Angela Merkel: ’it’s the economics, stupid’

Ja, waar kennen we deze uitspraak ook maar weer van? Het was één van de sterkste (interne) slogans die onder andere leiden tot de verkiezing van Bill Clinton tot Amerikaans president in 1992. Bedacht door een slimme politieke spindoctor, James Carville genaamd. De boodschap was in eerste instantie voor Clinton zelf bedoeld die zich volgens Carville niet teveel moest laten afleiden door allerlei aanvallen onder de gordel door de campagnekwakzalvers uit het George W. Bush-kamp. Een verstandige zet van Carville, want was het niet precies onder ’de gordel’ waar zich Clinton’s zwakke – en overigens sterke….- ’kanten’ bevonden?

Het stof van het dreigende veto van Polen en Hongarije ten aanzien van het Corona-steunpakket en de EU-begroting is inmiddels snel neergedaald. Conclusie: iedereen min of meer (on)tevreden. De Raad van ministers in de Europese Raad keurde zonder enige aanpassingen de rechtsstaatclausule goed, waarmee EU-lidstaten eventueel gekort kunnen worden op al toegekende subsidies. Aan de andere kant heeft Viktor Orbán grond om te juichen. Na de laatste vergaderingssessie in Brussel adviseerde hij zijn landgenoten om de champagne alvast maar koud te zetten. De rechtsstaatclausule gaat per 1 januari aanstaande in, maar het Europese gerechtshof zal nog een check plegen of de clausule in lijn ligt met EU-wetgeving. De uitspraak zal waarschijnlijk tot midden 2022 op zich laten wachten. Na de Hongaarse parlementsverkiezingen dus….. Maar op aandringen van Mark Rutte geldt de rechtsstaatclause met terugwerkende kracht, uitbetalingen van EU-gelden kunnen vanaf 1 januari 2021 onderwerp zijn van grondig onderzoek. Als er bijvoorbeeld voldoende vermoeden is van malversaties. Mits het Europese gerechtshof de clausule goedkeurt uiteraard…..

Of het in 2022, of daarna overigens tot onderzoek, laat staan daadwerkelijke kortingen op subsidies zal komen is nog maar de vraag. Als U het mij vraagt, ik heb er niet veel vertrouwen in. De Hongaarse oppositie wel, die meldde himmelhochjauchzend dat het binnenkort gedaan is met de graaierij van de Orbánisten en preluderen al op een verkiezingsoverwinning in 2022. Aan de andere kant zijn de Orbánisten ’in alle staten’. Orbánlakeien spreken van een grandioze overwinning en spreken hun  vertrouwen uit dat het Luxemburgse Gerechtshof de rechtsstaatclausule tot de grofvuilcontainer zal veroordelen. Luidkeels bijgestaan door hun chef uiteraard. Ik moet U eerlijk zeggen dat de bombastische uitspraken uit beide kampen anti-peristaltische bewegingen veroorzaken in mijn slokdarm.

Vooral in de West-Europese pers wordt geventileerd dat Mama Merkel één van haar laatste Europese Houdini-acts heeft uitgevoerd. Nu nog de Brexit tot een aanvaardbaar einde brengen en hupsakee, Angela kan verdiend met politiek pensioen. Tja, de politieke lenigheid van de Duitse Bondskanselier is legendarisch, op dit gebied kan zelfs ene Rutte nog wat opsteken van ’Mädchen Merkel’. Zo noemde wijlen Helmut Kohl zijn politieke secondante vroeger altijd, maar van dat ’Mädchen’ is nu weinig meer over. Ten eerste omdat Angela nu eenmaal de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en ten tweede omdat haar bijnaam nu beter als volgt kan luiden: Automobil Angela, of Mercedes Merkel, of Audi Angela.

