’Barende Hongaarse vrouwen’? Of Volksmennende Volkskrant?

volkskrant lenin

In de westerse media wordt door journalisten en politici voortdurend geklaagd dat het met de pers- en mediavrijheid in Midden- en Oosteuropa treurig gesteld is. Vooral Polen en Hongarije moeten het ontgelden, over bijvoorbeeld Bulgarije, Roemenië en Italië  lezen we verhoudingwijs weinig. Tja, in Roemenië en Bulgarije lopen nu eenmaal weinig westerse journalisten rond, dus ’geen nieuws is goed nieuws’. Deze ’bananenrepublieken van de Europese Unie’ zijn geen thema in Brussel. Sofia? Is dat niet de hoofdstad van Moldavië? Italië is een fijn vakantie – en cultuurland – hetzelfde geldt overigens voor Spanje – , ach, denkt het journaille, we gaan onzelf toch geen stress opleggen als we op een fijn terras op het eiland Capri van een glas limoncello kunnen genieten?

Tijd om de eigen Hollandse media onder de loep te leggen. Onderstaand artikel verscheen op 7 september jongstleden in de Volkskrant. Ik meende dit artikel toch van enig commentaar te moeten voorzien…….

Bijgaand artikel is van de hand van Jenne Jan Holtland  gepubliceerd op 7 september 2019. Reactie: Deze volkskrantjournalist heeft als standplaats de Poolse hoofdstad Warschau, maar weet natuurlijk alles over Hongarije, natuurlijk tot in de kleinste details. Joris Luyendijk, de befaamde onderzoeksjournalist – onder andere de schrijver van ’dit kan niet waar zijn’, over het gedrag van bankiers – heeft voor dergelijke correspondenten een mooie uitdrukking: ’talking heads’. U en ik kunnen met een beetje ’googlen’ ongeveer hetzelfde melden over de situatie in de Afghaanse hoofdstad Kaboel als die gewichtige NOS journalist die gestationeerd is in de Libanese hoofdstad Beiroet. Tot zover over Jenne Jan Holtland gestationeerd in Polen……

Kop van het Volkskrantartikel: Hongaarse premier: Europa gaat aan ‘omvolking’ ten onder tenzij vrouwen meer kinderen baren.

Reactie: Deze kop is enerzijds onwaar, anderzijds tendentieus. Premier Viktor Orbán had het tijdens een demografieconferentie in Boedapest inderdaad over de ’omvolking’ van Europa op lange termijn. Daar is statistisch gezien niets op aan te merken. Maar in zijn toespraak heeft hij NIET de ondergang van Europa voorspeld vanwege die ’omvolking’. Vervolgens gebruikt de volkskrantjournalist de uitdrukking ’baren’. Ook deze uitdrukking heeft Orbán in dit verband NIET gebezigd. Bovendien meen ik dat deze uitdrukking tendentieus is: alsof Orbán aanstaande moeders als broedmachines beschouwt.

De witte Europeaan zal door immigratie (‘omvolking’) ten onder gaan. Dat heeft Viktor Orbán donderdag gezegd tijdens een conferentie over demografie in Boedapest. Reactie: de journalist valt bij aanvang van zijn artikel in herhalingen waarbij hij wederom valt te betrappen op twee onwaarheden: de uitdrukking ’ten onder gaan’ heeft hij niet gebezigd en ook de term ’witte Europeaan’ heb ik niet uit zijn verklaringen kunnen optekenen. De oplossing? Hongaarse gezinnen moeten meer kinderen krijgen. Reactie: hier stuit het woord ’moeten’ me tegen de borst. Viktor Orbán heeft het over geen enkele verplichting tot het ter wereld brengen van kinderen. Wél over het faciliteren hiervan….

Als alles voorbij is en de witte Europeaan de strijd om zijn voortbestaan moegestreden moet opgeven, zal één man ‘het licht uitdoen’. Reactie: wederom de uitdrukking ’witte Europeaan’.  Zo’n scenario is ‘niet moeilijk voor te stellen’. Was getekend: de Hongaarse premier Viktor Orbán. Volgens de conservatief-populistische frontman .(Reactie: wie is hier nu populistisch?) bestaan er ‘politieke krachten’ in Europa die van plan zijn de oorspronkelijke bevolking te ‘vervangen’. Reactie: correct weegegeven door de journalist, me dunkt dat een dergelijke constatering op zijn plaats is. Alleen al in Duitsland leven op dit moment zo’n 3 miljoen immigranten afkomstig uit de volgende landen: Syrië, Afghanistan, Turkije. Deze 3 miljoen mensen bezitten overigens geen Duits paspoort. Dus dan heb ik het nog niet eens over die ’andere’ Syriërs, Afghanen, Turken die wél een Duits paspoort bezitten!

Daarmee viel Orbán niet voor het eerst terug op een stokpaardje uit alt right-kringen: het idee dat de witte Europeaan door immigratie (‘omvolking’) ten onder zal gaan. Reactie: Orbán heeft zich bij mijn weten nog nooit positief over de ’alt right beweging’ uitgesproken. Deze dubieuze beweging uit de Verenigde Staten is ondere andere anitisemitisch en hangt ’een zuivere rassenleer’ aan. Orbán onder één noemer brengen met deze club is gewoon – excusez le mot – (ras)zuivere journalistieke manipulatie. De oplossing voor dat onheilspellende scenario gaf de premier ook: Hongaarse gezinnen zullen meer kinderen moeten krijgen. Reactie: weer dat ’moeten’, zeer afkeurenswaardig. Onder Orbáns Fidesz-partij is de kinderbijslag al verdubbeld en het zwangerschapsverlof verruimd. Sinds 1 juli kunnen jonge gezinnen een rentevrije lening krijgen van omgerekend 31 duizend euro die ze niet hoeven terug te betalen als ze drie of meer kinderen krijgen. Reactie: ik zou zeggen, hulde! Tja, wat daar mis mee is, daar durft zelfs deze journalist niks van te zeggen.

László Kövér, parlementsvoorzitter en partijgenoot van Orbán, ging tijdens de tweedaagse conferentie nog een stapje verder door te suggereren dat het krijgen van kinderen ‘geen privébeslissing is maar een publieke’ (Reactie: eerlijk is eerlijk, de Hongaarse parlementsvoorzitter  beweegt zich op de grens van het toelaatbare en deze opmerking is dus afkeurenswaardig). In het voorheen communistische Oost-Europa doen die woorden denken aan de Roemeense dictator Nicolae Ceausescu, in wiens ogen de baarmoeder het volk toebehoorde, niet de vrouw.(Reactie: tja, de Roemeense moordenaar en dictator Ceauşescu erbij halen lijkt me iets teveel van het goede. De man liet complete Roemeense en etnisch Hongaarse boerendorpen – maar vooral Hongaarse – met de grond gelijk maken en bouwde een dictatuur die deed denken aan het huidige regime van Kim Jong-un in Noord-Korea. Noot: de juiste spelling van de naam Ceauşescu is bij de Volkskrantjournalist overigens niet bekend, of was hij  misschien te laks om de ’ş’ in het computerletterboekje op te zoeken? Mensen zonder kinderen zijn ‘niet normaal’, ging Kövér verder, en ‘staan aan de kant van de dood’.Reactie: zo geformuleerde uitspraken van Kövér ben ik nergens tegengekomen, gaarne ontvang ik hiervoor bewijs…..Mocht dit er zijn dan is de conclusie evident: de man is ongeschikt als Hongaars parlementsvoorzitter.

