurend geklaagd dat het met de pers- en mediavrijheid in Midden- en Oosteuropa treurig gesteld is. Vooral Polen en Hongarije moeten het ontgelden, over bijvoorbeeld Bulgarije, Roemenië en Italië  lezen we verhoudingwijs weinig. Tja, in Roemenië en Bulgarije lopen nu eenmaal weinig westerse journalisten rond, dus ’geen nieuws is goed nieuws’. Deze ’bananenrepublieken van de Europese Unie’ zijn geen thema in Brussel. Sofia? Is dat niet de hoofdstad van Moldavië? Italië is een fijn vakantie – en cultuurland – hetzelfde geldt overigens voor Spanje – , ach, denkt het journaille, we gaan onzelf toch geen stress opleggen als we op een fijn terras op het eiland Capri van een glas limoncello kunnen genieten?

Tijd om de eigen Hollandse media onder de loep te leggen. Onderstaand artikel verscheen op 7 september jongstleden in de Volkskrant. Ik meende dit artikel toch van enig commentaar te moeten voorzien…….

Bijgaand artikel is van de hand van Jenne Jan Holtland  gepubliceerd op 7 september 2019. Reactie: Deze volkskrantjournalist heeft als standplaats de Poolse hoofdstad Warschau, maar weet natuurlijk alles over Hongarije, natuurlijk tot in de kleinste details. Joris Luyendijk, de befaamde onderzoeksjournalist – onder andere de schrijver van ’dit kan niet waar zijn’, over het gedrag van bankiers – heeft voor dergelijke correspondenten een mooie uitdrukking: ’talking heads’. U en ik kunnen met een beetje ’googlen’ ongeveer hetzelfde melden over de situatie in de Afghaanse hoofdstad Kaboel als die gewichtige NOS journalist die gestationeerd is in de Libanese hoofdstad Beiroet. Tot zover over Jenne Jan Holtland gestationeerd in Polen……

Kop van het Volkskrantartikel: Hongaarse premier: Europa gaat aan ‘omvolking’ ten onder tenzij vrouwen meer kinderen baren.

Reactie: Deze kop is enerzijds onwaar, anderzijds tendentieus. Premier Viktor Orbán had het tijdens een demografieconferentie in Boedapest inderdaad over de ’omvolking’ van Europa op lange termijn. Daar is statistisch gezien niets op aan te merken. Maar in zijn toespraak heeft hij NIET de ondergang van Europa voorspeld vanwege die ’omvolking’. Vervolgens gebruikt de volkskrantjournalist de uitdrukking ’baren’. Ook deze uitdrukking heeft Orbán in dit verband NIET gebezigd. Bovendien meen ik dat deze uitdrukking tendentieus is: alsof Orbán aanstaande moeders als broedmachines beschouwt.

De witte Europeaan zal door immigratie (‘omvolking’) ten onder gaan. Dat heeft Viktor Orbán donderdag gezegd tijdens een conferentie over demografie in Boedapest. Reactie: de journalist valt bij aanvang van zijn artikel in herhalingen waarbij hij wederom valt te betrappen op twee onwaarheden: de uitdrukking ’ten onder gaan’ heeft hij niet gebezigd en ook de term ’witte Europeaan’ heb ik niet uit zijn verklaringen kunnen optekenen. De oplossing? Hongaarse gezinnen moeten meer kinderen krijgen. Reactie: hier stuit het woord ’moeten’ me tegen de borst. Viktor Orbán heeft het over geen enkele verplichting tot het ter wereld brengen van kinderen. Wél over het faciliteren hiervan….

Als alles voorbij is en de witte Europeaan de strijd om zijn voortbestaan moegestreden moet opgeven, zal één man ‘het licht uitdoen’. Reactie: wederom de uitdrukking ’witte Europeaan’.  Zo’n scenario is ‘niet moeilijk voor te stellen’. Was getekend: de Hongaarse premier Viktor Orbán. Volgens de conservatief-populistische frontman .(Reactie: wie is hier nu populistisch?) bestaan er ‘politieke krachten’ in Europa die van plan zijn de oorspronkelijke bevolking te ‘vervangen’. Reactie: correct weegegeven door de journalist, me dunkt dat een dergelijke constatering op zijn plaats is. Alleen al in Duitsland leven op dit moment zo’n 3 miljoen immigranten afkomstig uit de volgende landen: Syrië, Afghanistan, Turkije. Deze 3 miljoen mensen bezitten overigens geen Duits paspoort. Dus dan heb ik het nog niet eens over die ’andere’ Syriërs, Afghanen, Turken die wél een Duits paspoort bezitten!