Voor de achtergrond van deze bijnamen komen we (wederom) terecht bij éne Orbán. Het was de Hongaarse premier – maar ook al voor zijn tijd – die zich voortdurend beijvert om de de Duitse auto-industrie vast te klinken aan de Hongaarse economie. De Hongaarse staat zorgt voor allerhande subsidies, belastingkortingen etc, bovendien kunnen de Mercedessen en Audi’s van deze wereld gebruik maken van goedkope arbeidskrachten. Bij de controle op de werktijden etc knijpen de officiële instanties gaarne een oogje dicht. Orbán ’levert’ immers, er zijn duizenden arbeidsplaatsen geschapen en hij kan zich ook nog op de borst kloppen dat die Duitse autogiganten voor Hongarije hebben gekozen en niet voor een ander oostelijk gelegen land. Vorig jaar werd bekend dat zelfs BMW in Hongarije gaat produceren, vlak bij de stad Debrecen. Daar zal snel een state-of-the-art productie/assemblage plaatsvinden van elektrische BMW-vehikels. Deze grootse plannen zijn vooralsnog in de ijskast gezet, maar na de Corona-pandemie worden die er snel weer uitgetrokken, wat ik U brom. Volgens meerdere persberichten draagt de Orbán-regering ook een steentje bij: tegen de 1 miljard Euro…..

Ra,ra, waar komt dat geld vandaan? Uit de Corona-noodpot bijvoorbeeld, U weet wel, die na veel vijven en zessen toch werd goedgekeurd. Hongarije strijkt hieruit zo’n 8 miljard Euro op en die poen moet natuurlijk goed besteed worden. Aan Duitse autofabrikanten? Goh, daar was ik nog niet op gekomen. De inkt van het EU-begrotingsaccoord en het Corona-hulpfonds is nog maar amper droog, of ik lees vanmorgen het bericht dat de Hongaarse regering alweer een zak pecunia heeft klaarliggen. Voor wie o wie dan wel? Ditmaal is Mercedes-Benz aan de beurt die 15 miljard Huf in de tas mag steken. Vol trots meldde Minister Péter Szijjártó dat Mercedes in Kecskemét weldra zal beginnen met de voorbereiding voor de productie van de eerste Mercedessen die 100% op elektrische spanning zullen gaan rijden. De totale investering van Mercedeswege bedraagt 50 miljard Huf. Éénderde neemt Orbán grootmoedig voor zijn rekening, omgerekend tegen de 45 miljoen Euro.

Deze financiële geste van Orbán betreft slechts ’nickles and dimes’ als we het totale Corona-steunpakket in ogenschouw nemen. ’The best is yet to come’ voor Audi, Mercedes en BMW. En zo kom ik bij de titel van dit artikel, Europese politiek gaat door de portemonne als de liefde door de maag. Er kan wel leuk, aardig en betrokken over de rechtsstaat gefilosofeerd worden, zoden aan de dijk worden er niet mee gezet. Merkel regelt met deze – al jaren gepraktizeerde – U-bocht al jaren dat een deel van de Europese subsidies ’ten bate van’ Midden/Oost-Europa netjes in de achterklep van de Duitse autofabrikanten landen. Werkelijk een knap staaltje van Duitse industriepolitiek. Hut ab, Frau Merkel!

Je zou bijna (weer) socialist worden bij het lezen van deze gang van zaken. Gelukkig is bij mij dat gevaar niet aanwezig, want Mercedes mag dan wel een ster hebben, gelukkig is het geen rode….

In ieder geval druipt de onmetelijke schijnheiligheid er in de EU vanaf. Hoe was het ook maar weer, de EU gestoeld op gemeenschappelijke normen en waarden? Herinnert U mijn zin over die anti-peristaltische beweging in de slokdarm…………?

Als het op menselijke waardigheid aankomt, kunnen we ons geen compromissen veroorloven (Angela Merkel, Duits Bondskanselier 1954 – )

Hugo de Jonge gooit één paar – van zijn nog steeds fleurige – schoenen weg

Ouwe schoenen moet je nooit weggooien als er nog geen nieuw paar voorhanden is. Maar dat geldt niet voor ’chef Corona’ en vice-premier Hugo de Jonge. Hij heeft immers thuis kasten volstaan met de meest vreemdsoortige puntschoenen. Van het Italiaanse merk Mascolori uiteraard. Ja, ja Hugo’s fleurige schoenenssortiment verraadt zijn rebelse karakter……Sorry, dit moet wel een grapje zijn, een rebelse Hugo de Jonge? Geboren in het gereformeerde Bruinisse, zoon van een predikant, voormalig basisschool-onderwijzer. Een brave, hardwerkende borst, zo zou ik de goede man eerder omschrijven. Overigens, niets mis mee hoor!

