Wel/geen terrassen open, wel/niet AstraZeneca-vaccin toedienen. Svp doorhalen wat niet van toepassing is……..

Nederland zou geen polderland meer zijn? We gaan met z’n allen aan polderen ten onder, met dien verstande dat de politiek verantwoordelijken het polderen nu maar doorgeschoven hebben naar de burgemeesters en de medische ’talking heads’. Tot nu toe was ik terughoudend met kritiek leveren op de (demissionaire) regering, want ga er maar aanstaan. Het Coronavirus verandert regelmatig van gedaante en de diverse vaccins krijgen dagelijks een update met betrekking tot mate van bescherming en eventuele bijwerkingen. Over de inkoop/beschikbaarheid van vaccins maar gezwegen.

Toch is het de primaire taak van de overheid om in deze ernstige gezondheidscrisis (cruciale) besluiten te nemen die zijn gebaseerd op aanbevelingen van burgemeesters, medici, bedrijfsorganisaties etc. O ja, laat ik hierbij de rol van het Outbreak Management Team (OMT) niet vergeten. Niet eenvoudig, dat geef ik toe, maar regeren is verantwoordelijkheid nemen. Pijnlijke besluiten zijn onontkoombaar die juist daarom in heldere taal gecommuniceerd moeten worden. Maar wat zien we nu voor onze ogen gebeuren? Er worden halfwasbeslissingen genomen die niet goed zijn afgestemd met het ’maatschappelijke middenveld’ en bovendien nog beroerd gecommuniceerd ook! Premier Mark Rutte draagt de zwaarste verantwoordelijkheid, maar hij heeft momenteel niet één, maar twee steentjes in zijn schoen. De ene is zijn liberaal ingestelde geest die a priori vindt dat mensen/organisaties heel goed hun eigen beslissingen kunnen nemen. De andere is zijn zojuist opgelopen ’leugenhandicap’ die hem ervan weerhoudt zich te laten zien als Neerlands leider in bange dagen. Ho, ho, ho, zult U wellicht zeggen, we leven toch niet in een dictatuur! Helemaal juist, maar we bevinden ons wel in een knaller van een crisis en zo’n situatie vereist nu éénmaal LEIDERSCHAP. Of U het leuk vindt of niet.

Er zijn nu twee onderwerpen die breeduit worden gemeten in de (social) media, te weten het wel of niet openen van buitenterrassen en het – inmiddels in een kwaad daglicht gestelde – AstraZeneca-vaccin. Natuurlijk is het bijna een onmogelijke afweging: mogen mensen weer bij elkaar zitten rond een tafeltje naast de Martinitoren in Groningen of de Domtoren in Utrecht, terwijl de ziekenhuizen stampvol raken en operaties van kankerpatiënten bij de vleet worden afgezegd vanwege overbelasting? Burgemeesters – zelfs Amsterdamse Femke Halsema – zijn furieus, zij vrezen dat burgers hutjemutje de parken zullen bevolken. Bovendien worden rellen niet uitgesloten.

In dit verband vond ik de reactie van die aardige waarnemend burgemeester, de SP’er Emile Roemer opmerkelijk. Hij meldde in het TV-programma Op1 dat hij het volste vertrouwen heeft in de Alkmaarse horeca betreffende het naleven van de Coronaregels. ’En als horeca-ondernemers of gasten het uit de hand laten lopen grijpen we gewoon in’. Kijk, dat is taal die ik van politiek verantwoordelijken verwacht, niet Mark Rutte communiceert op deze wijze, maar – nota bene – een voormalig SP-leider die nog niet zo lang geleden als die sympathieke socialist ten onder ging in het Haagse politieke geweld. ’That’s the spirit’ zou ik zeggen, als de vrije hand niet werkt volgt noodzakelijkerwijze de harde. Overigens krijgen de burgemeesters inmiddels ondersteuning uit onverwachte hoek. Zelfs de immer bezorgde Ernst Kuipers – hoofd Netwerk Acute Zorg – acht een opening van terrassen acceptabel, mits de Coronamaatregelen in acht worden genomen.

’The story of the AstraZeneca-vaccin’ is letterlijk om te huilen. Ik lees in verschillende media berichten van medici dat er een kans van 1 op de 700.000 is dat een ’geprikte’ last krijgt van tromboseverschijnselen. Overigens is het thans niet eens met zekerheid vast te stellen dat trombose door vaccintoediening wordt veroorzaakt. Een arts verklaarde dat de ’testtoeristen’ die momenteel vakantie vieren op het eiland Rhodos een veel grotere kans lopen om door trombose getroffen te worden. Want als je het vliegtuig pakt neem je nu éénmaal dat risico. Maar mede door de falende overheidscommunicatie verrekken inmiddels 40% van de zestigplussers zich in te laten enten met het AstraZeneca-vaccin. Dat komt voornamelijk vanwege het feit dat het kabinet bij monde van Hugo de Jonge dit vaccin in de ban heeft gedaan voor burgers onder de zestig. Diverse huisartsen rebelleren inmiddels tegen dit regeringsbesluit en gaan stug door met vaccineren.

Een huisarts – wederom in het TV-programma Op1 – meende dat de huidige gezondheidssituatie te vergelijken is met een oorlogstoestand. ’En dan moet je soms radicale maatregelen nemen’. De aanwezige Adriaan van Dis voelde zich onaangenaam aangesproken. ’Nou, nou, daarmee worden oorlogsslachtoffers beledigd’ sprak de schrijver op geaffecteerde toon. De huisarts in kwestie schrok een beetje terug van deze reactie, maar wat mij betreft had hij er nog een ’swing’ aan kunnen geven. Hoe? Zie verder…

’Meneer van Dis, waar heeft U het eigenlijk over? In een oorlog is het onontkoombaar dat er slachtoffers vallen. In deze situatie hebben we te maken met eventuele slachtoffers die niet hoeven te vallen. Maar door deze catastrofale (regerings)strategie dreigt dit toch te gebeuren. Geachte heer van Dis, de huidige toestand is dus nog veel ernstiger dan ik zo even omschreef’.

Van Mark Rutte hoeven we niet veel meer te verwachten, bij het begin van de pandemie – vorig jaar maart – gaf hij daar al blijk van. Op TV verklaarde hij dat ’zijn regering één op één de adviezen van de medische experts zal overnemen.’ Waar is je eigen verantwoordelijkheid gebleven, Mark? Als Minister-President van dit land? 0,0, nada, nothing, niente, zero, dat zijn de uitdrukkingen die me meteen in het hoofd schieten…

Quote van de dag 11 april: ’Iran is doelwit van anti-nucleair terrorisme’

Was getekend, de woordvoerder van de Iraanse organisatie voor atoomenergie. Een grote explosie verwoestte afgelopen weekend het energiesysteem van een essentiële nucleaire installatie in de Iraanse stad Natanz. Toevallig staan daar ultrcentrifuge-installaties die uranium verrijken. Het doel is het verbeteren van de Iraanse nuclraire energievoorziening, zegt Iran. Nee, zeggen de Verenigde Staten en vooral Israël, Iran probeert in het geheim kernwapens te ontwikkelen.