Daarmee viel Orbán niet voor het eerst terug op een stokpaardje uit alt right-kringen: het idee dat de witte Europeaan door immigratie (‘omvolking’) ten onder zal gaan. Reactie: Orbán heeft zich bij mijn weten nog nooit positief over de ’alt right beweging’ uitgesproken. Deze dubieuze beweging uit de Verenigde Staten is ondere andere anitisemitisch en hangt ’een zuivere rassenleer’ aan. Orbán onder één noemer brengen met deze club is gewoon – excusez le mot – (ras)zuivere journalistieke manipulatie. De oplossing voor dat onheilspellende scenario gaf de premier ook: Hongaarse gezinnen zullen meer kinderen moeten krijgen. Reactie: weer dat ’moeten’, zeer afkeurenswaardig. Onder Orbáns Fidesz-partij is de kinderbijslag al verdubbeld en het zwangerschapsverlof verruimd. Sinds 1 juli kunnen jonge gezinnen een rentevrije lening krijgen van omgerekend 31 duizend euro die ze niet hoeven terug te betalen als ze drie of meer kinderen krijgen. Reactie: ik zou zeggen, hulde! Tja, wat daar mis mee is, daar durft zelfs deze journalist niks van te zeggen.

László Kövér, parlementsvoorzitter en partijgenoot van Orbán, ging tijdens de tweedaagse conferentie nog een stapje verder door te suggereren dat het krijgen van kinderen ‘geen privébeslissing is maar een publieke’ (Reactie: eerlijk is eerlijk, de Hongaarse parlementsvoorzitter  beweegt zich op de grens van het toelaatbare en deze opmerking is dus afkeurenswaardig). In het voorheen communistische Oost-Europa doen die woorden denken aan de Roemeense dictator Nicolae Ceausescu, in wiens ogen de baarmoeder het volk toebehoorde, niet de vrouw.(Reactie: tja, de Roemeense moordenaar en dictator Ceauşescu erbij halen lijkt me iets teveel van het goede. De man liet complete Roemeense en etnisch Hongaarse boerendorpen – maar vooral Hongaarse – met de grond gelijk maken en bouwde een dictatuur die deed denken aan het huidige regime van Kim Jong-un in Noord-Korea. Noot: de juiste spelling van de naam Ceauşescu is bij de Volkskrantjournalist overigens niet bekend, of was hij  misschien te laks om de ’ş’ in het computerletterboekje op te zoeken? Mensen zonder kinderen zijn ‘niet normaal’, ging Kövér verder, en ‘staan aan de kant van de dood’.Reactie: zo geformuleerde uitspraken van Kövér ben ik nergens tegengekomen, gaarne ontvang ik hiervoor bewijs…..Mocht dit er zijn dan is de conclusie evident: de man is ongeschikt als Hongaars parlementsvoorzitter.

Krimp

In heel Oost-Europa is bevolkingspolitiek tot het standaardrepertoire gaan behoren. De regio vergrijst, jongeren en hoogopgeleiden vertrekken massaal naar het Verenigd Koninkrijk of Duitsland, en vluchtelingen zijn niet welkom. Reactie: illegale immigranten – niet: vluchtelingen –  zijn niet welkom. Op de arbeidsmarkt worden de gaten gedicht met goedkope krachten uit Oekraïne (Reactie: én Roemenië én Bulgarije, toevallig gewoon EU landen) en – in het geval van Polen – de Filipijnen. Reactie: wat overigens de arbeidsmarkt nu te maken heeft met dit artikel is me een raadsel, waarschijnlijk bedoelt de journalist dat vanwege de krimp van de bevolking er een tekort is aan arbeidskrachten. En ja, dat is in Hongarije ‘helaas’ en ‘gelukkig’ het geval. Helaas, omdat er te weinig Hongaren zijn om de banen in te vullen. Gelukkig, omdat de Hongaarse economie groeit als een speer, dit jaar zal de 5% groei wederom gehaald worden. Laat Angela Merkel daar maar eens een puntje aan zuigen! Overigens: Oekraïners zijn doorgaans hardwerkende lieden die vaak nog een opleiding in hun tas meenemen ook! Dat kun je van de meeste immigranten uit Afrika moeilijk zeggen…..Volgens cijfers van de Verenigde Naties liggen de tien snelst krimpende landen ter wereld allemaal in Midden- en Oost-Europa. Reactie: dank U wel voor de mededeling geachte Volkskrantjournalist, maar wat moet ik hiermee?