De Jonge houdt dus nog genoeg schoenen over en het paar waar het woord ’lijsttrekker’ op geschilderd is heeft hij met het grootste plezier in de Nieuwe Maas gedonderd. Ik neem namelijk aan dat Hugo bij thuiskomst – eerder dit jaar – binnensmonds gevloekt moet hebben toen Bruno Bruins noodgedwongen het stokje aan hem moest overgeven. ’Die beker’ had de CDA-minister liever aan zich voorbij laten gaan. Daarnaast kreeg hij ook nog de lijsttrekkersbeker in zijn handen gedouwd. Daar zat trouwens nog meer gif in, vanwege zijn zeer smalle overwinning op mede-lijstrekkerkandidaat Pieter Omtzigt. Bovendien bleef er een luchtje hangen aan het resultaat vanwege een digitaal onbetrouwbare stemming. Er zou wel eens mee gemanipuleerd kunnen zijn. Dat lijkt me een understatement, Omtzigt’s echtgenote ontving zelfs een digitaal bedankje van het CDA-bestuur voor haar stem op een bepaalde kandidaat. Een stemming die uiteraard ’anoniem’ was. Welke kandidaat het betrof? Hugo de Jonge natuurlijk…..

De (gif)beker bleek dus overvol en gaf bovendien onwelriekend geur af. Weg d’r mee dacht Hugo, dit gaat niet werken. ’And right he was’. Op het eerste gezicht lijkt het er nu op dat de ’CDA-familie’ in één klap het ideale tandem op het podium kan hijsen. Wopko – sorry WopkeHoekstra als lijsttrekker met als secondant pitbull-kamerlid Omtzigt. Hoekstra heeft de uitsraling van een nette regenteske bestuurder, maar bij het CDA weet men dat een dergelijk eendimonsionaal profiel niet meer tot veel kamerzetels zal leiden. De moderniteit vereist ook enige frisse lucht en die kan Omtzigt in de komende CDA-campagne blazen.

Mark Rutte kan zich schrap zetten, de koppositie van de VVD kan weer uitgedaagd worden. Nou, nou, daar zijn toch wel wat kanttekeningen bij te zetten, beste columnist. Inderdaad, ik ben het met U eens. Primo: Omtzigt verloor de lijsttrekersverkiezingen op het nippertje, maar in deze situatie zou hij toch automatisch het stokje van de Jonge over moeten nemen? Bovendien had Wopko zich niet eens verkiesbaar gesteld. Juiste constatering, maar bij het CDA gelden andere wetten. Welke? Bijvoordeeld dat  ’op de tweede plaats geëindigden de laatsten zullen zijn’. Staat dat niet in De Bijbel? Wat zegt U, Niet op deze manier? Maar niet zo heel strenge protestanten mogen de Bijbeltekst toch interpreteren, bij Rooms-Katholieken is dat helemaal usance….

Secundo. Het CDA is oorspronkelijk de ’bijeenraping’ van lieden van divers Christelijk pluimage. Van de gerefermoreerden van de ARP tot de papen van de KVP. Met daar tussenin de protestanten van het CHU. Het was een hele toer om als die Christelijke witte duiven in de til te houden. Tot de ontkerkelijking echt inzette lukte dit de Lubbersen, van Agten redelijk. Maar ja, Godvrezende burgers bleken steeds meer te kiezen voor de ’materialiteit’ of vonden hun heil in allerlei (dure) vormen van mindfulness. En meer van die nieuwerwetse fratsen, waar geestelijke kwakzalvers – financieel – maar wat graag een graantje van meepikken.

Voorgaande had tot gevolg dat het CDA  bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen slechts 19 zeteltjes scoorde. Thans melden de peilingen tussen de 15 en 17 zetels…. De Christendemocraten dreigen in de marginaliteit geduwd te worden, maar dat heeft niet alleen maar mat de kerkelijke ontzuiling te maken. Want waar staat het CDA eigenlijk voor (tertio)? Als U het weet mag U het zeggen. De scheuring in de partij was bijna compleet toen een deel van de CDA’ers het prima vonden een gedoogkabinet met Wilders te realiseren. Het triest toppunt van dit ’bijna-schisma’ was wel het optreden van ’psychiatrisch geval’ Camiel Eurlings die met hysterisch overslaande stem zijn Limburgse Januskopmaatje Maxime Verhagen een hart onder de riem stak.