Donald Trump trok zich drie jaar geleden terug uit het atoomverdrag (ondertekend door VS, Iran, Rusland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en zelfs China) en legde het Iraanse regime opnieuw sancties op. Het verdrag werd in 2015 na ’bloed, zweet en tranen’-onderhandelingen gesloten en legde Iran flinke beperkingen op, met name op het verrijken van uranium. De ondertekening was één Barack Obama’s ’Glorious Moments’ en dat was voor die rossige ’pussy grabber’ alleen al daarom een doorn in het oog.Trump kwalificeerde het verdrag als ’de slechtste deal ooit’ en verhinderde stante pede dat Iran zijn olie-export zou kunnen uitbreiden.

Sterker nog, sinds de strenge sancties zijn ingesteld daalde de Iraanse olie-export flink (inmiddels is er weer een stijging te constateren, persbureau Bloomberg meldt zelfs dat Iran zich inmiddels weer op ’pre-sanctieniveau’ bevindt). Hiernaast werden – ik weet niet hoeveel – goederen en diensten op de sanctielijst geplaatst, Europese ondernemingen werden door de VS gedreigd met boycotten indien deze zich niet aan de sancties zouden houden.

Het effect was destructief voor de Iraanse economie waar voornamelijk de kleine man/vrouw het slachtoffer van werd. En de kritische oppostie natuurlijk – inclusief journalisten, schrijvers etc – die met snoeiharde hand de kop werd ingedrukt. Eigenlijk zijn de Ayatollahs te vergelijken met die kleine dikkerd uit Zuid-Korea, alles, maar dan ook alles zullen ze uitvreten om aan de macht te blijven.

Uiteraard zit de Mossad– de Israëlische geheime dienst – (mede) achter de cyberaanslag die de ontploffing veroorzaakte. Tegenover The New York Times bevestigde een funcionaris van de Israëlische inlichtingendienst dit zelfs. Tja, op Iraanse scholen wordt onderwezen dat de holocaust één grote leugen is en kinderen worden volgestopt met haatgevoelens jegens Joden. Iran is voor de staat Israël dé aarstvijand die terroristische organisaties vlakbij Israël nog eens ondersteunt ook. Hamas en Hezbollah bijvoorbeeld…….

Het is niet toevallig dat de Israëliërs juist nu tot de aanval zijn overgegaan. Joe Biden heeft de onderhandelingen weer aangezwengeld met de Ayatollahs die onlangs in Wenen tot de eerste ontmoeting hebben geleid. Onder leiding van de EU zijn er werkgroepen samengesteld die een concept moeten bedenken om Iran en de VS weer tot elkaar te laten komen. Oei, EU als ’de leider in bemiddeling’, als dat maar goed gaat…… Vooralsnog zitten de gesprekspartners uit de VS en Iran nog niet aan één tafel, EU-functionarissen vervullen de ’koeriersfunctie’.

Trouwens, met wie ’onderhandelen’ die Amerikanen eigenlijk. Op de keper beschouwd met ’nucleaire terroristen’. Huuh, waar heeft U het over waarde stukjesschrijver? Welnu, de reactie uit Iran luidde toch dat de aanslag was uitgevoerd door anti-nucleaire terroristen? Ik snap werkelijk niet waarom die geplaagde Israëlische Premier Netanyahu deze bal voor open doel niet heeft ingekopt. Hij had ’m er nog met zijn slappe jongeheer ingekregen…..

Vaak ben ik het zeer oneens met de Israël’s (geo)politieke strategie, maar niet waar het Iran betreft. Nooit, maar dan ook nooit mag de internationale gemeenschap toelaten dat die Sjiïtische moordenaarsbende uit Teheran een atoombom in bezit krijgt. Nog geen atoombommetje……

Woord van de week: SOFAGATE!

Verdammt noch mal, moet EU-Commissievoorzitster Ursula von der Leyen gedacht hebben toen zij tijdens haar bezoek aan de Turkse President Erdogan naar de sofa werd verwezen. Zij is toch de machtigste vrouw in Europa en niet die collega van haar? Ene Charles Michel, klein van stuk, bovendien de tandenloze voorzitter van de Europese Raad. En zij had toch zo’n 6 jaar de Duitse ministerspost van Defesie bekleed, met ’onder’ haar een gigantisch legerapparaat. Tja, met dien verstande dat het Duitse leger krakkemikkig is als een tank uit de eerste wereldoorlog. Duitse militairen schieten op het wereldtoneel – letterlijk – nog geen deuk in een pakje boter……

Charles Michel interesseerde de positie van zijn vrouwelijke collega geen moer. Vasbesloten besloot hij de stoel naast Erdogan voor zichzelf op te eisen, vervolgens stond von der Leyen in haar ééntje voor paf. Als in een stoelendansje in onze kinderjaren. Ursula mocht op de sofa plaatsnemen tegenover de Turkse minister van buitenlandse zaken. Erdogan, als grote jongen zou de zaken met de kleine jongen – Michel – wel eventjes regelen.

Uiteraard verdedigde een ieder zijn of haar gedrag, de Turken verklaarden dat de EU-kwartiermakers zelf op dit protocol (en ’stoelschikking’) hadden aangedrongen. Michel op zijn beurt meende dat het nu juist confronterend zou zijn opgevat als hij zich had verzet tegen de ’stoelsetting’. Dat had nog veel meer gedoe opgeleverd volgens de ’Euro-Belg’. Ach, het zal een stoelendans om de waarheidsvinding blijven. Het echte verhaal zullen we nooit vernemen, wat blijft zijn de kleinerende beelden – voor von der Leyen dan – en een verrijking van ons vocabulaire.

Extra pijnlijk was dat Turkije zich medio maart heeft terug getroken uit de conventie van Istanboel, een verdrag van de Raad van Europa betreffende de bescherming van vrouwenrechten. Volgens de Turkse regering ondermijnt de conventie de zogenaamde traditionele familiewaarden. Erdogan heeft met het stoelendansje in Ankara nog maar eens onderstreept hoe die familiewaarden er in de praktijk uitzien. Boze tongen beweren dat de Turkse president in de sjieke ontvangstzaal zelfs een instant-keuken had willen plaatsen. Alles onder het motto, het belangrijkste (vrouwen)recht is het aanrecht.

Alle deegrollen op een stokje, de reden van het bezoek bleef in de (internationale) pers onderbelicht. De Europese Unie wil maar al te graag de ’Turkijdeal’ met betrekking tot – vooral Syrische – migranten/vluchtelingen vernieuwen. In 2016 werd met Erdogan overeen gekomen dat voor een bedrag van in totaal 6 miljard Euro voor een viertal jaren migranten worden tegengehouden. Met andere woorden: Erdogan stuurt geen Syriërs naar de Griekse grens en opent de Turkse slagbomen niet. Heel simpel gezegd kwam de deal hier op neer. O ja, en voor elke illegale teruggestuurde migrant zouden de Turken een nieuwe migrant mogen sturen die wel kans zou maken op een verblijfsstatus in de EU. Kwam allemaal geen hout van terecht, althans niet van het terugsturen van illegale migranten. Wel gebruikte Turkije de EU-miljarden om met vliegtuigen tegelijk Syriërs af te leveren op Griekse vliegvelden. ’Off the record’ vinden de meeste EU-ambtenaren die zich met migratie bezig houden (en EU-Frontexmedewerkers) de Turkije-deal een volledige mislukking, maar het Brusselse narratief luidt natuurlijk anders…..