Krimp

In heel Oost-Europa is bevolkingspolitiek tot het standaardrepertoire gaan behoren. De regio vergrijst, jongeren en hoogopgeleiden vertrekken massaal naar het Verenigd Koninkrijk of Duitsland, en vluchtelingen zijn niet welkom. Reactie: illegale immigranten – niet: vluchtelingen –  zijn niet welkom. Op de arbeidsmarkt worden de gaten gedicht met goedkope krachten uit Oekraïne (Reactie: én Roemenië én Bulgarije, toevallig gewoon EU landen) en – in het geval van Polen – de Filipijnen. Reactie: wat overigens de arbeidsmarkt nu te maken heeft met dit artikel is me een raadsel, waarschijnlijk bedoelt de journalist dat vanwege de krimp van de bevolking er een tekort is aan arbeidskrachten. En ja, dat is in Hongarije ‘helaas’ en ‘gelukkig’ het geval. Helaas, omdat er te weinig Hongaren zijn om de banen in te vullen. Gelukkig, omdat de Hongaarse economie groeit als een speer, dit jaar zal de 5% groei wederom gehaald worden. Laat Angela Merkel daar maar eens een puntje aan zuigen! Overigens: Oekraïners zijn doorgaans hardwerkende lieden die vaak nog een opleiding in hun tas meenemen ook! Dat kun je van de meeste immigranten uit Afrika moeilijk zeggen…..Volgens cijfers van de Verenigde Naties liggen de tien snelst krimpende landen ter wereld allemaal in Midden- en Oost-Europa. Reactie: dank U wel voor de mededeling geachte Volkskrantjournalist, maar wat moet ik hiermee?

‘Laten we die groene onzin vergeten dat we minder mensen nodig hebben’, verklaarde Orbán. Reactie: ik zou deze uitspraak nog wel wat sterker aangezet hebben, dus: helemaal eens met Orbán. De premier zet zijn eigen beleid gretig af tegen dat van West-Europa, waar beleidsmakers in zijn ogen hun culturele doodsvonnis tekenen door de grenzen open te stellen voor asielzoekers. Reactie: nogmaals, Orbán heeft het altijd over illegale immigranten, nogmaals: da’s heel wat anders! Tony Abbott, de ex-premier van Australië, prees Orbán op de conferentie om zijn ‘moed’ in te gaan tegen ‘politieke correctheid’. Reactie: waarvan akte.

Meer nog dan voor buurlanden is het geboortecijfer voor Orbáns kabinet uitgegroeid tot een ware obsessie. De Hongaarse bevolking is met minder dan 10 miljoen mensen een van de kleinste in de regio, en omdat de taal ook nog eens tot een aparte familie behoort, overheerst een gevoel van totale isolatie. Reactie: totale isolatie? Hongarije is ingebed in de westerse cultuur, de Europese Unie, de NAVO en wat al niet meer. Bovendien is Hongarije een zogenaamd ’Schengenland’. Elke Hongaar kan vrijelijk zonder zijn paspoort te moeten tonen, Oostenrijk in en uit. Gemiddeld krijgen gezinnen 1,5 kind. Ter vergelijking: dat was 1,2 in 2010, toen Fidesz aan de macht kwam. Het doel is twee per gezin.

Of de doorsnee Hongaarse vrouw zich na deze week aangemoedigd zal voelen meer kinderen te baren (reactie: weer dat ’baren’, het wordt zo langzamerhand irritant), valt te bezien. Jaarlijks verlaten naar schatting 20 duizend jongeren het land (Reactie: op basis van welke statistieken baseert zich de Volkskrantjournalist? En wie zijn die jongeren? Tot de leeftijd van 21 jaar, of 30? Volgens de statistieken van het Hongaarse ministerie van binnenlandse zaken kwamen er in het eerste kwartaal van dit jaar meer Hongaren ’terug’ dan dat er vertrokken . Met andere woorden, de balans begint positief door te slaan. Nu ben ik niet zo naïef om deze cijfers als zoete koek aan te nemen. Één ding is echter zeker, de Hongaarse lonen stijgen hard en mijn persoonlijke indruk is dat er inderdaad een positieve sfeer heerst met betrekking tot ’terugverhuizen’. Trouwens, de Hongaar is Europees ‘heimweekampioen’,een aanzienlijk deel zie ik dus wel weer huiswaarts keren. Dit in tegenstelling tot Roemenïe waaruit sinds de ’wende’ van 30 jaar geleden al meer dan 3 miljoen Roemenen hun heil elders gezocht hebben)  veelal uit onvrede over de corruptie, het autoritaire beleid en de achterblijvende salarissen. Reactie: corruptie? Dat onderwerp interesseert de gemiddelde Hongaar maar matig. Autoritair beleid? Ook daarin is de Hongaar amper geïnteresseerd. Achterblijvende salarissen? Ja tot het jaar 2010 was dit onder de catastrofale socialitische regeringen een belangrijke drijfveer. Maar nu? Een ’vakloodgieter’ verdient in Hongarije onder andere door de arbeidsschaarste vaak meer dan in Duitsland…. ‘Er is geen beter voorbehoedsmiddel dan Viktor Orbán en zijn regering’, smaalde Csaba Molnar, lid van het Europees Parlement voor oppositiepartij DK. Reactie: Csaba Molnár is een politicus van de partij van voormalig socialistisch premier Ferenc Gyurcsány. Onder zijn bewind raakte Hongarije aan de rand van het financiële afgrond en dan laat ik het morele verval, het mismanagement, de corruptie en het nepotisme nog maar even buiten beschouwing.

Conclusies

Evident is dat deze Volkskrantjournalist een – politieke – hekel heeft aan Orbán. Op zichzelf is daar niets mis mee, maar dan weet ik nog wel wat andere terreinen waarop de Hongaarse regering bekritiseerd kan worden. Ik pak er eentje uit: de gezondheidszorg in Hongarije. Nog altijd moeten veel Hongaren briefjes met ’bedankgeld’ in de handen van medici drukken om te worden behandeld. Daarnaast geniet de elite ’protectie’ in de gezondheidszorg en dat betekent het voordeel van een snellere behandeling door betere artsen. Tot slot zijn er nogal wat ’zakelijk ingestelde’ ziekenhuisdirecteuren die er hun hand niet voor omdraaien om medische apparatuur te kopen waarbij een kick back’-bedrag in de zakken van dit directeurtje vloeit. En dan moet je nog maar afwachten of dat röntgenapparaat wel gebruikt zal worden vanwege het feit dat er reeds voldoende van deze apparaten functioneren op de ziekenhuisvloer.

Dit zijn wat mij betreft essentiële onderwerpen waar Orbán veel meer kan betekenen. En hij heeft deze macht maar gebruikt deze te weinig of niet. Overigens is het duidelijk dat welke andere regering van welke snit dan ook nu juist dit grote probleem geen fluit zou interesseren. Als de Fideszregering ooit baan zou moeten maken voor een nieuwe ploeg zou deze de eerste twee jaren maar met één ding bezig zijn: zakken vullen! Dat hebben de Fideszlieden ook geflikt, maar in Hongarije wordt de financiële staatsruif niet meer geheel opgeslokt door geldhongerige politici. De Orbánisten dragen wel degelijk bij aan de positieve ontwikkelingen van hun land. Zakelijke – buitenlandse – kritiek op basis van onderzoek en feiten, ja dat is volgens mij dé manier om het Hongaarse kabinet bij te sturen.

In plaats hiervan besluit deze Volkskrantjournalist zonder enige bronvermelding onzin uit te kramen over de demografische politiek van Orbán. Waarbij tranentrekkende vergelijkingen niet worden geschuwd. Wat mij betreft niet productief en niet ter zake doende. Je kunt de demografiepolitiek van Orbán kapittelen, maar daarmee doet hij niemand pijn, bovendien ondersteunt hij financieel die vrouwen/gezinnen die kinderen zouden willen krijgen. Notabene op volledig vrijwillige basis! Er is geen enkele officiële druk om kinderen te ’baren’. Gewoon gezinsondersteunende maatregelen dus! Da’s heel wat anders dan een Ceauçescu die Roemeense vrouwen echt niet netjes vroeg om zoveel mogelijk kinderen te baren. Die verplichting legde hij overigens alleen aan Roemeense vrouwen op, niet aan al die etnisch Hongaarse vrouwen, die hij het liefst meteen uit Roemenië had zien vertrekken. Of erger……

Natuurlijk, in Nederland is er in meer of mindere mate sprake van vrije media, dat ligt in Hongarije wel even wat anders. Maar wat mij stoort aan veel Nederlandse journalisten is dat ze hun persvrijheid misbruiken om maar één kant van een verhaal te belichten en daarbij manipulatie en poneren van onwaarheden niet schuwen. Voorgaand Volkskrantarikel is nog niet eens journalistiek van een ’talking head’ maar van een ’kip zonder kop’.