Waar in het verleden de partij – vooral onder Lubbers – ook niet-confessionelen kon verleiden om hun stem op ’Christenen’ uit te brengen zien we nu een omgekeerde ontwikkeling. De ChristenUnie bevindt zich in een positieve curve, hiernaast  sluit ik zelfs niet uit dat de SGP volgend jaar er nog een zeteltje bijfietst. Komende van teleurgestelde CDA-stemmers? Ik hoor het U als verstokte CDA-er verzuchten. De confessionele kiesvijver droogt langzaam op, het Goddelijke water dat overblijft vloeit naar God’s akkers die bewerkt worden door Gert-Jan Segers en Kees van der Staaij.

Maar er is hoop in de CDA-gelederen nu er een gouden duo opstaat. Wopko die het traditionele CDA-gezicht vertegenwoordigt en Omtzigt die het nieuwe assertieve en progressieve smaldeel aanvoert. Daarmee kunnen ze Mark Rutte’s partij een koekje van eigen deeg geven. Werkelijk? Het klinkt allemaal prachtig, maar het wezenlijke probleem van het CDA wordt er niet mee opgelost. De enige boodschap die de afgelopen tijd consisent werd gecommuniceerd was het wensen van een ’hele goede morgen’. Deze slogan werd nog bedacht onder voormalig Tweede Kamer fractievoorzitter Sybrand Buma. Een beetje dun qua inhoud nietwaar? En ook qua vorm, want de slogan bevat een knaller van een schrijffout….

Het CDA heeft, kortom wat meer kleur nodig op de groene wangen. En misschien op de rest van het lichaam ook, bijvoorbeeld aan de voeten. Misschien is het een idee dat Wopko een paar fleurige schoenen van Hugo cadeau krijgt. Om Wopko’s verschijning wat op te leuken. Maar dan zou hij zijn saaie (strop) das ook moeten verwisselen, voor ééntje met een bloemetjesmotief bijvoorbeeld. Nee, Wopko, geen rode of roze Anjers natuurlijk, die worden in de regel geplaatst op een (doods)kist. Of heb je soms een vooruitziende blik?

Of je ze nu Eurobonds of Coronabonds noemt, ze zijn een oplossing voor een probleem dat niet bestaat……….(Wopke Hoekstra, Bennekom 1975 – )

Orbán kiest toch voor de zak met geld van de EU-kerstman en waant zich voorlopig veilig

Voorafgaand aan de laatste onderhandelingssessie tijdens de Europese top van regeringsleiders sprak Hopman Orbán zijn Hongaarse achterban nog even via Instagram toe. ’We gaan voor de overwinning, onze belangrijkste tegenstanders hebben we geneutraliseerd’ en ’nu neem ik afscheid, ik ga terug naar de laatste vergadering in de Wolfsschanze’. Hé, die benaming kennen we nog wel uit de Tweede Wereldoorlog, de schans was het Führerhauptquartier van ene Hitler in Oost-Pruisen. Meer dan 800 dagen verbleef ’the little Austrian painter with that ugly moustache’ in deze bunker.

Vier uitdrukkingen van Orbán wil ik graag eventjes behandelen: 1. ’overwinning’. Het geeft maar weer aan dat Orbán de EU ziet als een slagveld waar continu oorlog wordt gevoerd. De waarheid is dat de Europese Raad van regeringsleiders een ’compromis-fabriek’ is waar de meeste premiers/presidenten zich van bewust zijn. Omdat de belangrijke beslissingen in de raad unaniem moeten worden aangenomen is er feitelijk sprake van een voortdurend ’spel’ van geven en nemen. Orbán is uitmuntend in één onderdeel van dit ’spel’, U weet wel welk….

2. ’Tegenstanders’. Hoezo? Waarom niet collega’s? Het is bekend dat Viktor een groot voetbalfan is waar je in de regel met tegenstanders te maken hebt. Die komen regelmatig naar de zogenaamde ’Puskás arena’ gelegen in het dorpje Felcsút dat amper 2000 inwoners telt. Het stadion biedt evenwel plaats aan 3.500 toeschouwers. Overigens heeft – uiteraard – geheel toevallig Viktortje in dit plaatske zijn jeugd doorgebracht.