Erdogan zit trouwens in het nauw. Hij verwisselt ministers van Financiën als zijn onderbroeken, bijna dagelijks dus. De Turkse Lira verliest zijn waarde met de snelheid van het licht, buitenlandse investeerders blijven weg, Turkije is in een dure oorlog verwikkeld in Noord-Syrië, levensmiddelen worden onbetaalbaar etc etc. Kortom, het volk begint te morren en voor één ding staat Erdogan doodsangsten uit en dat is zijn vrees voor een nieuwe coup. Tijdens de meest recente – in 2016 – scheelde het een haar of Erdogan had het veld moeten ruimen. En geenTurk zal vergeten dat gedurende de consternaties en gevechten Berlijn en Brussel zwegen als het graf. En Erdogan zal dit zeker nooit vergeten. En vergeven al helemaal niet…..

Een nieuwe Turkije-deal zal er naar verwachting weldra komen, ik zie de miljarden figuurlijk al weer naar Ankara stromen. Maakt U zich geen enkele illusies, veel zal de EU ’in return’ niet vragen van Erdogan (behalve het tegenhouden van migranten). Maar juist nu kan – nee, moet – de EU haar tanden laten zien. Als de EU-verantwoordelijken die prachtige gemeenschappelijke waarden niet als een lege huls willen doorgeven aan de nieuwe generatie politici moet op het gebied van mensenrechten nu vooruitgang worden geboekt. Erdogan is thans verzwakt en smacht naar de miljarden uit Brussel. Pak nu je kans Ursula, want van die Belgische collega van je hoef je niks te verwachten. alleen al vanwege het feit dat hij Belg is…..

Tot slot. Er is geen afdoende controle of de miljarden die vanaf 2016 naar Turkije zijn overgemaakt voor het daartoe bestemde doel zijn besteed. Voor hetzelfde geld is een deel gespendeerd aan de oorlog in de Noord-Syrische provincie Idlib. Of aan de pantserwagens die op de Turks-Syrische grens Syrische vluchtelingen voor hun raap schieten, mochten ze proberen de grens over te steken. Wat zegt U, dit laatste is onwaarschijnlijk? Verrek, U heeft gelijk, die pantserwagens zijn namelijk voornamelijk gefinancierd door de Europese Unie, U weet wel, die club van die mooie gemeenschappelijke waarden….

Tja, Ursula, het is om mütend van te worden (het actuele modewoord in Duitsland, een samentrekking van müde en wütend)

Nederlands Coronapaspoort? 70% van de bevolking ondersteunt dit! Maar ’what about’ het groene EU-certificaat?

Het RIVM van de baardige Jaap van Dissel geeft niet alleen adviezen aan de regering op het gebied van bewegingsbeperkende maatregelen en vaccinatieperikelen, maar vervult ook een soort ’Maurice de Hond-functie’. De laatste RIVM-meting betreft de mate van draagvlak onder de polderbewoners voor de invoering van een ’Coronapaspoort’. Het is inmiddels de elfde ’Coronapoll’ die is uitgevoerd onder maar liefst 47.000 personen. Lijkt me dus aardig representatief.

70 % van de ondervraagden meent dat een ’Coronapaspoort’, met daarin vermeld het bewijs van vaccinatie of een recente negatieve Coronatest toegang zou moeten geven tot evenementen, culturele locaties, werk en onderwijs. Voorts vindt 40 % dat vrije toegang ook mogelijk moet zijn voor degenen die recent besmet zijn geraakt, maar inmiddels ’over’ het virus heen zijn. Opmerkelijk deze uitkomst voor dit vrijgevochten landje, waar veel burgers een broertje dood hebben aan beperkende maateregelen en/of welke identificatieplicht dan ook. In feite zegt immers een meerderheid hiermee dat je zonder een Coronapasje terecht niet een concert mag bezoeken of zelfs achter je kantoorbureau mag plaatsnemen.

Als dit ’opinieonderzoek’ vorig jaar rond deze tijd zou zijn uitgevoerd denk ik dat de uitkomsten er heel anders hadden uitgezien. Om over de ’pre-Coronatijd’ maar te zwijgen. Het voortschrijdend inzicht van de meerderheid van de polderbewoners is verbluffend te noemen, maar in de eerste plaats bemoedigend. Bezorgde mensen tonen zich in de eerste instantie verantwoordelijke burgers die niet alleen oog hebben voor hun eigen situatie. Dat kun je van de ’viruswappies’ niet zeggen en al helemaal niet van hun favoriete woordvoerders als Thierry Baudet en Wybren van Haga. Deze ’infoute’ politici weten dat ze vissen in de troebele vijver van angstige medelanders die door de maatschappelijk onzekere Coronasituatie de wijk hebben genomen naar het geloof in complottheorieën en viruskwakzalvers. Aan deze groep woedende en angstige kiezers heeft het FvD zijn 8 zetels te danken….

Wat verder opvalt is dat een groot deel van de respondenten blijkbaar weet dat er te weinig antistoffen achterblijven in het lichaam na een besmetting. De stand van de wetenschap is thans dat er van uit wordt gegaan dat na een besmetting gemiddeld nog een half jaar lichaams-antistoffen zijn te vinden. Daarna zou een volgende besmetting mogelijk zijn. Te gevaarlijk dus oordelen velen, op het werk zou zo’n persoon een risico blijven voor collega’s. Met een vaccin- of recent negatief (test)bewijs wordt dit risico ingeperkt.

Jongstleden maart presenteerde de Europese Commissie een plan voor een Europees Coronapaspoort onder de naam het ’groene certificaat’. Daarmee zouden burgers vrij moeten kunnen reizen binnen de Europese Unie. Prima plan, maar dat zou betekenen dat er naast de ’binnenlandse pas’ ook een buitenlandse zou worden geïntroduceerd. Is dat niet een beetje teveel van het goede? Verstandiger lijkt me dat het binnenlandse bewijs – in de vorm van een app en/of fysiek documentje – ook de mogelijkheid geeft van vrij reizen binnen de EU (of zelfs daarbuiten). Dit is administratief misschien iets arbeidsintensiever, want per land moet er dan tot overeenstemming worden gekomen.

Voordeel is echter dat er niet twee Coronapaspoorten in omloop zullen zijn, wat weer tot onduidelijkheden kan leiden. De Europese Commissie stelt immers voor dat ook reeds besmette burgers in aanmerking komen voor het groene certificaat (zonder recent negatief testbewijs). ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers gruwt overigens van beide paspoorten’. Volgens hem ’mag vaccinatiebewijs niet het exclusieve ticket tot de samenleving zijn.’ Segers is ‘tegen verplichte vaccinatie en tegen (indirecte) dwang‘. Ik ben het van harte met Gert-Jan eens. Waarom? Zo ontlopen we met z’n allen mooi die kortzichtige – zogenaamde – Christenen uit de club van Segers en Kees van der Staaij (SGP). En die FvD-viruswappies natuurlijk. Die komen we lekker niet meer tegen op ons werk, tijdens concerten en andere evenementen.

En zo heeft deze Coronapandemie dan toch nog haar voordelen.

PS 1 Oproep aan Segers en van der Staaij. Mijne heren, even die Bijbel opzij leggen en verstandige taal uitslaan naar jullie achterban. Daar heeft de Nederlandse samenleving niet meer dan haar volle recht op.