Het resultaat is dat het wellicht toch niet zo goed gaat met die alom zelf geprezen mediavrijheid in Nederland. Dat spijt, voor Nederlanders. Ik wens U een prettige avond met het kijken naar het volledig objectieve en nimmer navelstarende NOS 8 uur journaal!

Persvrijheid: de vrijheid om overal nieuws uit te persen. ( Marc Callewaert, Vlaams criticus 1927 – )

Reklámok

Moet het Franse Volkslied niet geboycot worden?

borat

Er bestaat een cliché en dat gaat als volgt: ’Fransen zijn chauvinistisch en arrogant.’ Tja, was het niet zo dat cliché’s altijd een kern van waarheid bevatten? In ieder geval zijn de uitdrukkingen ’chauvinisme’ en ’cliché’ van Franse origine. Toevallig? De vraag stellen is deze beantwoorden.

De onlangs gespeelde EK voetbalkwalificatiewedstrijd  Frankrijk-Albanië  had bij aanvang een pikant tintje. Of moet ik op z’n Frans zeggen ’piquante’? De spelers van Albanië waren met stomheid geslagen toen uit de luidsprekers van het Stade de France het volkslied van Andorra klonk. De fout werd ’hersteld’ en de stadiospeaker probeerde de gemoederen te sussen door respect te vragen voor ’het volkslied van Armenië. Tot zover de ’respectvolle’ opstelling van de Fransen

Stelt U zich de volgende situatie voor: Frankrijk speelt thuis een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tegen de Verenigde Staten en voor aanvang klinkt niet het Amerikaanse volkslied maar het vokslied van – pak ’m beet – Jamaica. Vervolgens biedt de stadionspeaker zijn excuses aan, aangevuld met het verzoek of het publiek stil kan zijn en overigens met respect dient te luisteren naar het volkslied van Iran.  Ziet U de tekst van de tweet van Donald Trump al voor U? Die dreigende tariefinstelling voor Franse wijn, ja die zal door deze verwikkelingen wel doorgevoerd worden. Én vervolgens sluit ’duizelingwekkende Donald’ zijn tweet af met het blokkeren van Frans taalonderwijs op de Amerikaanse universtiteiten. Lekker puh!!!Was getekend, The President of the United States. Sorry, ik was de aanhef van de tweet vergeten: beste cultuurarme slakkenvreters,

Inmiddels heeft president Macron zijn excuses aangeboden aan de premier van Albanië de heer Viktor Orbán. Flauw grapje, aan premier Rama natuurlijk. De Franse president zal toch wel in de gaten hebben waar Albanië zich in Europa bevindt. Alhoewel ik me afvraag of de immens impopulaire Franse president op een blinde Europese kaart aan zou kunnen wijzen waar dit balkanstaatje zich bevindt. Soit, laat ons liever concentreren op de impact van de ’voksliedverwisselingen’. De Fransen hebben in feite twee zware beledigingen op hun geweten. Ten eerste de ultieme slordigheid om het verkeerde bandje op te zetten. Ten tweede wordt tevens het complete Armeense volk tot op het bot beledigd. Het Albanese volkslied zou het Armeense voor moeten stellen? Wijlen Charles Aznavour(ian) – van Armeense origine – draait zich om zijn graf. Ik stel de Amerikaanse zangeres Cher – tevens van Armeense afkomst – voor om een een protestlied te componeren. Voorstel voor de titel van het lied: ’no sex after French Fries’

Het ’non plus ultra’ van voorgaande ’pikanterie’ is dat Armenië zo’n beetje 100% Christelijk is, de bevolking van Albanië is in de meerderheid Islamitisch. In deze zin had de stadionspeaker zich niet slechter – of beter! – kunnen vergissen. Hij zal wel aan één of andere bobo van de Franse voetbalbond gevraagd hebben: tegen welke voetbaldwerg spelen we vanavond ook maar weer? De ’blauw beblazerde’ bobo heeft waarschijnlijk door een beetje teveel champagneconsumptie het woord ’Albanië’ niet meer geheel goed gearticuleerd over zijn lippen kunnen brengen. Zo verstond de speaker in plaats van Albanië dus Armenië. Wedden dat het zo gegaan is?

Deze schandvlek kan natuurlijk niet alleen met de laffe excuses van President Macron afgedaan worden. Daarom stel ik de Europese voetbal bond, de UEFA de volgende straf voor: de komende twee jaar wordt bij elke voetbalinterland – waarin Frankrijk speelt – voor aanvang de Marseillaise niet meer gespeeld. In plaats hiervan wordt de band van het volkslied van Kazachstan opgezet. Nee, nee, niet het officiële Kazachse volkslied. Dat zou een grenzeloze schoffering betekenen van alle Kazachstanen. Kent U de komische flm ’Borat’? De Britse acteur Sacha Baron Cohen die ons in zijn rol als fictieve Kazachse journalist heeft doen rollen van het lachen heeft voor deze fim een uitzondelijke ’soundtrack’ bedacht: een nieuwe versie van het volkslied van Kazachstan. Een regelrechte giller, hierbij de Youtubelink: https://www.youtube.com/watch?v=dIV-QdPEx-Q

 

Dit ’vokslied’ past als een door Christian Dior ontworpen maatpak voor de Franse voetbalploeg. De UEFA dient bij het bekrachtigen van deze ’volksliedstraf’ te benadrukken dat de straf automatisch met één jaar verlengd wordt in het geval de Franse internationals het ’volkslied’ niet uit het hoofd leren. Het MOET dus verplicht meegezongen worden, ook door de Franse voetbalcoach Didier Deschamps. Die zal het volgens mij overigens een worst zijn, hij is immers een Bask……..

Komt, kinderen des vaderlands,de dag der overwinning is aangebroken! (eerste zin van het Franse volkslied, maar dat had U al geschoten natuurlijk!)

Nieuw Hongaars geld II

Hongaarsld

Nee, nu geen grappen grollen over nepgeld begin dit jaar uitgegeven door de Tweestaartige Hondpartij, a Kétfarkú Kutyapárt. Gaarne wil ik een financieel ’college’ geven over de Hongaarse nationale munteenheid, de Forint, ook wel afgekort als HUF. Ik meen dat ik als jurist uitermate deskundig kan oordelen over allerlei financieel/economische zaken. Waarom? Vrijwel al die zogenaamde ’zeer bekwame’ economen en financieel specialisten slaan bij elke voorspelling standaard de plank mis. Geenéén van die lieden – op die ene witte raaf na dan – heeft de financiële ’melt down’ van 2008 kunnen voorspellen. In het algemeen kun je stellen dat voornoemde ’analisten’ immer een voorspelling geven van het verleden. Maarten van Rossem, de nationale brommende éminence grise heeft gelijk: ’als economen en monetaire ’nerds’ met de nodige gewichtdoenerij het economische/financiële toekomstbeeld schetsen, nou berg je dan maar! Zandzakken voor de deur!’