3. ’Geneutraliseerd’. Zou Viktor misschien Mark Rutte met een gerichte laserstraal verpulverd hebben? Of Ursula von der Leyen richting het Brusselse Atomium hebben gekatapulteerd? Misschien was het een idee geweest om te verklaren dat hij zijn collega’s met argumenten overtuigd heeft. Het is maar een ideetje hoor!

4. ’Wolfsschanze’. Orbán kwalificeert de vergaderzaal van de Europese Raad dus als een Nazi-oorlogsbunker van waaruit militaire orders worden gegeven aan de troepen die actief zijn aan het front. De kersverse Fidesz-fractieleider in het Europees parlement Tamás Deutsch bezigde vorige week ook al Duitse uitdrukkingen. Zo beschuldigde hij Manfed Weber – fractieleider van de Europese Volkspartij waarvan Fidesz (nog) lid is – van Gestapo-praktijken. Noot: Deutsch is de opvolger van ene József Szájer die nu Jozef mag spelen in de kerststal. Dit vanwege zijn aanwezigheid bij een seksueel feestje van homoseksuelen die gesnapt werden door de Belgische politie wegens het overteden van de Coronaregels…….

De Orbánmedia jubelen, ’onze’ chef heeft gewonnen’. Hoezo?  Het rechtsstaatmechanisme blijft gehandhaafd, die blijft gelden voor het Corona-noodpakket en voor de aangenomen Europese begroting. Maar, er zit wel een addertje onder het gras. De rechtsstaattoets gaat alleen gelden voor de nieuwe EU-begroting en niet voor vertraagde gelden uit de oude begroting. Hiernaast is de afspraak gemaakt dat de precieze ‘richtlijnen’ van de rechtsstaattoets eerst nog aan het Hof van Justitie in Luxemburg mogen worden voorgelegd. Tot die een oordeel heeft uitgesproken kan de Commissie nog geen sancties opleggen.

Orbán zal uiteraard gebruik maken van deze mogelijkheid, maar zal waarschijnlijk geen haast hebben. Op de laatste dag van de inlevertermijn kunnen de Europese rechters pas post verwachten van Orbán’s trouwe vrouwsoldaat, minister van justitie Judit Varga. ’Rekken en erbij blijven’ is het motto vanaf nu voor de Orbánisten. Waarom? Op deze manier zal een uitspraak van het Hof waarschijnlijk op zich laten wachten tot midden 2022. En dan zijn de Hongaarse parlementsverkiezingen net achter de rug.

Nog even over het Corona-noodpakket. Hier loopt Orbán vooralsnog geen risico, want deze gelden – miljarden Euro voor Hongarije op korte termijn – worden op korte termijn al overgemaakt. Zonder de molensteen van de rechtsstaattoets……Nou, toch niet helemaal, als het Europese hof het rechtsstaatmechanisme goedkeurt geldt de toets wel voor de EU-begroting van 2020-2027 en ook voor het Corona-noodpakket. Naar verluidt heeft ’onze’ Mark Rutte deze voorwaarde er doorgekregen.

Tot de Hongaarse verkiezingen (voorjaar 2022) heeft de Hongaarse hopman dus geen centje pijn. Als hij de verkiezingen wint kan hij als regeringsleider in Hongarije verder als politiek immuun persoon door het leven. En waarschijnlijk in de rest van de EU ook. Verliest hij, dan zal het nieuwe Hongaarse kabinet waarschijnlijk een vendatta tegen hem beginnen. Maar alleen voor de bühne, want onder het maaiveld is er in Hongarije helemaal geen sprake van politieke tegenstellingen.

Er is sprake van één systeem waarbij iedereen uit de staats en EU-ruif mag meepikken. Als je in de oppositie zit zijn de revenuen uiteraard minder, voor Gyurcsány en consorten heeft Orbán momenteel slechts kruimels over. Maar als hij het komende anderhalf jaar ontdekt dat zijn kansen op een overwinning in 2022 verminderen zullen de geldsluizen richting Gyurcsány wat verder opengaan. Om een echte vendetta te voorkomen in de zoner van 2022. In Hongarije heerst één politieke elite op basis van grenzeloos cynisme. Het is nog steeds de feodale wind die waait. Al meer dan 200 jaar…..