PS 2.Waarom geen oproep aan de renaissancevlootkapitein om hetzelfde te doen? Zinloos, lijkt me. De FvD viruswappies mogen van mij overigens best een concert bezoeken. Welk? Dat van Lange Frans natuurlijk…….

Amnesty International laat Alexander Navalny keihard vallen! Verbijsterend!

Wist U dat Nelson Mandela niet paste in Amnesty International’s definitie van Gewetensgevangene? Nou, ik in ieder geval niet. Volgens Amnesty propageerde Mandela op grote schaal geweld tegen het apartheidsregime. Één van de grote zwarte helden van de vorige eeuw werd daarom niet ’geadopteerd’ als gewetensgevangene. Sterker nog, Amnesty vroeg de Zuid-Afrikaanse autoriteiten niet eens om zijn vrijlating, een ‘eerlijk’ proces eisen vonden de Amnesty-moralisten meer dan voldoende……

Laat ik overduidelijk stellen dat ik veel van Amnesty’s activiteiten hogelijk waardeer, maar soms heb ik de indruk dat de beslissingsbevoegden van deze organisatie op een andere planeet wonen. Recent nog meende de vereniging – dat is Amnesty’s rechtsvorm – dat er strijd moet worden gevoerd voor de rechten van Moslima’s in Iran. De verplichting tot het dragen van het vrouwenhoofdoekje moest en zou afgeschaft worden in het Ayatollah-land. Maar in Nederland springt Amnesty op felle wijze in de bres voor het recht van vrouwen op het dragen van de nikab en boerka. Nooit gehoord van universele waarden Amnesty? Ik kan er met mijn (boeren)verstand eenvoudigweg niet bij.

De volgende onverkwikkelijke zaak betreft de Russische oppositieleider Alexander Navalny. Op onverschrokken en moedige wijze trekt hij ten strijde tegen het Poetin-regime (Joe Biden noemde de Russische president onlangs zelfs een moordenaar). De lijst met (fysieke) bedreigingen, intimidatie, uitsluiting van democratische rechten is eindeloos. En dan heb ik het nog niet eens over de fysieke aanvallen die Navalny heeft moeten doorstaan. Hij ontsnapte tenauwernood aan blindheid toen hij een giftig goedje in zijn gezicht kreeg gespoten. Ruwe (onterechte) arrestaties waren zijn deel, maar de klap op de vuurpijl was toch wel de door de Russische Geheime Dienst – FSB – uitgevoerde moordaanslag met het zenuwgif Novitsjok.

Navalny kon door persoonlijke bemiddeling van bondskanselier Angela Merkel uit Rusland worden gehaald. Wonder boven wonder overleefde hij de aanslag, in een Berlijns ziekenhuis werd hij dagenlang in een kustmatige coma gehouden. Navalny vertrok na zijn (gedeeltelijke) recuperatie weer spoorslags naar Moskou alwaar de douane-politie hem meteen oppakte. De Russische oppositieleider wist ’op zeker’ dat hij gearresteerd zou worden, maar toch ging hij.

Na voorarrest in een Moskouse cel werd hij afgevoerd naar strafkamp IK-2 in de buurt van de stad Pokrov waar hij in totaal 2 jaar en 8 maanden moet brommen. Meloen en vanille-ijs worden daar niet geserveerd, eenvoudige gevangeniskost staat wel op het menu. En (straf)werkzaamheden waarvan maar moeilijk kan worden bijgekomen, het licht in Navalny’s cel floept immers elk uur aan. Als Alexander niet uit zichzelf wakker wordt, zorgt daar een ’vriendelijke’ bewaker wel voor. Inmiddels ligt Navalny in het gevangenisziekenhuis met allerlei klachten, helse rugpijn kwelt hem, het gevoel in zijn benen verdwijnt langzaam. Als laatste ’wapen’ heeft Navalny dan maar besloten in hongerstaking te gaan, ordentelijke medische hulp wordt hem namelijk ook al onthouden.

Tja, helaas. Helden sterven meestal voortijdig en die kant lijkt het nu wel op te gaan. Amnesty stelt zich nog steeds op het standpunt dat de uitspraken van Navalny gedaan in 2006/2007 nazistisch en racistisch zijn. Ofschoon ik deze kwalificatie overdreven acht – Navalny vergeleek onder andere Islamitische immigranten met kakkerlakken – verwacht ik niet van de ’mensenrechtenvereniging’ dat het haar oordeel intrekt. Foute uitspraken zijn foute uitspraken, dit kan ik (nog) billijken.

Overigens dient wel te worden opgemerkt dat Navalny zijn ’foute’ uitspraken in 2013 heeft teruggetrokken. Dat maakt Amnesty blijkbaar geen biet uit, Navalny blijft ’gewetensgevangene af’. Daarmee heeft Amnesty een geweldig wapen in handen gegeven aan het  manipulatieve en leugenachtige Russische media-apparaat en aan alle Poetintrollen ’all over the world’. ’Gewetensgevangene’ Navalny werd ’een gevangene zonder geweten’. Met hartelijke dank aan de ’nuttige idioten’ van Amnesty. Met een afsluitend kusje van Poetin.

Toen de directie van Amnesty haar Navalny-oordeel wereldkundig maakte begon een Russische, jeugdige journaliste werkend voor de propagandazender Russia Today meteen aan een media-offensief. Met het bekende resultaat. Niet toevallig is deze dame groot fan van zowel Mao als Stalin en moet niets hebben van bourgeoispolitici zoals de Kennedy’s. Ik heb inmiddels overvloedig bewijs in mijn handen – inclusief intieme – foto’s dat deze dame het op ’z’n hondjes’ doet met president Poetin. Dit is natuurlijk fakenews, maar wilt U, geachte lezer dit bericht op alle tot Uw dienst staande (social) media communiceren? Dit alles in de geest van kameraad Lenin: ’als een leugen maar vaak genoeg herhaald wordt, verandert deze vanzelf in de waarheid’.

Uit woede en verontwaardiging zou ik eigenlijk dezelfde tactiek ten aanzien van Amnesty willen hanteren. Op het internationale secretariaat van deze mensenrechtenclub is immers sprake van een systematische cultuur van wantrouwen, discriminatie en pesterijen. Dat beweer ik overigens niet, maar de rapporteurs van het prestigieuze onderzoeksbedrijf Konterra Group.

Ik wil verder niet op de beoordelingen van Konterra Group ingaan. Wel wil ik de geachte Amnestyleiding de volgende boodschap meegeven: gaan jullie je eerst diep schamen en vervolgens stel ik een urenlang schuimbad voor. Voor de broodnodige zelfreiniging. En daarna? Stilletjes ontslag nemen en emigreren naar Jemen. Daar is namelijk nogal wat werk aan de winkel op het gebied van mensenrechten….

PVV’er Martin Bosma nieuwe voorzitter Tweede Kamer? Ik dacht het niet!

Aanstaande woensdag (7 april) stemt de Tweede Kamer. Nee, niet over een volgende motie van wantrouwen tegen de geplaagde Rutte. Het gaat nu om de persoon die de komende Tweede Kamercyclus de voorzittershamer mag hanteren. Er zijn twee kandidaten, huidig voorzitter Khadija Arib van de PvdA en Martin Bosma, PVV-Tweede Kamerlid en partijideoloog van de eenmanspartij van Geert Wilders. Arib gaat voor haar tweede termijn, Bosma probeert voor de tweede keer de door hem begeerde voorzittershamer te bemachtigen. Andere kandidaten hebben zich (nog) niet gemeld.