Maar goed, de Forint dus. Maar hier is toch geen sprake van een nieuw soort valuta? Inderdaad, wat U zegt, bent U misschien econoom? Ok, laat ik beginnen met de huidige koers van de Forint. Vorige week werd een ’all time’ record gevestigd, één Euro was op gegeven moment meer dan 330 Forintjes waard. Meteen reageerde de armzalige Hongaarse oppositie door te stellen dat deze wisselkoers de deplorabele toestand van de Hongaarse economie weergeeft. Niets is echter minder waar, vorig jaar was de economische groei meer dan 5% en dit jaar stevent Hongarije wederom af op een groei  van hetzelfde niveau. Voor de rest voldoet De Hongaarse financiële huishouding keurig aan alle Brusselse normen, zelfs het begrotingstekort neemt structureel af. Dus? Invoeren die Euro als het ’nieuwe’ geld van de toekomst. Nou, dat is nog maar de vraag, ik kom daar zo op terug.

De Forint bestaat al sinds 1946 en is voor veel zogenaamde ’tweede diaspora’ Hongaren momenteel zo’n beetje ’manna’ uit de hemel. Even terzijde, de eerste ’tranche’ Diaspora Hongaren waren die meer dan 200.000 Hongaren die in 1956 noodgedwongen hun thuisland moesten verlaten voor de oprukkende Sovjettanks. De tweede tranche betreft die tienduizenden Hongaren die na de Hongaarse EU toetreding – in 1994 – hun heil zochten in de West-Europese landen. Om keiharde guldentjes, ’Deutschmarken’ of Engelse Ponden te verdienen. Inmiddels worden de salarissen meestal in Eurootjes uitbetaald en die ’briefjes’ worden steeds meer waard bij het passeren van de Oostenrijk-Hongaarse grens. De meeste in het buitenland werkende Hongaren hebben bijna alle standaard last van heimwee en nemen elke kans waar om die paar vrije dagen te gebruiken om terug te keren naar de nationale moederschoot. Verblijvend in die provinciestad in Duitsland worden overigens wekelijks bedragen overgemaakt naar de achtergebleven familie in dat kleine dorpje naast Debrecen. En voor die Euro’s kunnen steeds meer Forinten worden verkregen  Die weer gebruikt kunnen worden voor de aankoop van een kilo brood, maar misschien kan er tegenwoordig ook een chocoladereep van het merk ’Balaton’ af.

Maar niet alleen de diaspora Hongaren hebben profijt van de ’zwakke’ Forint. Wat te denken van al die ’geëmigreerde Hollanders die – meestal – op het platteland een mooi stukje grond hebben aangeschaft inclusief woning. In de meeste gevallen worden deze opgeknapt met behulp van Hongaarse timmerlieden, stukadoors, dakbedekkers en wat dies meer zij. Onder die Nederlanders bevinden zich relatief veel ’pensionado’s’ die hun pensioen uiteraard in ’keiharde’ Euro’s ontvangen en met deze Forintstand zichzelf in de handen kunnen wrijven. Het wordt er allemaal goedkoper op! Helaas geldt dat niet altijd voor vaklieden, want die moet je inmiddels met een lampje zoeken. Waar die zijn? Hardwerkend ergens in de ’Freistaat’ Bayern aan weer een nieuw appartementencomplex. Gelukkig zien we de trend heel langzaam keren, mondjesmaat komen er inmiddels vaklieden terug, er is namelijk werk ’plenty’, maar ’handjes’ zijn er te weinig. Deze schaarste plus de economische ’flow’ in Hongarije  zorgt voor hopelijk een gedeeltelijke ’terugverhuizing’ uit West-Europa.

Tot slot, moet die Forint daarom nu niet eens een keer ingeruild worden voor de Euro? Daarover lopen de meningen uiteen. Aan de ene kant – naar wijlen Joop den Uyl – zouden de omstandigheden hiervoor pleiten. Geen gedoe meer met wisselkoersen, valutakosten verdwijnen, betalingsverkeer versimpelt, stabiele financiële inbedding in de EU, geen speculatiegevaar meer met de ’HUF’, geen golfbewegingen meer op de importmarkt etc. Aan de andere kant verliest de Hongaarse staat – de Nationale Bank – dan de mogelijkheid om monetair in te grijpen. Re- en devaluatiebeslissingen zijn dan niet meer mogelijk, een zelfstandig rentebeleid kan op de helling. Hongarije zal afhankelijk worden van het beleid – lees: nukken – van de Europese Centrale Bank te Frankfurt.

Op lange termijn lijkt me de ’Eurowissel’ onvermijdelijk helemaal in het geval de Hongaarse economie sneller blijft groeien dan de rest van de Eurozone-landen. Of in het geval de economie een ondiepere recessie ondergaat dan de Eurozone landen. Het is maar hoe je het bekijkt! De kloof tussen de West-Europese economieën en de Hongaarse is nog steeds aanzienlijk – bijvoorbeeld arbeidsproductiviteit! – en dan heb ik het nog niet eens over het welvaartsniveau van de bevolking. Hiernaast vraag ik me overigens wel af of die Eurozone wel zo’n veilige haven is. Griekenland en Italië zijn feitelijk technisch failliet en Frankrijk is een financiële bolderkar. De kar hobbelt nog wel, maar O wee als de ’gele hesjes’ de volgende kuil graven. Of die wielassen het dan houden? Ik vraag het me af. Toch verblijven deze drie landen in de Eurozone, vooral voor Griekenland heeft het toetreden tot de Eurozone geleid tot een rampenscenario.

Dus, leve de ’zwakke’ Forint zullen de diaspora-Hongaren en de Hollandse pensionados roepen! De biljetjes van 10.000 HUF komen als manna uit de hemel!

Geld maakt niet gelukkig, dat heeft het met armoe gemeen. Simon Carmiggelt, Nederlands schrijver ( 1913 – 1987)

Italiaanse 5 Sterrenbeweging? 7 Dwergenbeweging zult U bedoelen!

salvini

Italië is het land van de opera, het Italiaanse parlement wordt er wel eens mee vergeleken. Tot voor kort was de benaming operette echter meer op zijn plaats. Maar nu? Ik zou liever willen spreken van het Italiaans parlement als een boosaardig sprookje.  Gelukkig kent het verhaal van Sneeuwitje en de 7 dwergen een gelukkig einde, de prins op het witte paard figureert als de reddende engel. In Italië is er politiek nooit echt sprake van een gelukkig einde, de toestand in ’Bella Italia’ blijft hopeloos, maar tot voor kort niet ’ernstig’. De prins op het witte paard verschijnt nooit in het Italiaanse politieke sprookje maar een ’open end’, ja dat was er altijd. Een dat ’open end’ zie ik echter momenteel ook niet meer, wel een slecht aflopend sprookje, maar eigenlijk meer een ’zwart gatachtige’ nachtmerrie.

Eindelijk leek er namelijk iets te veranderen in Rome met de komst van de coalitie tussen de 5 sterrenbeweging en Lega – vroeger Lega Nord  – , de traditionele linkse en Christelijke maffiapartijen stonden eindelijk buitenspel. Matteo Salvini, de leider van Lega – in de westerse pers steevast als ordinaire populist neergezet – werd de minister van binnenlandse zaken en pakte het immigratieprobleem meteen bij de wortel aan. Premier Giuseppe Conte van de ’5 sterren’ had het nakijken, Salvini werd het binnen- en buitenlandse boegbeeld en niet alleen op het gebied van de immigratie. Afgezien van het feit dat Salvini NGO schepen met drommen asielzoekers tegenhield was de financiële politiek in de ogen van de Europese Unie – vooral Merkel cum suis – veel alarmerender.  Minder belastingen, meer uitgaven, daar kwamen de plannen van Salvini en zijn ’crew’ min of meer op neer. Oei, oei, dat zou wel eens een dominoeffect kunnen veroorzeken in de Eurozone en daarbuiten. Dat ’bootjes tegenhouden’ aan de Italiaanse kusten interesseert Macron, Merkel en de nieuwe Europese Commissievoorzitter von der Leyen geen biet. Sterker nog, heimelijk zijn ze er zeer content over, die Salvini haalt zo de kastanjes uit het vuur. Over hypocrisie en populisme gesproken……Overigens, financieel-technisch gesproken is Italië al geruime tijd failliet.