Tot slot nog een keer Orbán. Die zit in het vluigtuig naar huis zelfgenoegzaam achter een glaasje pálinka. Voorlopig blijft de EU tandenloos. Inderdaad, voorlopig heer Orbán, voorlopig…..

Cynisme is de zelfverzekerdheid waarmee men schandelijke dingen doet of zegt. (Theophrastos, Grieks geleerde, 371-287 v. Chr.)

Ps Ja,U wilt nog weten hoe de beslissing van het Europees hof zal uitvallen? Een regelmentaire 3-0 overwinning voor het hof. De wedstrijd hoeft niet eens gespeeld te worden Viktor!

Precies 40 jaar geleden werd de 40-jarige John Lennon bruut vermoord

’our life together, is so precious together’. Zo begint het nummer (just like) starting over, geschreven en gezongen door de – vandaag 40 jaar geleden – vermoorde John Lennon. Het komt van zijn laatste in 1980 uitgebrachte elpee double fantasy. De eerste zin van de popsong is een opvallend bruggetje naar de Corona-ellende waarin de gehele mensheid zich thans bevindt.

Op 8 december 1980, laat in de avond loste ene Mark Chapman met zijn .38 pistool 5 schoten op de totaal verraste Lennon, die binnen een half uur zijn laatste adem uitblies. Chapman was ziekelijk idolaat van de ex-Beatle, even daarvoor had hij – nota bene op dezelfde dag! – nog een handtekening van Lennon op zijn net aangeschafte double fantasy-hoes kunnen ritselen. Maar ja, extreme adoratie gaat vaak gepaard met blinde haat die in onderhavig geval tot de ultieme tragedie leidde. Niet toevallig was Chapman een fervent drugsgebruiker, maar tevens herboren Christen. Voor hergeboorte heeft Chapman nog niet de gelegenheid gekregen, hij zit sinds de moordaanslag in de bak, ergens in de staat New York.

Van de kersttijd in 1980 kan ik me nog goed herinneren dat elk radiostation om de haverklap het nummer Happy Christmas (war is over) de ether instuurde. Het is een prachtig nummer, maar ik luister er sinds 1980 niet graag meer naar. Te vaak gehoord, maar bovenal geeft me de plaat een unheimisch gevoel, terwijl Lennon waarschijnlijk een andere emotie bij de luisteraars voor ogen had. Tja, het kan raar lopen met het effect dat muziek op mensen heeft.

Over John Winston Ono Lennon, Liverpool (8 december 1940) zijn al pakhuizen volgeschreven, dus wat moet ik hier nog aan toevoegen? Misschien iets over Yoko Ono dan, zijn Japanse vrouw die eigenlijk jaren verguisd is geweest. Zij was het die volgens boze tongen de veroorzaakster was van de breuk in The Beatles-formatie. Bovendien, zo betoogden de ’vitriooljournalisten’, beperkte zij John Lennon in zijn muzikale creativiteit. Wat er van waar is? Eerlijk gezegd zal het me jeuken, totaal oninteressant. Opmerkelijker vind ik het feit dat Yoko Ono nog steeds domicilie houdt in het Dakota-gebouw in New York. Da’s precies het pand waar bij de ingang de fatale schoten werden gelost…

Yoko had haar ’eigen’ muziekgroep, the plasic Ono band. De muzikaal drijvende kracht was natuurlijk Lennon zelf, de eerste single die werd opgenomen heette ’give peace a chance’. Bij het horen van deze titel springt bij mij nu niet bepaald de band van Yoko in mijn gedachten, ik vrees dat dit voor vele muziekfans geldt…..In september 1969 vond het eerste concert van Yoko’s band plaats met gitaristen als Eric Clapton en een drummer die U wellicht vaag bekend voorkomt: Ringo Starr. Op het singeltje zingt in het achtergrondkoor zangeres Petula Clark mee. U weet wel van het nummer ’Downtown’. Deze succesvolste Britse zangeres aller tijden – meer dan 70 miljoen verkochte platen – is trouwens ’still alive’.

Vanaf 1973 brachten Lennon en Yoko alleen nog maar platen onder hun eigen namen uit en dat lijkt me ’marketingwise’ – ook achteraf – een wijze keuze. Waarom? Wie noemt zijn/haar band nu ’plastic’, daarmee geef je toch meteen al aan dat je muziek van kunststof is gefabriceerd? Nep dus…. Één van de leukste titels in de ’plastictijd’ vind ik jealous guy, een prachtig zelfreflecterende compositie van de meester zelf. Meestal kunnen ’covers’ niet aan het origineel tippen, maar de versie van Roxy music mag er ook zijn hoor. Bryan Ferry in optima forma!