‘Laten we die groene onzin vergeten dat we minder mensen nodig hebben’, verklaarde Orbán. Reactie: ik zou deze uitspraak nog wel wat sterker aangezet hebben, dus: helemaal eens met Orbán. De premier zet zijn eigen beleid gretig af tegen dat van West-Europa, waar beleidsmakers in zijn ogen hun culturele doodsvonnis tekenen door de grenzen open te stellen voor asielzoekers. Reactie: nogmaals, Orbán heeft het altijd over illegale immigranten, nogmaals: da’s heel wat anders! Tony Abbott, de ex-premier van Australië, prees Orbán op de conferentie om zijn ‘moed’ in te gaan tegen ‘politieke correctheid’. Reactie: waarvan akte.

Meer nog dan voor buurlanden is het geboortecijfer voor Orbáns kabinet uitgegroeid tot een ware obsessie. De Hongaarse bevolking is met minder dan 10 miljoen mensen een van de kleinste in de regio, en omdat de taal ook nog eens tot een aparte familie behoort, overheerst een gevoel van totale isolatie. Reactie: totale isolatie? Hongarije is ingebed in de westerse cultuur, de Europese Unie, de NAVO en wat al niet meer. Bovendien is Hongarije een zogenaamd ’Schengenland’. Elke Hongaar kan vrijelijk zonder zijn paspoort te moeten tonen, Oostenrijk in en uit. Gemiddeld krijgen gezinnen 1,5 kind. Ter vergelijking: dat was 1,2 in 2010, toen Fidesz aan de macht kwam. Het doel is twee per gezin.

Of de doorsnee Hongaarse vrouw zich na deze week aangemoedigd zal voelen meer kinderen te baren (reactie: weer dat ’baren’, het wordt zo langzamerhand irritant), valt te bezien. Jaarlijks verlaten naar schatting 20 duizend jongeren het land (Reactie: op basis van welke statistieken baseert zich de Volkskrantjournalist? En wie zijn die jongeren? Tot de leeftijd van 21 jaar, of 30? Volgens de statistieken van het Hongaarse ministerie van binnenlandse zaken kwamen er in het eerste kwartaal van dit jaar meer Hongaren ’terug’ dan dat er vertrokken . Met andere woorden, de balans begint positief door te slaan. Nu ben ik niet zo naïef om deze cijfers als zoete koek aan te nemen. Één ding is echter zeker, de Hongaarse lonen stijgen hard en mijn persoonlijke indruk is dat er inderdaad een positieve sfeer heerst met betrekking tot ’terugverhuizen’. Trouwens, de Hongaar is Europees ‘heimweekampioen’,een aanzienlijk deel zie ik dus wel weer huiswaarts keren. Dit in tegenstelling tot Roemenïe waaruit sinds de ’wende’ van 30 jaar geleden al meer dan 3 miljoen Roemenen hun heil elders gezocht hebben)  veelal uit onvrede over de corruptie, het autoritaire beleid en de achterblijvende salarissen. Reactie: corruptie? Dat onderwerp interesseert de gemiddelde Hongaar maar matig. Autoritair beleid? Ook daarin is de Hongaar amper geïnteresseerd. Achterblijvende salarissen? Ja tot het jaar 2010 was dit onder de catastrofale socialitische regeringen een belangrijke drijfveer. Maar nu? Een ’vakloodgieter’ verdient in Hongarije onder andere door de arbeidsschaarste vaak meer dan in Duitsland…. ‘Er is geen beter voorbehoedsmiddel dan Viktor Orbán en zijn regering’, smaalde Csaba Molnar, lid van het Europees Parlement voor oppositiepartij DK. Reactie: Csaba Molnár is een politicus van de partij van voormalig socialistisch premier Ferenc Gyurcsány. Onder zijn bewind raakte Hongarije aan de rand van het financiële afgrond en dan laat ik het morele verval, het mismanagement, de corruptie en het nepotisme nog maar even buiten beschouwing.