Salvini dacht het slimste jongetje van de klas te zijn door pal achter de plannen te blijven staan voor de bouw van een hoge snelheidslijn die Lyon en Turijn zou moeten verbinden. Hij wist dat deze lijn een hete aardappel is voor de 5 sterrensujetten en stuurde bewust op een kabinetscrisis en – hopelijk – vervroegde verkiezingen aan. Hij had immers net de Europese verkiezingen gewonnen en de peilingen in Italië gingen voor hem alleen maar ’crescendo’. Dus, hup, snel een crisis veroorzaken, verkiezingen winnen en daarna als grootste partij definitief de macht pakken. Maar Salvini had buiten de Romeinse waard gerekend. ..

De democratische partij – PD – in de persoon van voormalig premier Matteo Renzi zag zijn kans schoon en legde meteen het contact met 5 sterrenleider Luigi di Maio met als doel een kabinet te vormen tussen de twee partijen. Voor beide partijen geldt: alles beter dan vervroegde verkiezingen, want dat zou einde oefening beteken voor deze operettedeelnemers. Het resultaat kwam sneller dan wie dan ook verwacht had, de ’nieuwe’ regering is grotendeels gereed om te……. Ja, om wat? Regeren? Een regeerakkoord met serieus te nemen doelstellingen zal in de Noord-Italiaanse herfstmist verborgen blijven. Deze coalitie is de naam ’monsterverbond’ niet waard, het is meer een duivelsverbond.

Beppe Grillo – komiek – is één van de grondleggers van de 5 sterren beweging, de basis van zijn succes is in één woord samen te vatten: anti-establishment. Vorig jaar nog veegde hij  PD politici nog publiekelijk de kast uit in één van de vertrekken van het Italiaanse parlement. Diverse camera’s registreerden dit toneelstukje van de wild behaarde Grillo die de PD’ers uitmaakte voor rotte vis. ’Nooit, nee nooit zullen we met julie samenwerken’ fulmineerde hij en de 10 miljoen  5 sterrenbeweging stemmers klapten hun handen stuk.

Voor ’de bühne’ besloot 5 sterrenleider di Maio – lijkt op Mao hè – met zijn zogenaamde anti-establishmentmaatjes dat er vóórdat er met die vervloekte PD in zee wordt gegaan de zegen nodig is van de meerderheid van de 5 sterrenleden. De internetstemming is inmiddels geabsolveerd en van de 115.000 leden stemden er 80.000,waarvan 80% instemde met de duivelscoalitie. Hè, hè, besliste di Maio, da’s kat in het bakkie. Nu kunnen we met recht zeggen dat de directe democratie bij de 5 sterrenbeweging heeft gewerkt. Gewerkt? Hoe zit het met die bijna 10 miljoen ’andere’ 5 sterrenstemmers dan? Zijn die het hiermee eens? Bovendien werd de internetstemming georganiseerd  door het online platform Rousseau, niet toevallig in handen van één van de kopstukken van de 5 sterrenbeweging. Overigens, alles waar de filosoof Jean-Jacques Rousseau voor stond bevindt zich lichtjaren ver weg van deze treurige jokkebrokkerij.

Heeft Matteo Salvini zijn hand overspeeld? De westerse pers sprak uiteraard meteen van het ’échec’ van de overmoedige populist Salvini’. Ik weet het nog niet, deze duivelsdraai kan nog weleens heel voordelig uitpakken voor de Legapartij. De ’nieuwe’ coalitie kan namelijk nog niet eens ’op de winkel passen’. Het enige wat Salvini moet doen is ’top of mind’  blijven voor de Italiaanse kiezers die over een paar jaar – of paar maanden – wellicht  massaal op Lega en Salvini zullen stemmen. Het zou me niet verbazen indien er een dergelijke tactiek achter de Legastrategie steekt. Maar ja, je weet het nooit in het land van ’dolce far niente’.

Solo io posso cambiare questo paese/Only I can turn this country around. (Silvio Berlusconi, organisator van Boenga-Boenga feestjes 1936 – )

Oei, oei, ongeluksaflevering 13: verschillen tussen Hollanders en Hongaren

vrijdag-13e

Vanwege mijn bijgelovigheid had ik deze aflevering 12b willen noemen, maar misschien tart ik daarmee het noodlot wel. Bijgelovigheid is van alle individuen, volkeren en van alle tijden, de symbolen in de diverse culturen verschillen overigens wel. In China bijvoorbeeld is het cijfer 4 de aanduiding voor het ultieme verval, in Japan het cijfer 9. En voor Christenen is het getal van de duivel – 666 – de grote ’angstgegner’. Hexakosioihexekontahexafobie is de de officiële benaming voor de ziekelijke duivelsangst, alleen door het in één keer juist te proberen uitspreken van deze medische term levert al diverse mentale complexen op! Plus een angstaanval!

Zowel in Hongarije als Nederland is ’13’ niet erg geliefd. Er bestaan liften die nooit naar de 13e hotelverdieping zoefen en in datzelfde hotel  ga je tevergeefs op zoek naar kamer 13. In het beste geval staat er op het sleutellipje 12b vermeld. Vrijdag de dertiende is dé dag om de gelijknamige film aan te schouwen of eentje van ene Freddy Krueger. Lekker de ’creeps’ te krijgen tijdens één van de afleveringen van ’nightmare on Elm street’. Sommigen doen zulks pas op de volgende dag, want waarom zou je het ongeluk nog eens ’extra’ over jezelf afroepen. Een filmtip voor de ’14e’: Nightmare on Elm street 5. Met dezelfde acteur – in alle afleveringen – die de rol van Freddy Krueger vertolkt, ook in de versie met de Hongaarse nasynchronisatie. Een ultieme nachtmerrie voor elke filmkijker, in alle opzichten!

Voor de gelegenheid lijkt het me verstandig om deze dertiende versie niet ’te vullen’ met de volgende verschillen tussen Holanders en Hongaren. Het zou eens ongeluk kunnen brengen! Om de verstandhouding ’tussen de twee volkeren’ te bevorden ditmaal een drietal overeenkomsten. Om de culturele verschillen te overbruggen, zeg maar. Want vergeet niet, volgende week vrijdag is dé dag. Welke dan? Vrijdag 13 september…….

In 1830 veroorzaakte de opstand van de Zuidelijke Nederlanden uiteindelijk de onafhankelijkheid van België. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd iets minder verenigd  Even afgezien van de overzeese kolonies verloor ’Nederland’ ruim 40% van het eigen territorium. Aardig om te vermelden is dat de afscheiding mede tot stand kwam vanwege ’het’ monsterverbond van zuidelijke liberalen en Rooms-Katholieken, eigenlijk twee natuurlijke tegenpolen. Het huidige België is tot op de dag van vandaag een ’tegenpoolnatie, een symbool van innerlijke tegenstrijdigheid. Tja, oorspronkelijke weeffouten uit het systeem borduren lijkt een onmogelijke opgave, boze tongen beweren dan ook dat België de facto niet bestaat. Misschien kunnen de voetballende rode duivels tijdens het volgende EK voetbal weer iets van nationale trots teweeg brengen. Wie weet… Koning Filip zal hierin niet zo snel slagen, misschien kan hij nog wat van onze Koning Willy leren. Alhoewel, die loopt tegenwoordig rond als de reïncarnatie van zijn grootvader Bernhard. Hopelijk gaat de laatste wedstrijd op het EK voor de rode duivels  daarom ook niet om des keizers – konings – baard….