John Lennon is terecht één van de iconen van de popmuziek en kan niet genoeg geëerd worden. Op welke manier dat het beste kan? Welnu, door een nachtje kamer 902 in het Amsterdamse Hilton te boeken. In deze suite verbleef het verliefde paartje Yoko/Lennon in maart 1969 maar liefst 8 dagen. De zogenaamde bed-in actie zoemde rond in de gehele wereldmedia en was opgezet als protest tegen de Vietnamoorlog en tegen oorlogen in het algemeen. Hierna volgde nog eenzelfde sessie in het Queen Elizabeth hotel in Montreal. Als de Corona-ellende voorbij is dus snel met Uw lief een nachtje vastleggen, daar in Amsterdam. Kosten voor één overnachting: 2.000 euro.

Hè, twee rooie ruggen, is dat niet een beetje veel voor de wereldvrede? Nee hoor, helemaal niet, vooral als u zich realiseert dat Yoko en John op 31 maart 1969 vertrokken zonder de hotelrekening te voldoen……..

Revolution, evolution, masturbation, flagellation, regulation, integrations, meditations, United Nations, congratulations, All we are saying is give peace a chance (John Lennon, musicus, 1940 – 1980)

Britten beginnen volgende week al met vaccineren. Wat is dit nu weer?

Voor EU-sceptici en Nexitsupporters – zoals onze nationale ’entertainer’ Baudet –  wordt het zoveelste bewijs geleverd: die Europese Unie is een ambtelijke moloch dat ’ons’ Nederlanders, Belgen, Hongaren etc alleen maar ’ons’ nationaal belang in de weg staat. Dus: opzeggen dat lidmaatschap! Die dekselse Boris Johnson bewijst dat hij zijn belofte van ’take back control’ waarmaakt, de social media staan er bol van….

De waarheid ziet er toch een heel klein beetje genuanceerder uit. De protocollen  van de Europese Unie schrijven voor dat medicijnen pas op de plank mogen komen in de apotheken van de 27 lidstaten als het Europese Geneesmiddelenagentschap – EMA – zijn definitieve akkoord heeft gegeven. Ja, en dat geldt natuurlijk ook voor een vaccin waarop strenge toelatingseisen van toepassing zijn (in dit geval het Pfizervaccin) Bovendien beoordeelt elke EU-land met behulp van zijn eigen College ter beoordeling van geneesmiddelen een nieuw aangemeld medicijn ook nog eens een keer. Maar uiteindelijk ligt de bal bij het EMA en dat heeft aangegeven op 29 december aanstaande tot een besluit te komen. Vervolgens heeft de Europese Commissie nog een paar dagen nodig om een – voorwaardelijke – vergunning af te geven.

De officiële procedure is met veel (extra) controles/checks omgeven én gewaarborgd en dat is maar goed ook. Als bijvoorbeeld een goedgekeurde, nieuwe krachtige pijnstiller als eventuele bijwerking doofstomheid heeft, heb je de poppen natuurlijk aan het dansen. Persoonlijk zou ik zo’n nieuwe ’pijnstiller’ overigens stante pede goedkeuren. Waarom, ik heb heel wat patiënten op mijn Sinterklaas-wensenlijstje staan…. Alle roetpieten op een stokje, het is van essentieel belang voor de volksgezondheid dat de (lange) procedures in acht worden genomen. Bovendien zijn ’gevalletjes’ van – fatale – bijwerkingen niet bepaald behulpzaam met betrekking tot het vertrouwen van ’het publiek’ in nieuwe geneesmiddelen.