Prima hoor dat die Bosma voorzitter wil worden. Politieke macht zal hij niet echt hebben in deze functie, maar voor het aanzien van het Nederlandse parlement, ja zelfs voor de Nederlandse democratie in het algemeen heeft de voorzittersfunctie wel relevantie. Met name op het gebied van het ’corrigeren’ van parlementsleden die het niet zo nauw nemen met het regelement van orde. En dan bedoel ik niet dat er bijvoorbeeld teveel spreektijd wordt genomen, het gaat meer om het in acht houden van fatsoensregels. Regelmatig tikte Arib Tweede Kamerleden op de vingers, indien deze verbaal over de schreef gingen. Dat overkwam onder andere Selçuk Öztürk van partij DENK. En de man van de uil van Minerva natuurlijk….

Arib wordt niet allerwegen ondersteund door de parlementariërs, RTL Nieuws deed er maar eens onderzoek naar. Ik moet eerlijk zeggen, indien slechts een kwart waar is van de RTL-bevindingen, dan nog blijft het tamelijk schokkend. Arib zou een ’dictatoriale stijl hebben, de PVV strapatsen met de mantel der liefde bedekken’, er wordt zelfs gesproken van ’paaigedrag’ richting de Wildersgetrouwen. ’leugenachtig’ en ’manipulatief’ zijn tevens uitdrukkingen die terugkomen bij een rondje langs 10 (oud) politici en ambtelijk betrokkenen. Diverse ambtenaren concluderen dat ’Arib de democratie ondermijnt door misbruik te maken van haar positie’. Duidelijk is dat genoemde respondenten het een ramp voor de politiek zouden vinden, indien Arib nog een termijn wordt gegund.

Maar een nog grotere ramp voor de democratie zou de verkiezing van Martin Bosma zijn. Momenteel bekleedt hij al de functie van ondervoorzitter en eigenlijk vind ik dat al een gotspe. Bosma is dé speechschrijver van Wilders, heeft een grote stem in het partijprogramma en staat bovendien bekend om zijn controversiële uitspraken. En dan druk ik me nog eufemistisch uit.

Eerst maar eens even het PVV-partijprogramma onder de loep nemen. Ik heb een quick scan gedaan op eventuele ’ongrondwettelijkheden’, de volgende zinsnedes breng ik gaarne onder Uw aandacht.

’Nederland is overbevolkt en de islam hoort niet bij Nederland.

Verbod verspreiden islamitische ideologie (islamitische scholen, moskeeën, koran)

Leger waar nodig inzetten om de straten van Nederland terug te veroveren

De islam is geen godsdienst maar een totalitaire ideologie

Stoppen met islamitisch onderwijs

De islam is in de eerste plaats geen religie, maar de meest gewelddadige politieke ideologie die er bestaat

Wij spreken uit dat onze eigen cultuur de beste is’.

Grondwetsbepalingen als vrijheid van meningsuiting, onderwijs en religie worden hier met zevenmijlslaarzen getreden.

Bosma staat volledig achter deze PVV-standpunten, sterker nog, de meeste heeft hij zelf aan het papier toevertrouwd!

Laat ik het klip en klaar zeggen: Het is zeer onwenselijk voor (het aanzien van) de democratie indien Bosma Tweede Kamervoorzitter zou worden. Ten eerste omdat de PVV-ideoloog er ongrondwettelijke standpunten op na houdt. Bovendien is de man onfatsoenlijk en onsmakelijk, uitspraken als hoofddoekjes en moskeeën zijn mij een gruwel’ en ’links is opnieuw de wegbereider van een totalitaire ideologie’ zijn naar mijn mening echt een no-go voor een volsvertegenwoordiger. Alhoewel ik echt niet vies ben van een beetje stemmingmakerij tegen bijvoorbeeld de ’grachtengordelaars van GroenLinks’.

Alleen in het uiterste geval dienen politiek verantwoordelijken voor een cordon sanitaire te kiezen. Het spijt me, Martin Bosma is in veel opzichten onacceptabel als Tweede Kamervoorzitter, Nederland begeeft zich (verder) op een hellend vlak als dergelijke politici een belangrijk (staats)podium wordt gegund. Martin Bosma mag gewoon niet salonfähig worden, klaar!

Heb ik nog een advies voor Bosma ten aanzien van een eventuele andere functie? Ja, hoor, wat dacht Martin van een persoonlijke adviesfunctie in de hofhouding van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un? Waarom? Welnu, Martin was nog redelijk kort geleden van mening dat de Koreaanse vetpuist werkelijk geloofde in een nucleaire deal met Donald Trump. Een positief ingestelde adviseur is toch altijd welkom in Pyongyang?

Tenslotte, wie zou de de volgende, ideale Tweede Kamervoorzitter zijn? Parmantige Pechtold natuurlijk, mooie woordkunstenaar en inmiddels uitgerangeerd in de politiek. En zegt U nu zelf, die man kan toch niet de geschiedenis ingaan als ’chef rijbewijzen’? (noot: Pechtold is momenteel algemeen directeur Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen).

PS Arib laat zich weinig gelegen liggen aan de republikeinse traditie van haar partij, de PvdA. Ik vrees dat Khadija Monarchiste pur sang is (zie foto in de kop van dit artikel). Of gewoon ijdel. Erg ijdel……..

Nagekomen bericht: Vera Bergkamp, D66 Tweede Kamerlid heeft zich te elfder ure ook kandidaat gesteld. Ik zou zeggen geachte parlementariërs, U weet wat U te doen staat!

’Een arts die niet gelooft in het nut van vaccineren is als een schoolbuschauffeur die niet gelooft in het nut van remmen’.

Bovenstaande is een tekst van één van de bekendste Italiaanse virologen Roberto Burioni en die liegt er niet om! Zijn regering denkt er al net zo over getuige het decreet dat artsen en verpleegkundigen – praktisch – verplicht zich te laten inenten tegen het Coronavirus.

Het Italiaanse kabinet onder leiding van  de voormalig directeur van de Europese Centrale Bank Mario Draghi was nog maar amper aangetreden – jongstleden februari – of het vaardigde het volgende decreet al uit: iedereen die in de zorg werkt, inclusief medewerkers van apotheken moet zich verplicht laten vaccineren. Wie weigert, wordt overgeplaatst naar een functie zonder contact met anderen, of moet zonder salaris tot nader order gaan thuiszitten.

Ja, ja, dat zijn geen malse maatregelen, maar zijn deze terecht? De druppel die de emmer voor Draghi deed overlopen was het geval van een verpleegster die zich bewust niet had laten vaccineren. Resultaat? een twintigtal Covid-doden in een ziekenhuis te Genua, althans dat was de algemene conclusie in een groot deel van de Italiaanse media. Burioni is het mede vanwege deze tragedie volledig eens met het strenge decreet: ’artsen moeten alles doen om zichzelf en hun patiënten te beschermen en daar hoort vaccinatie bij’. Boos voegde hij er nog het volgende aan toe: ’het is triest dat in een beschaafd land zo’n maatregel sowieso nodig is’.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik het van harte met de Italiaanse viroloog eens ben. Afgezien van zijn opmerking dat Italië een beschaafd land zou zijn. Daar waag ik toch mijn vraagtekens bij te plaatsen. Hoezo beschaafd? Een land waarin de Maffiaclans tot in de haarvaten van de samenleving zijn doorgedrongen? Met hun politieke vertegenwoordigers in regering en parlement? De Italiaanse maffia-octopus (la Piovra) heeft ontelbare grote en kleine tentakels in de Italiaanse samenleving, bovendien hebben de Maffiosi hun positie nog eens versterkt in deze Coronaperiode. Vooral in problemen geraakte kleine ondernemers kregen ’helikoptergeld’ van deze ’filantropen’, de rekening wordt op enig moment echter wel ingediend…..