1830 was het ’Trianonjaar’ voor Nederland, maar de opdeling van Hongarije op basis van het verdrag van Trianon op 4 juni 1920 had een nog veel grotere impact. Bijna driekwart van de Hongaarse thuisnatie – exact 71,4% – werd op basis van dit ’vredesverdrag’ ingeleverd, zo’n 3,5 miljoen Hongaren woonden plotsklaps in een voor hen vreemd land. Volgend jaar wordt het 100 jarige bestaan van deze historisch ongekend oneerlijke overeenkomst herdacht, in Hongarije zal het siervuurwerk zeker niet afgestoken worden….Gek genoeg is deze Hongaarse tragedie thans één van de elementen van de hervonden Hongaarse identiteit. Vaak wordt dit ’identiteitsproces’ – vooral in de westerse pers – verward met ’fout nationalisme’. Hiervan is geen enkele sprake, waarbij moet worden aangetekend dat de term ’nationalisme’ vaak alleen in een negatief daglicht wordt neergezet. Ook onterecht. Met nationalisme ’an sich’ is niets mis, het wordt fout indien de term wordt ingevuld met het afzetten tegen andere staten, keiharde discriminatie, (neo)fascistisch gedachtengoed etc. Daarvan is in het algemeen in Hongarije echter geen sprake.

Nationale trauma’s liggen dikwijls verborgen in de sport en meer specifiek in de voetbalsport. Wat dat betreft mogen Hollandse en Hongaarse voetballiefhebbers elkaar de hand schudden. Plaatsen van handeling: Bern 1954 en München 1974. De finales van 1954 – Hongarije tegen Duitsland – en 1974 – Nederland tegen Duitsland – lijken dan misschien niet als twee druppels water op elkaar maar leverden wel hetzelfde trauma op. U weet wel, die van de Engelse oud voetballer Gary Lineker stammende wijsheid: voetbal is een spelletje waarin 22 spelers 90 minuten tegen een balletje aantrappen en aan het einde zijn de Duitsers ALTIJD de winnaar.

Nog meer overeenkomsten tussen deze voetbalpotjes: Johan Cruijff was de Nederlandse wereldster, Ferenc Puskás de Hongaarse. Hongarije was het ’wonderteam’ dat de Engelsen in 1953 voor het eerst op het Heilige Gras van Wembley had bedwongen, Nederland was de voetbalmachine die in de zeventiger jaren het ’totaalvoetbal’ introduceerde. Met zowel Puskás als Cruijff waren er perikelen voor de finales. Puskás en Cruijff zouden geblesseerd zijn geweest, bovendien had Cruijff te kampen met het zogenaamde zwembadincident. Voor de finale hadden zich publieke dames in het hotelzwembad gemeld – in aanwezigheid van onze Johan – en daarvan raakte zijn vrouw – Danny(red.) – danig van de leg. Wim Suurbier schijnt deze onverwachte ’bikinioptocht’ volgens de toenmalige dienstdoende roddelbladen als Privé benut te hebben als een vroege warming-up voor zijn bil- en bovenbeenspieren…..

Genoeg over gemeenschappelijke Hollandse en Hongaarse trauma’s. Laten we afsluiten met een luchtig en nostalgisch thema: kamperen. Hollanders gaan nog altijd massaal naar campings in Italië, Duitsland. Oostenrijk maar vooral ’La douce France’. In de vorige eeuw nog regelmatig met een klein Peugeotje en dito tentje, tegenwoordig met een ’dikke’ SUV BMW of één of andere SUV Japanner. Die vehikels trekken met gemak de supercaravans die de vergelijking met een 5 sterren kamerappartement met glans kunnen doorstaan. Overigens, hoe herken je een zuinige kampeerder? Dat is een Hollander die zijn eigen caravan trekt. De kamperende Hongaar bestaat ook nog en deze trekt niet meer met een blauwe rookwolkende Wartburg de grens over. Het Hongaarse gezin  toert tegenwoordig met een middenklasse auto door Europa, in een aantal gevallen  zelfs met een caravan van burgermansniveau. En al die Hongaarse BMW’s, Mercedessen, Audi’s, op welke camping zijn deze bolides te vinden? Op zeer weinig plekken kan ik U vertellen. De ’nouveau riche’ Hongaren hebben nog nooit een luchtbedje opgepompt of ze zijn er zo door getraumatiseerd geraakt dat ze nu alleen genoegen nemen met een 5 sterren ’all inclusive’ arrangement in Turkije, Zuid Spanje of beter nog Thailand, Zuid Afrika of Hawaï.

Waar is de tijd dat de Nederlander – op vakantie aan de Oostenrijkse Wörthersee –  voor zijn (pup)tentje zittend de Hongaarse familie aan de overkant van het weidetje joviaal groette. ’s Avonds werd er ’lekker’ Hollandse macaroni gekookt op het ’campinggaz’ brandertje. De afsluiting van het copieuze diner: een vernuftig kopje espresso ’gezet’ met het traditionele ’mokkapotje’. De Hongaarse familie had natuurlijk de complete provisiekast in de Wartburg gestouwd: kaas, Hongaarse paprika, uien, wijn en zelfs vacuüm verpakt brood. Tja, Oostenrijkse Schillings hadden de Hongaren amper op zak, aan dat imperalistische geld was in die tijd moeilijk te komen. Tja, in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw waren er meer gezamenlijke ’kampeerhoedanigheden’ tussen de Hollander/Hongaar te bespeuren dan tegenwoordig. Één kardinaal verschil wil ik niet onvermeld laten: bij de ingang van de meeste Oostenrijkse campings bevond zich meestal wel een slagboom, maar deze wees meestal richting de hemel. Gevolg hiervan was dat de Wartburg de camping ongehinderd opreed en na een week vakantie er weer ongehinderd vanaf. Aanmelding bij de campingreceptie? Welke receptie?

Stelt U zich een grote draaideur voor bij de ingang van een groot warenhuis. U stapt naar binnen, na U volgt een Hongaar. Wie stapt als eerste het warenhuis binnen? Overbodige vraag hè. Nog een laatste advies: ga sowieso niet door die draaideur op aanstaande vrijdag 13 september. De kans is groot dat de draaideur defect raak juist op het moment dat U in de ’draaimolen’ staat. En waar is onze Hongaar? Die staat binnen bij de kassa al zijn/haar parfumflesje Yves Saint Laurent af te rekenen. Of niet…….

Ik geloof niet zo in bijgeloof. Dat brengt ongeluk……

Onttakeling Nederlands Onderwijs compleet!

schoolklas

Had ik net in mij hoofd om weer een artikel over de stand van het (basis)onderwijs in Nederland te schrijven en wat schetst mijn verbazing? NU.nl was me al voor, op grond van een gepubliceerd onderzoek is de conclusie dat één op de vijf basisscholen het lerarenbestand nog niet op orde heeft voor het net gestarte schooljaar. Hoe worden deze problemen opgelost? Met grotere klassen, in plaats van 5 dagen, dan maar 4 dagen lesgeven, onbevoegde leraren voor de klas zetten en meer van dit soort afgrijslijk pleisterwerk.

In 2015 was zo’n 18% van 14 jarigen in Nederland laaggeletterd, 25% van de basisscholen had in 2015 het aanbod van technisch lezen niet op orde. Ik ben benieuwd hoe het er momenteel met die laaggeletterdheid voorstaat. Maar misschien wil ik het wel niet weten…….Hiernaast worden er talloze verschillende eindtoetsen gehanteerd voor rekenen en taal en daarmee zijn de resultaten niet met elkaar te vergelijken. Hoe de Nederlandse schoolinspectie aan de precieze cijfers komt betreffende die laaggeletterdheid is me daarom ook een raadsel. Cijfers presenteren en vervolgens melden dat metingen eigenlijk niet zijn uit te voeren? Lijkt me een ’contradictio in terminis’. Wellicht zou de schoolinspectie eens aan zelfonderzoek kunnen doen op het gebied van de mate van geletterdheid in de eigen organisatie. Het is maar een ’wilde suggestie’ hoor!