Conclusies

Evident is dat deze Volkskrantjournalist een – politieke – hekel heeft aan Orbán. Op zichzelf is daar niets mis mee, maar dan weet ik nog wel wat andere terreinen waarop de Hongaarse regering bekritiseerd kan worden. Ik pak er eentje uit: de gezondheidszorg in Hongarije. Nog altijd moeten veel Hongaren briefjes met ’bedankgeld’ in de handen van medici drukken om te worden behandeld. Daarnaast geniet de elite ’protectie’ in de gezondheidszorg en dat betekent het voordeel van een snellere behandeling door betere artsen. Tot slot zijn er nogal wat ’zakelijk ingestelde’ ziekenhuisdirecteuren die er hun hand niet voor omdraaien om medische apparatuur te kopen waarbij een kick back’-bedrag in de zakken van dit directeurtje vloeit. En dan moet je nog maar afwachten of dat röntgenapparaat wel gebruikt zal worden vanwege het feit dat er reeds voldoende van deze apparaten functioneren op de ziekenhuisvloer.

Dit zijn wat mij betreft essentiële onderwerpen waar Orbán veel meer kan betekenen. En hij heeft deze macht maar gebruikt deze te weinig of niet. Overigens is het duidelijk dat welke andere regering van welke snit dan ook nu juist dit grote probleem geen fluit zou interesseren. Als de Fideszregering ooit baan zou moeten maken voor een nieuwe ploeg zou deze de eerste twee jaren maar met één ding bezig zijn: zakken vullen! Dat hebben de Fideszlieden ook geflikt, maar in Hongarije wordt de financiële staatsruif niet meer geheel opgeslokt door geldhongerige politici. De Orbánisten dragen wel degelijk bij aan de positieve ontwikkelingen van hun land. Zakelijke – buitenlandse – kritiek op basis van onderzoek en feiten, ja dat is volgens mij dé manier om het Hongaarse kabinet bij te sturen.

In plaats hiervan besluit deze Volkskrantjournalist zonder enige bronvermelding onzin uit te kramen over de demografische politiek van Orbán. Waarbij tranentrekkende vergelijkingen niet worden geschuwd. Wat mij betreft niet productief en niet ter zake doende. Je kunt de demografiepolitiek van Orbán kapittelen, maar daarmee doet hij niemand pijn, bovendien ondersteunt hij financieel die vrouwen/gezinnen die kinderen zouden willen krijgen. Notabene op volledig vrijwillige basis! Er is geen enkele officiële druk om kinderen te ’baren’. Gewoon gezinsondersteunende maatregelen dus! Da’s heel wat anders dan een Ceauçescu die Roemeense vrouwen echt niet netjes vroeg om zoveel mogelijk kinderen te baren. Die verplichting legde hij overigens alleen aan Roemeense vrouwen op, niet aan al die etnisch Hongaarse vrouwen, die hij het liefst meteen uit Roemenië had zien vertrekken. Of erger……

Natuurlijk, in Nederland is er in meer of mindere mate sprake van vrije media, dat ligt in Hongarije wel even wat anders. Maar wat mij stoort aan veel Nederlandse journalisten is dat ze hun persvrijheid misbruiken om maar één kant van een verhaal te belichten en daarbij manipulatie en poneren van onwaarheden niet schuwen. Voorgaand Volkskrantarikel is nog niet eens journalistiek van een ’talking head’ maar van een ’kip zonder kop’.

Het resultaat is dat het wellicht toch niet zo goed gaat met die alom zelf geprezen mediavrijheid in Nederland. Dat spijt, voor Nederlanders. Ik wens U een prettige avond met het kijken naar het volledig objectieve en nimmer navelstarende NOS 8 uur journaal!

Persvrijheid: de vrijheid om overal nieuws uit te persen. ( Marc Callewaert, Vlaams criticus 1927 – )

Moet het Franse Volkslied niet geboycot worden?

borat

Er bestaat een cliché en dat gaat als volgt: ’Fransen zijn chauvinistisch en arrogant.’ Tja, was het niet zo dat cliché’s altijd een kern van waarheid bevatten? In ieder geval zijn de uitdrukkingen ’chauvinisme’ en ’cliché’ van Franse origine. Toevallig? De vraag stellen is deze beantwoorden.