Er zijn ook andere geluiden te horen. Roberto Cappelleti, een chirurg meent dat alleen mensen die tot een risicogroep behoren zich zouden moeten laten inenten. Dit lijkt op het eerste gezicht een valide redenering, maar in feite is er sprake van een onmetelijk egoïstische houding. Laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat zowel mijn flink bejaarde -‘with all due respect‘- ouders als schoonouders nog in leven zijn. Straks zal ik weer in de gelegenheid zijn ze te bezoeken en te omhelzen, een prachtig perspectief natuurlijk. Maar pas nadat zij zelf zijn gevaccineerd en ik ook. Het argument dat hun vaccinatie voldoende is om weer ’normaal’ met elkaar om te gaan gaat niet op. Geen enkel vaccin beschermt namelijk voor de volle 100%, dus op het moment dat ik hen ongevaccineerd omhels, verhoog ik hun risico op een besmetting. Misschien ben ik namelijk – nogmaals: op dat moment – vol besmet met het Coronavirus, maar heb er totaal geen last én weet van. Hoe meer virussen op en om mijn lijf, hoe groter het risico voor mijn (schoon)ouders. En zonder vaccinatie is de kans hierop groter…..

Afgezien van mijn persoonlijke situatie draag ik met vaccinatie bij aan het bereiken van groepsimmuniteit, een absolute voorwaarde om dit virus buiten de deur te houden. Vaccineren is dus gewoon een must. Het is overigens niet toevallig dat lieden als Thierry Baudet en Wybren van Haga (maatje van de renaissancevlootkapitein) niets zien in deze denkwijze. Hun koers wordt bepaald door onderbuikgevoelens in de Nederlandse samenleving, maar dat is nog niet het ergste. De heren tonen zich rasegoïsten die zich niets aan een ander gelegen laten liggen. Lekker volkje….

Zou de geplaagde demissionaire premier Rutte wat voelen voor een dergelijk Italiaans decreet? Hij houdt zich waarschijnlijk nu onledig met andere zaken, met zijn politieke overleven bijvoorbeeld….Maar ach, het in sommige opzichten ’overtolerante’ land als de onze zijn dergelijke maatregelen een illusie. Vanuit diverse politieke winden zou zo’n decreet als ongrondwettig worden beoordeeld. Maar ik heb een idee. We zwakken het decreet een beetje af. Natuurlijk kan vaccineren niet verplicht worden, maar medisch en zorgpersoneel kan toch worden overgeplaatst naar de administratie indien het niet gevaccineerd wil worden? Contact met ’normale’ ziekenhuispatiënten en oudjes wordt zo immers vermeden.  

Oooh, ooh, ik hoor de kritiek al, hiermee worden zorgcollega’s gestigmatiseerd, een no-go dus. O ja? Dat zal, maar dat hebben deze ’collega’s’ zelf over zich afgeroepen. De reden dat er op deze manier nog grotere personeelstekorten in de zorg ontstaan vind ik niet valide. Het risico op extra sterfgevallen door besmetting van niet-gevaccineerd personeel acht ik namelijk vele malen belangrijker. Dat lijkt me de enig juiste opstelling in elk land dat zichzelf beschaafd acht……

Quote van de dag 3 april 2021 van Gert-Jan Segers: ’ChristenUnie sluit kabinetsformatie met Rutte als premier uit’

Op de sterfdag van Christus vonden de gereformeerden van de ChristenUnie toch tijd om politiek te bedrijven. Nu ja, politiek? Oud VVD-parlementariër Gert-Jan Oplaat formuleerde de opstelling van Gert-Jan Segers als volgt: ’in deze tijd van overpeinzing meent Segers Mark Rutte een Judaskus te moeten geven. Juist bij de ChristenUnie zou je een andere opstelling verwachten’. Met deze conclusie sloot Oplaat zijn betoog over ’hoe nu verder met de kabinetsformatie’ af……

Overigens heeft Segers niet de juiste dag gekozen voor de openbaarmaking van zijn ’Rutte-uitsluiting’. Judas kuste Jezus immers op Witte Donderdag, na nuttiging van het laatste avondmaal. Deze historische vergissing zij de CU-partijleider vergeven. Die andere vergissing die hij op de zaterdag voor Pasen heeft begaan verdient echter geen enkele clementie, ik kom daar zo op terug.

Segers speelt zich met zijn ’morele’ opstelling handig in de politieke picture, op zichzelf geen slechte tactiek. De CU-voorman was immers zelf geen lid van het vorige Rutte-kabinet, wat hem recht geeft op een dualistische stellingsname. Vroeger één van de kroonjuwelen van D66, van enige flonkering van dit sieraad is tegenwoordig weinig meer te zien bij de Democraten. Het is best mogelijk dat Sigrid Kaag de originele D66 kroonjuwelen definitief heeft opgehangen aan haar persoonlijke sieradenhouder. Wat moet ze er mee, ze draagt liever sjieke oorbellen…..

Segers sprak van een ’dramatisch’ debat, wat hem betreft was het laatste liegkunstje van Rutte er net één teveel. Tja, met deze conclusie kan ik leven, Rutte maakte zich onsterfelijk belachelijk door tegen beter weten in voortdurend te reppen over ’verkeerde herinneringen’. Maar dat gold tevens voor Anne-Marie Jorritsma en Kajsa Ollongren die overduidelijk een ’deal’ waren overeengekomen met Mark. De brisante informatie uit de ’verkennersnotulen’ glashard ontkennen was het devies. Jorritsma had er weinig moeite mee, aan Ollongren kon elke amateur-psycholoog zien dat ’de mond zei wat het lichaam niet wilde’.

Daarom vind ik de harde kritiek van Kaag op Rutte enigszins gratuit. Hoe zit het met je eigen partijgenote dan, beste Sigrid? Ollongren’s leugenachtige opstelling deugt toch ook van geen kant? Maar ja, nu de D66 kroonjuwelen al jaren op de schroothoop liggen wijzen we maar mensen als ’kroonjuweel’ aan? Zo denken ze tegenwoordig bij D66, inhoudelijk is er immers weinig verschil met partijen als PvdA en GroenLinks. Ja, de voorgestelde wet op voltooid leven misschien, van voormalig D66 kamerlid Pia Dijkstra. Ik vrees voor D66 echter dat de wet nooit wordt aangenomen, typisch geval van een doodgeboren kindje dus….