In de eerste drie kwartalen van vorig jaar stonden er 35.000 open vacatures in het Nederlands onderwijs. In de provincie Utrecht was er in de perode 2017-2018 een structureel lerarentekort van 14% (bron: onderwijsinspectie). Het lerarentekort in het basisonderwijs bedraagt al bijna 50% op scholen waar meer dan driekwart van de leerlingen een niet-westerse migratieachtergrond heeft. Vogens cijfers van het CBS heeft één op vijf leraren een keiharde burn out. Moet ik nog even doorgaan met deze depressiefmakende cijfers? Laat maar, hoor ik U al zeggen, met alle ter dienst staande informatie kun je een deel van de Amsterdamse grachten dempen. Overigens worden al die rapporten gefabriceerd door medewerkers die in plaats van deze cijferpulp uit de pijp te laten stromen beter voor de klas hadden kunnen staan……..

Maar wat is er nu structureel écht aan de hand?

  1. Het vak van leraar wordt fysiek, maar vooral mentaal steeds zwaarder, klassen worden groter, werkdruk gaat omhoog, kinderen worden steeds mondiger – lees brutaler – , de salarissen blijven zwaar achter met die in het bedrijfsleven en tot overmaat van ramp zijn de toelatingseisen voor pedagogische academies verder verhoogd. Maar de kwaliteit van onderwijs gaat niet vooruit op de basisscholen, er zijn trouwens eenvoudigweg onvoldoende leraren. D66, dé onderwijspartij hoor ik veel te weinig over deze angstaanjagende ontwikkelingen. Deze windvaanpartij acht het electoraal opportuner zich publiekelijk bezig te houden met die belachelijke privacy/sleepwet, met de donorwet en het principe van het recht op een voltooid leven. Dit laatste is met die Robot Rob Jetten inmiddels bijna een feit voor de partij van oprichter Hans van Mierlo.

 

  1. Links(ige) mensen hebben altijd hun mond vol over ’solidariteit’. Ze zijn uiteraard alle solidair met illegale migranten uit zwart Afrika, met de daklozen, met de bijstandmoeders, met de plofkipjes, met de klimaatactivisten etc etc. Maar ze zijn vooral solidair met hun gezin. De gegoede burgerij in de Nederlandse betere VINEX-wijken en de diverse grachtengordels sturen hun kroost niet naar gemengde openbare basisscholen, welnee. Nee, nee, mijn kindje zal en moet naar de Montessorischool, de Jenaplanschool of Joost mag weten welke andere nieuw opgerichte school die weer een nieuwe linkse gedachtenkronkel vertegenwoordigt. Tja, en op die scholen zullen waarschijnlijk weinig niet-westerse immigrantenkindertjes schoolmaatjes worden van die kindjes met hun VINEX-ouders. Waarom dan niet? Die zitten daar niet op school, het enige Turks aan die Jenaplanschool is het Turkse broodje dat de kindjes van hun Prinsengrachtouders als lunchpakketje hebben meegekregen. Vers gekocht bij die Turkse bakker op de hoek die zich overigens het schompes lacht om die bakfietshollanders die bereid zijn het driedubbele te betalen voor die ’overheerlijke’ baclava. Over de prijs van Turks fruit maar te zwijgen!

 

  1. In Nederland is het befaamde artikel 23 van de grondwet nog steeds geldig. Én heilig! Dat artikel ’staat’ volgens de ’artikel 23 fans’ voor de vrijheid van onderwijs in Nederland. In feite was de wet – althans de wijziging in 1917 – het resultaat van politiek gemarchandeer. De Christelijke politieke partijen kregen hun gelijkschakeling – vooral financieel – van ’hun’ Christelijke scholen, de liberalen/socialisten een uitbreiding van het kiesrecht. Het CDA en de ChristenUnie – maar ook politici van andere partijen – zullen tot hun laatste adem vechten voor het handhaven van artikel 23 alhoewel de Christelijke partijen eigenlijk tegen Islamitisch onderwijs zijn. Maar ja, als je daar tegen bent kun je het eigen Christelijk onderwijs ook niet meer ondersteunen. Een hypocrisie die met geen pen te beschrijven is.

Inmiddels heb ik de meest hemeltergende rapporten gelezen van zogenaamde deskunigen die beweren dat het systeem van bijzonder onderwijs juist integratiebevorderend zou werken. Deze mensen plegen wat mij betreft een onrechtmatige daad en dienen strafrechtelijk vervolgd te worden. Zelfs een niet-geletterde kan nog begrijpen dat het in stand houden en uitbreiden van witte/zwarte scholen, streng gereformeerde en Islamitische scholen de integratie van niet-westerse allochtonen in de Nederlandse samenleving frustreert. Die strenge gerefo-kinderen ontsporen overigens ook, de aangevoerde drugs in de haven van Urk – door die ’vrome’ Urker vissers –  worden echt niet alleen doorververvoerd naar de zuidas te Amsterdam. De Urker jeugd snoept er ook graag van, nogal massaal bovendien.

Kennis en begrip van de verschillende religieuze overtuigingen worden in Nederland NIET bevorderd juist als gevolg van het bestaan van artikel 23 grondwet. Waar is trouwens de visie gebleven dat religie een zaak is van de private sfeer en niet in de schoolbanken ’gepusht’ moet worden. Natuurlijk hoort religie onderwezen te worden op elke school. Alle religies die relevant zijn dienen aan bod te komen als onderdeel van de volgende vakken: maatschappijleer en geschiedenis. Maar niet om zieltjes te winnen, maar om een overzicht aan te bieden van het religieuze pallet van Nederland.

 

  1. Als laatste wil ik eindigen met de ouders van schoolgaande kinderen. Steeds meer ouders verwaarlozen de opvoeding van hun kroost en bovendien menen vele dat de opvoeding tijdens de schooluren dient te worden overgenomen door de school, lees de leraren. Waar ik dit vandaan heb? Eigen waarneming, feed back van leraren én de onderwijsrapporten spreken voor zichzelf. Burn out bijvoorbeeld komt niet zelden voor als gevolg van het niet meer in de hand kunnen houden van ’de klas’. Dit ligt uiteraard ten dele ook aan de leraar, maar op 10 jarige leeftijd schijnen steeds meer kinderen hun rechtmatige plek in de klas – samenleving – op te moeten eisen, regelmatig gepaard gaande met – religieuze – agressie.

Als hiertegen wordt opgetreden rent het betreffende ’zeurkindmeteen naar één van zijn al dan niet natuurlijke ouders en weeklaagt dat het een lieve lust is. De inmiddels tevens rood aangelopen ouders rusten niet voordat de verfoeilijke leraar van repliek is gediend. Hij – de ene ouder – parkeert met bezwete kop zijn veel te grote motor ronkend in het fietsenhok en rent kwaad de school in. Op weg naar de conrector. Zij – de andere ouder – verschijnt uitdagend en kauwgomkauwend op het schoolplein en klaagt en passant eerst tegen een andere moeder over die k….leraren die hun kinderen mishandelen. Na het instemmend gegrom van die andere tokkiemoeder stampt ze met haar oerlelijke hakschoenen naar de wiskundelerares en scheldt haar de huid vol (met speekselconsumptie vanwege de kauwgom in haar mond die ze uiteraard niet heeft weggegooid)

Over voorgaande zou ik zeggen: wie de schoen past, trekke hem aan. Meestal wordt er in Nederland gesproken over een lerarentekort dat moet worden opgelost. Maar in werkelijkheid is er sprake van een – groter – maatschappelijk probleem, een probleem dat op termijn de maatschappij ontwricht. U mag het ook onttakeling noemen.