De onlangs gespeelde EK voetbalkwalificatiewedstrijd  Frankrijk-Albanië  had bij aanvang een pikant tintje. Of moet ik op z’n Frans zeggen ’piquante’? De spelers van Albanië waren met stomheid geslagen toen uit de luidsprekers van het Stade de France het volkslied van Andorra klonk. De fout werd ’hersteld’ en de stadiospeaker probeerde de gemoederen te sussen door respect te vragen voor ’het volkslied van Armenië. Tot zover de ’respectvolle’ opstelling van de Fransen

Stelt U zich de volgende situatie voor: Frankrijk speelt thuis een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tegen de Verenigde Staten en voor aanvang klinkt niet het Amerikaanse volkslied maar het vokslied van – pak ’m beet – Jamaica. Vervolgens biedt de stadionspeaker zijn excuses aan, aangevuld met het verzoek of het publiek stil kan zijn en overigens met respect dient te luisteren naar het volkslied van Iran.  Ziet U de tekst van de tweet van Donald Trump al voor U? Die dreigende tariefinstelling voor Franse wijn, ja die zal door deze verwikkelingen wel doorgevoerd worden. Én vervolgens sluit ’duizelingwekkende Donald’ zijn tweet af met het blokkeren van Frans taalonderwijs op de Amerikaanse universtiteiten. Lekker puh!!!Was getekend, The President of the United States. Sorry, ik was de aanhef van de tweet vergeten: beste cultuurarme slakkenvreters,

Inmiddels heeft president Macron zijn excuses aangeboden aan de premier van Albanië de heer Viktor Orbán. Flauw grapje, aan premier Rama natuurlijk. De Franse president zal toch wel in de gaten hebben waar Albanië zich in Europa bevindt. Alhoewel ik me afvraag of de immens impopulaire Franse president op een blinde Europese kaart aan zou kunnen wijzen waar dit balkanstaatje zich bevindt. Soit, laat ons liever concentreren op de impact van de ’voksliedverwisselingen’. De Fransen hebben in feite twee zware beledigingen op hun geweten. Ten eerste de ultieme slordigheid om het verkeerde bandje op te zetten. Ten tweede wordt tevens het complete Armeense volk tot op het bot beledigd. Het Albanese volkslied zou het Armeense voor moeten stellen? Wijlen Charles Aznavour(ian) – van Armeense origine – draait zich om zijn graf. Ik stel de Amerikaanse zangeres Cher – tevens van Armeense afkomst – voor om een een protestlied te componeren. Voorstel voor de titel van het lied: ’no sex after French Fries’

Het ’non plus ultra’ van voorgaande ’pikanterie’ is dat Armenië zo’n beetje 100% Christelijk is, de bevolking van Albanië is in de meerderheid Islamitisch. In deze zin had de stadionspeaker zich niet slechter – of beter! – kunnen vergissen. Hij zal wel aan één of andere bobo van de Franse voetbalbond gevraagd hebben: tegen welke voetbaldwerg spelen we vanavond ook maar weer? De ’blauw beblazerde’ bobo heeft waarschijnlijk door een beetje teveel champagneconsumptie het woord ’Albanië’ niet meer geheel goed gearticuleerd over zijn lippen kunnen brengen. Zo verstond de speaker in plaats van Albanië dus Armenië. Wedden dat het zo gegaan is?

Deze schandvlek kan natuurlijk niet alleen met de laffe excuses van President Macron afgedaan worden. Daarom stel ik de Europese voetbal bond, de UEFA de volgende straf voor: de komende twee jaar wordt bij elke voetbalinterland – waarin Frankrijk speelt – voor aanvang de Marseillaise niet meer gespeeld. In plaats hiervan wordt de band van het volkslied van Kazachstan opgezet. Nee, nee, niet het officiële Kazachse volkslied. Dat zou een grenzeloze schoffering betekenen van alle Kazachstanen. Kent U de komische flm ’Borat’? De Britse acteur Sacha Baron Cohen die ons in zijn rol als fictieve Kazachse journalist heeft doen rollen van het lachen heeft voor deze fim een uitzondelijke ’soundtrack’ bedacht: een nieuwe versie van het volkslied van Kazachstan. Een regelrechte giller, hierbij de Youtubelink: https://www.youtube.com/watch?v=dIV-QdPEx-Q

 

Dit ’vokslied’ past als een door Christian Dior ontworpen maatpak voor de Franse voetbalploeg. De UEFA dient bij het bekrachtigen van deze ’volksliedstraf’ te benadrukken dat de straf automatisch met één jaar verlengd wordt in het geval de Franse internationals het ’volkslied’ niet uit het hoofd leren. Het MOET dus verplicht meegezongen worden, ook door de Franse voetbalcoach Didier Deschamps. Die zal het volgens mij overigens een worst zijn, hij is immers een Bask……..

Komt, kinderen des vaderlands,de dag der overwinning is aangebroken! (eerste zin van het Franse volkslied, maar dat had U al geschoten natuurlijk!)