Terug naar Gert-Jan. Dat het voortdurende ’functionele jokken’ van Rutte op gegeven moment tegen de plinten klotst vind ik te billijken, maar de verdere argumentatie van Segers was werkelijk tenhemelschreiend. Een klein citaat: ’het spreken over ‘een functie elders’ voor Pieter Omtzigt is niet te aanvaarden. Het gaat om een vasthoudend en gerespecteerd Kamerlid met een groot mandaat van de kiezers. Maar dat dat gebeurde, laat ook iets zien van de omgang van de macht met kritische tegenmacht. Omtzigt was te lastig en moest daarom ergens anders worden geparkeerd. Een politieke cultuur die zo met onafhankelijke, kritische Kamerleden omgaat, deugt niet.’

Verkenningsbesprekingen, formatiebesprekingen of hoe U deze ook noemen wilt zijn gebaat bij een redelijke mate van vertrouwelijkheid. Politici moeten de gelegenheid – vooral in de verkenningsfase – krijgen met de benen op tafel hun eerste gedachten over een nieuw te vormen kabinet te formuleren. Die hoeven niet aan de grote klok te worden gehangen, een dergelijke ’overstretch’ van transparantie leidt alleen maar tot stroperigheid en holle compromissen. Iedereen begint op zijn woorden te letten waardoor de (interne) politieke vrijheid van meningsuiting juist in het gedrang komt.

Bovendien is het gevaarlijk conclusies te verbinden aan uitgelekte uitspraken die gedaan zijn tijdens de ’brainstormsessies’. Maar dat doet Segers op vileine wijze wel. Het vermelde Segers-citaat staat namelijk boordevol aannames. Omtzigt was te lastig en moest ergens anders worden geparkeerd? Hoe kom je bij deze gevolgtrekking Gert-Jan? Heb jij dat Rutte horen zeggen? Misschien is de conclusie juist, maar de (aanvankelijke) opstelling van Rutte kon net zo goed een andere zijn geweest. De verkennersnotulen getuigen immers ook van Rutte’s zinsnede dat hij Pieter Omtzigt als minister in zijn ploeg zou willen hebben. Niets mis mee in een ’verkenningsbrainstorm’. Dat daar door politici en commentatoren een pejoratief oordeel over wordt gegeven is ’een mening’. Maar het kan ook zo zijn dat Rutte Omtzigt niet als minister wilde om hem ’kalt te stellen’, maar om daadwerkelijk rigoreuze veranderingen door te voeren. Dit laatste hoeft U niet te geloven, maar dat is ’Uw mening’.

Segers probeert de sluwe politicus uit te hangen, hij zag deze Paastijd als zijn momentum. Met zijn snode stemmingmakerij probeert hij optimaal rendement te halen. Ik constateer echter – samen met Gert-Jan Oplaat – één factor van betekenis: een Judaskus……

PS Mark Rutte zei desgevraagd verrast te zijn door Seger’s afwijzing van zijn persoon in de rol van de volgende premier. ’Out of the blue’, zo was het op hem overgekomen. Of was het ’out of a dark hole’?

Quote van de dag 1 april 2021 van Mark Rutte: ’ik ben niet iemand die collega’s belazert’

En alweer overleeft ’The Great Houdini’ Mark Rutte een zwaar debat. Het arsenaal van de demissionaire premier lijkt onuitputtelijk. Op het spitsvondige ’ik heb geen actieve herinnering aan…..’ volgde nu ’ik heb een verkeerde herinnering aan….’. Deze man is werkelijk geniaal, hij kwam er met een motie van afkeuring van af. De coalitiepartijen ondersteunden de oppositionele motie van wantrouwen dus niet. Mark kan weer door met zijn kabinetsformatie, maar de term ’aangeschoten wild’ is nu wel degelijk van toepassing op hem.

De vrijgegeven notulen van de ’verkennersbesprekingen’ laten duidelijk te zien dat (de positie van) Pieter Omtzigt wel degelijk is besproken, daar helpt geen lieve moeder aan. Maar de ’point of no return’ was al bereikt, Rutte, de verkenners Anne-Marie Jorritsma en Kajsa Ollongren maakten geen rechtsomkeert op hun ingeslagen ’leugenpad’. Ollongren had daar het meeste moeite mee, vooral aan het begin van haar betoog speelden emoties haar parten. Nu ja, zij was natuurlijk ook degene die met de verkennersnotulen had lopen fladderen. De passage ’positie Omtzigt, functie elders’ bleek brisant te zijn. Bijna had deze slordigheid Rutte nu al zijn kop gekost. ’Events, my dear boy, events verzuchtte voormalig Brits premier Harold Macmillan al eens.

De twee verkenners en de premier hebben de naam ’Pieter Omtzigt’ doelbewust uit hun geheugen geschrapt. ’Hij wiens naam niet genoemd mag worden’, is onbedoeld Lord Voldemort uit de Harry Potterreeks geworden. Hiermee houdt de vergelijking trouwens op, het gelaat van Pieter lijkt immers geeenszins op die duivelskop van het karakter uit de boeken van J.K. Rowling. De zenuwachtige grimas op Ollongren’s gezicht sprak boekdelen, volgens haar was ’Omtzigt geen tema, in de besprekingen, over de stabiliteit waren er wel vragen’. Lieve Kajsa, jij weet net zo goed als ik dat de ’stabiliteit’ van het CDA één op één te maken heeft met Omtzigt. De goede man heeft in zijn eentje 5 CDA-zetels binnengehengeld en bleef daarmee niet ver achter bij lijsttrekker Wopke Hoekstra. Wopke en Pieter, de ene regenteskachtig bestuurder, de ander de superkritische luis in de parlementspels. De ene vertegenwoordiger van het aloude conservatieve CDA-geluid, de ander de sociaal bewogen vertegenwoordiger van de linkerflank van de partij. Moet ik nog even doorgaan? Inderdaad, over stabiliteit gesproken……

Anne-Marie Jorritsma had wat minder moeite met de oppositie, zij is dan ook politiek gepokt en gemazeld, een politieke kenau, zeg maar. ’Uitmuntend’ noemde ze het betoog van haar collega-verkenner. That’s the spirit Anne-Marie, altijd zwakke collega’s de hemel inprijzen! Helaas kwam in dit geval deze uitdrukking ietwat potsierlijk over. Naast Ollongren bevond Wopke Hoekstra zich ook in een spagaat. Te harde kritiek leveren schaadt de onderhandelingspositie van het CDA, maar het gebruikelijke Christelijke ’zalven’ was ook geen optie. Hoekstra ondervroeg Ollongren op de details, na vijf minuten kon ik er al geen touw aan vastknopen. En dat was precies Wopke’s bedoeling…..

Rutte voelde zich ditmaal redelijk in de hoek gedreven, hij sloeg zelfs met zijn vuist op het katheder. Hij draaide zich in alle bochten die hij kon vinden, maar één positieve opmerking wil ik er uitlichten: ’ik ben niet iemand die collega’s belazert’, één van de weinige waarheden die Rutte Gisteren verkondigde. Sinds 2010 is Mark aan de macht en het lijkt me dat een pathologische leugenaar een dergelijke periode niet kan volhouden. Rutte liegt ’functioneel’ ,maar zijn ministers zijn allerwegen positief met betrekking tot de betrouwbaarheid van hun primus inter pares. Rutte klapt nooit uit de school over zijn collega’s, hij maakt daarbij ook geen enkel onderscheid tussen zijn eigen en andere partijleden.