Wat beeldhouwwerk is voor een stuk marmer, dat is onderwijs voor de menselijke ziel. (Joseph Addison, Engels schrijver 1672 – 1719)

Maarschalk(je) Modrić, Cruijff van de Balkan

modric2

Luka Modrić is dit jaar twee keer verkozen tot de beste voetballer van de wereld. Het blad France Football houdt sinds mensenheugenis -1956 – deze verkiezing en de wereldvoetbalbond FIFA hobbelt daar sinds 2015 achteraan. De laatste 10 jaar wonnen afwisselend Christiano Ronaldo en Lionel Messi de hoofdprijs. Ach ja, die bobo’s van FIFA praeses Infantino kunnen niet genoeg van oesterfeestjes krijgen. Maar goed, voor Luka maakt het niet uit, de ’Cruijff van de Balkan’ was in 2018 de beste van allemaal! O ja, niet te vergeten, hij kreeg ook nog de ’gouden bal’ uitgereikt als beste speler van de WK-finale eerder dit jaar.

Modrić is een zoon van de Balkanoorlog, geboren in 1985 en als kleine jongen getuige van de gewelddadigheden van 1991 tot in 1995. Zijn grootvader, waar hij naar is vernoemd werd in het bijzijn van de kleine Luka vermoord door de Servische bezetters. Gedurende de oorlog verbleef het gezin Modrić in een vluchtelingenhotel in de kustplaats Zadar. Als het maar enigszins ’veilig’ was op straat rende Luka met de bal onder de arm naar het dichtstbij zijnde pleintje. Na de oorlog komt hij meteen in de jeugdopleiding van Dinamo Zagreb terecht. Hij werd al snel verhuurd aan de club Zrinsjki Mostar waar zijn ster al snel begon te rijzen. Op 18 jarige leeftijd is hij reeds de beste speler van de Bosnische liga, voorwaar geen kleine prestatie. In Mostar kreeg Modrić een harde leerschool, vooral de – voetballende – Serviërs in Bosnië verwelkomden hem nu niet bepaald als ’makker’. Na deze eerste officiële voetbalschreden keerde hij terug naar Zagreb waar hij met de plaatselijke Dinamo 3 maal het kampioenschap veroverde en tweemaal de beker. Het was ’time to move on’ voor de kleine middenvelder, Kroatië was te klein geworden.

Tottenham Hotspur was geknipt voor Modrić, in 2008 mocht hij zich vol trots hijsen in het shirt van de club aan de ’White Hart Lane’. Deze Londense club heeft zelfs in de Engelse ’kick and rush’ voetbalperiode aandacht gegeven aan verzorgd voetbalspel. Denk maar eens aan de fijnbesnaarde technicus, de Argentijn Osvaldo Ardiles die zo’n 10 jaar voor de club uitkwam. De nette club Tottenham beschermde hem tegen de boze buitenwereld toen Engeland in 1982 in de Falklandoorlog met Argentinië verstrikt raakte. Overigens is er niet veel verschil in lichaamslengte tussen Modrić en Ardiles, de ene meet 169 centimeter, de andere 172. Inderdaad, Ardiles is nog kleiner. Welke voetballiefhebber herinnert zich niet het duo Glenn Hoddle/Osvaldo Ardiles, twee kapiteins op het Tottenham-middenveld. Modrić kon zich in Engeland voorbereiden op het grotere werk, voetballen bij één van de Europese topclubs. Één ervan meldde zich in het jaar 2012….

Bij Real Madrid werd de kleine Kroaat een ’big star’ met een palmares waar je ’U’ tegen zegt. 3 X clubwereldkampioen, 4 X winnaar Champions League, 3 X winnaar Super Cup, 1 X Spaans kampioen, 1 X bekerwinnaar, 2 X supercupwinnaar. Als kleine speler met nu niet echt een ’Hulk’-gestalte was hij natuurlijk wel eens geblesseerd, in 2014 zelfs zwaar geblesseerd. Toch hebben de vele aanslagen op zijn achillespezen, knieën etc hem er niet van weerhouden in elk seizoen veel wedstrijden op de mat te leggen. Net als Johan Cruijff is Modrić in staat om flinke charges te ontwijken, grote voetbalmeesters weten gewoon welke ’houthakkerbewegingen’ ze van scheermesverdedigers kunnen verwachten. Als balletdansers springen ze doorgaans op het juiste moment op.

Met het Kroatische elftal haalde hij dit jaar het beste resultaat voor zijn land ooit. In de WK-finale waren de Fransen helaas te sterk, maar afgezien van de Fransen was iedereen supporter van het Balkanlandje. Kroatië is anderhalf keer groter dan Nederland en heeft ruim 4 miljoen bewoners. Het zou een Calimero moeten zijn in het internationale voetbal maar dit jaar zijn ze met hun uitstekende voetballers met aan het hoofd ’meester Modrić’ in de finale gekomen. In 1998 stonden de ’Vatreni’ – de ’vurigen’ – ook al in de halve finale van het WK voetbal. De westrijd om de derde plaats kunnen we ons nog wel herinneren natuurlijk. Het Nederlands elftal was teleurgesteld vanwege de verloren halve finale tegen Brazilië en gooide er een beetje met de pet naar tegen de Kroaten. Brons dus voor de trotse Kroaten die de eer van hun ’nieuwe’ land – gebouwd op de ruïnes van de Balkanoorlog – vol vuur verdedigden. Zo toevallig is het ook weer niet dat de Kroaten de finale haalden, die trotse patriotische Balkanezen kunnen wat dit betreft toch net dat greintje extra brengen. Modrić was de maarschalk op het middenveld, zonder hem geen finale op het WK, dat is wel zeker. En zoals het met een ploeg gaat die in de ’flow’ zit, het geluk zit dan ook nooit tegen. Modrić had dat geluk namelijk toen twee door hem genomen strafschoppen in twee strafschoppenloterijen er met ‘mazzel’ ingingen. Maar ja, hoe was het ook maar weer met geluk? Dat moet je afdwingen, ja.

Als laatste het belangrijkste wat mij betreft: de vergelijking Modrić/Cruijff. U kunt het al aan de begeleidende foto – die ik uit de Telegraaf geknipt heb – boven dit artikel herkennen. Ongelooflijk de overeenkomsten tussen de twee. Ik heb het geluk gehad Johan Cruijff in zijn actieve periode aanschouwd te kunnen hebben, onmiskenbaar de beste voetballer die de wereld ooit heeft voortgebracht. Overigens mag U daar anders over denken, hoor! De (schijn)bewegingen, het fysiek, de manier van aanwijzingen geven, je zou bijna zeggen: Cruijff en Modrić moeten familieleden van elkaar zijn. Kijk nog maar eens naar de beelden van de eerste minuut van de traumatisch verloren WK-finale van 1974. Cruijff eist de bal op en vertrekt brutaal richting het strafschopgebied van de Duitsers: de snelheid, de souplesse EN die ene éven ingehouden beweging waardoor ’de Verlosser zijn tegenstander op achterstand zet. Modrić heeft precies deze weergaloze beweging in zijn repertoire. Ik weet, het is ’maar’ voetbal, ik kan er echter nog steeds lyrisch van worden. Helaas, dit type voetballers sterft langzaam uit, zonder spiermassa en snelheid is het in het tegenwoordig zogenaamde atletenvoetbal niet meer te behappen. Verfijnde technische voetballers met tactisch vernuft – zoals bijvoorbeeld ook de Italiaan Andrea Pirlo was – zie je zelden meer op de velden. Of word ik nu ook al een sentimentele oude zak?

De uitdrukking Maarschalk Modrić allitereert mooi maar vind ik eigenlijk een beetje grotesk voor de kleine Kroaat. Daarom heb ik er maar ’Maarschalkje’ van gemaakt zonder ook maar iets af te willen doen aan de prestaties van Luka. De echte Maarschalk was namelijk ’Tito’. Misschien niet toevallig ook een Kroaat van geboorte……….

De oorlog in mijn land heeft me sterker gemaakt, het was een zware tijd voor mij en mijn familie. Ik wil deze last niet mijn hele leven op mijn schouders voelen, maar vergeten zal en wil ik deze periode niet. (Luka Modrić 1985 – )