Dat laat niet onverlet dat de ’functionele leugenemmer’ inmiddels bijna is volgelopen. Volgens mij beseft Mark dat als geen ander. Het zou me niet verbazen als hij na een geslaagd formatieproces voor het nieuwe kabinet zichzelf vervolgens buitenspel zet. Hij gaat dan (voorlopig) netjes in de kamerbankjes zitten, zijn maatje Klaas Dijkhoff kan dan mooi de kabinetskar trekken. Of anders oud- minister Edith Schippers als Dijkhoff geen zin heeft. Maar, toch, ik weet het niet, het regeringspluche werkt voor iedere politicus verslavend. Binnenkort zullen we ervaren of Mark’s opmerking over zijn besef van politieke ’deemoedigheid’ waarheid bevat. Of betreft het wederom een ’functioneel leugentje’ ?

Drie uur ’s nachts was het debat ten einde. Of ik nog een tip heb voor Mark tijdens het Paasweekeinde? Zeker wel! Lekker een uitzending terugkijken van MAX geheugentrainer en daarna een CD’tje opzetten. Van Wie? Marco Borsato natuurlijk. Wel de repeteerknop instellen op het nummer ’de waarheid’ Mark! Heerlijk, met een sigaar in het hoofd en een slappe whisky in de hand. Gezegend Pasen meneer Rutte, U bent weer ’waarlijk’ opgestaan.

PS Zo op het oog lijken Mark’s jas en capuchon (zie foto boven) niet te zijn samengesteld uit teflon. Maar schijn bedriegt…….

Zondag met Lubach is niet meer…

Afgelopen zondagavond overviel mij een déjà vu-gevoel, de geboren Lutjegaster Arjen Lubach gooit nu toch echt de handdoek in de ring. Na de laatste satirische uitzending van ’Koot en Bie’ had ik eenzelfde gevoel. Wim de Bie ging dan wel in zijn eentje nog even door, het kwam me voor als een soort surrogaat. Lubach heeft nooit het idee van een ’duovorming’ omarmd, maar hij kon ook prima zonder. Hij had wel een redelijk ruim bemeten redactie, een paar van zijn teamleden liet hij zo nu en dan voor de camera opdraven. Maar daar bleef het dan ook bij. 

Die redactie gaf hem niet alleen artistieke input maar ook veel feitelijke. Arjen had de gewoonte nogal eens stevige statements te maken die hij met grappige grafiekjes en hilarische sketches wist te onderbouwen. Hij schroomde niet om veel feiten te communiceren die hij op een manier kon verpakken die nooit tot ’gaapgedrag’ aanleiding gaf. Bovendien zat er vaart in het programma, in de huidige mediatijd – je zou bijna zeggen, helaas – een must. De conclusies waren meestal dodelijk, menig politicus heeft zich na afloop van de show achter de oren gekrabd. En de dagen daarna ook…..

Hoe zou je het genre van Lubach kunnen noemen? ik kom op het volgende: satirisch en maatschappijkritisch infotainment. Ja, ja, U merkt wel dat ik een mediaexpert ben, (voormalig) sterproducer Bert van der Veer steekt maar magertjes bij mij af in het maken van analyses…..Satirisch en maatschappijkritisch waren Koot en Bie ook, met het noodzakelijke showelement bouwde Lubach zijn format uit. Vraag is of Lubach op Zondag van hetzelfde exceptionele niveau was als de mannen van het simplisties verbond. Eigenlijk is deze vraag niet eerlijk, de onsterfelijke typetjes van – vooral – Kees van Kooten waren zo uniek, bijna ’once in a lifetime’. Mischien heeft Arjen daarom wel nooit geprobeerd zich te vermommen als Mark Rutte. Of Thierry Baudet. Of Henk Krol. Of een uithuilende Marco Borsato bij Linda de Mol…….

Soms sloeg de hoogmoed een beetje toe, vooral toen hij zijn afscheid van Facebook aankondigde. Tja, dit ambitieuze plannetje mislukte. Binnen de kortste keren was Lubach alweer terug, net als zijn  duizenden enthousiaste volgers. Tja, Arjen, zelfs jij kan niet om Mark Zuckerberg heen. Maar Donald Trump kon dan weer niet om Lubach heen. Vlak nadat Trump was geïnaugureerd als president meende Arjen Nederland op de kaart te moeten zetten. De boodschap aan Trump was: Ok, America is first, but The Netherlands is second! Lubach produceerde een ’Holland-commercial’ die van de eerste tot laatste minuut boordevol dijenkletsers zit. Mijn favoriete slogan uit het filmpje: ’You got the Trump Towers, we ’ve got Lee Towers’. Hoe kom je er op? Humor van de bovenste plank. Kijk nog maar eens (aan het einde van het artikel)

In de laatste aflevering las Arjen voor uit zijn eigen sprookjesboek. Niet wij, kijkers waren de adressanten om bij Arjen’s laatste zin in een diepe slaap te vallen. Nee, CDA’er Pieter Omtzigt was de uitverkorene, hij zit nu immers overwerkt thuis op de bank en kampt mischien wel met slaapproblemen. Lubach putte uit de prachtigste sprookjes, maar Omtzigt belde al na de eerste zinnen ’in’ om zijn commentaar te geven. In de stijl zoals hij ten beste gaf in de Tweede Kamer bij de behandeling van die tranentekkende toeslagenaffaire. Die stijl zal hij overigens wel moeten laten varen indien hij een ministerspost in het volgende kabinet Rutte  accepteert. Dat is namelijk het plannetje van Rutte. Of was, met dank aan ’kabinetsverkenner’ Kajsa Ollongren……..

Wie moet nu aanstaande zondag het volgende ’leugentje’ van Mark Rutte duiden? Oorverdovende stilte op de Nederlandse TV. Moet ik dan nu echt gaan loeren naar de volgende talentenjacht-show, waarin naarstig gezocht wordt naar Maria, die in een volgende musical van – waarschijnlijk – Joop van den Ende gaat optreden? Kom op VPRO, verzin een list, WIJ HEBBEN RECHT OP (POLITIEKE EN MAATSCHAPPIJKRITISCHE) SATIRE OP DE ZONDAGAVOND! Of ik een tip heb? ’Even tot hier’ van de heren Niels van der Laan en Jeroen Woe? Mwaa, sympathieke boys, maar wat mij betreft zijn hun messen niet scherp genoeg geslepen. ’Draadstaal’ dan, van Dennis van de Ven en Jeroen van Koningsbrugge? Zij kunnen geweldige typetjes spelen, het zou dus kunnen. Maar hun programma zou dan politieker moeten worden en of dat de heren op het lijf is geschreven weet ik niet. Overigens zou ik Fred (van Ria) wekelijks graag zijn politieke visie zien geven……

Tja, moeilijk, moeilijk. Wat zegt U, ’Dit was het nieuws’ van Herman Edens een idee? Brrr, dat is louter een autocue-show zonder enige vorm van humor. Forget it! Daarom is er maar één oplossing, Hans Teeuwen dient zijn verantwoordelijkheid te nemen. En wel nu Hans! Het is niet jouw favoriete genre, maar de plicht roept! Voor volk en vaderland dien je je nu zuchtend te verdiepen in de (actuele) politieke en maatschappelijke perikelen. Het is niet anders, jong!

O ja, ik heb de begintune van ’Zondag met Lubach’ nog even voor U geshazamt. De titel: el orangután. Mooie bijnaam voor Lubach lijkt me. Hij was de orang-oetan in de politieke porseleinkast.