Dit geldt niet in de laatste plaats voor nieuwe vaccins. Burgers krijgen een goedje ingespoten in hun bovenarm en voordat ze tot de beslissing overgaan om dit toe te laten gaat er wel enig ’overwegingswerk’ aan vooraf. Ben ik zeker dat ik er niet ziek van word? Of: ik ben wel bang voor bijwerkingen. Of: ik weet het nog zo net niet, als ik het vaccin niet neem en toch ziek word versterkt dat mijn eigen immuunsysteem. Overwegingen en vragen in ’Hülle und Fülle’ en dat is volledig terecht. Media in heel Europa berichten van de alarmerende tendens dat steeds minder burgers zich zouden willen laten inenten met het Coronavaccin. In sommige EU-landen is die bereidheid inmiddels onder de 50% gezakt en dat is – letterlijk – levensgevaarlijk.

Normaal beslaat de ontwikkeling van een nieuw vaccin jaaaaren, voordat autoriteiten het groene licht geven stroomt er heel wat water door de Rijn. De grote farmacieboeren checken alles dubbel en dwars, niet alleen met de volksgezondheid in het achterhoofd, maar vooral om schadeclaims in de toekomst te voorkomen. En die lopen soms in de miljarden kan ik U vertellen.

Terugkomend op de prangende vraag, hoe kunnen die Britse ’bleekscheten’ nu eerder beschermd worden tegen dat kroontjesvirus dan wij, Europeanen op het continent. ‘Wij’, die braaf achter ’Brussel’ aanlopen. Het antwoord is verbluffend eenvoudig, de Johnson-regering heeft gebruik gemaakt van EU-regels die voorzien in een toelating van geneesmiddelen op basis van noodgebruik. Hè, maar het Verenigd Koninkrijk had de EU toch al verlaten? Dat is correct, MAAR met de aantekening dat tot 1 januari 2021 het volledige ’EU-regelregime’ nog van toepassing is op de eilandbewoners. Nederland had bijvoorbeeld ook gebruik kunnen maken van deze noodregeling, maar bedankte voor de eer.

Dat laatste lijkt me ook vol-le-dig terecht. Juist in een periode van – existentiële – onzekerheid dienen overheden vertrouwen en zekerheid uit te stralen. Want hoe reageren mensen als ze van angst beginnen te bibberen? Juist, ze beginnen onzin uit te slaan, over allerhande complottheorieën bijvoorbeeld. Het verhaal dat ene Bill Gates een chip in het Coronavaccin stopt om ons tot zijn slaafse aanbidders te maken is er maar één van. Rapper Lange Frans is wat dit betreft een ’fenomeen’ geworden in Nederland en omstreken. Terwijl die arme jongen al lang in een dwangbuis had moeten worden afgevoerd naar de eerste de beste psychiatrische kliniek. Maar deze rapper is nog niet het ergste, maar zijn duizenden en duizenden volgers wel. Wat U zegt U? Inderdaad, zoveel psychiatrische instellingen om deze lieden te huisvesten heeft ons kikkerlandje eenvoudigweg niet….

De Engelse geneesmiddelenautoriteit – MHRA – vond het dus prima om gebruik te maken van de noodregeling waarin de EU-regels voorzien. De volledige set van te controleren data lijkt trouwens op een Bijbel in het kwadraat, die Engelse ’deskundigen’ zullen wel sneller kunnen lezen dan hun collega’s in Brussel. Zullen we maar aannemen…….. Gevolg is dat er door deze onwikkeling twee kampen zijn onstaan op het Europese vasteland. Het ene juicht die warrige haardos van een Johnson toe, het andere wijst op de zorgvuldigheid van de in acht te nemen procedures. In verband met de groeiende twijfel bij velen om zich te laten inenten is dit ’kamp’ te prefereren. Correctie: altijd te prefereren!

Maar die Johnson kan met een naderende, misschien wel harde Brexit een succesje goed gebruiken. Het verbaast me voor geen cent dat dit politieke warhoofd tot deze populistische tactieken is overgegaan. In Viktor Orbán – Hongaars premier – vindt Boris een fanatieke medestander, vorige week meldde Orbán getergd dat de EU en alle lidstaten wederom een knal voor hun hoofd hebben gekregen. ’Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat de Engelsen eerder zijn met goedkeuring van het Pfizervaccin dan wij’, dit was zijn eerste reactie. Om te vervolgen met de suggestie dat het wellicht een goed idee om in de voetsporen van de Britten te treden. Uittreden dus. Vuilspuiterij voor binnenlands gebruik van die kleine Hongaarse hopman. Maar veel Hongaarse Henk en Ingrid’s geloven hun premier….

Conclusie: het wordt hoog tijd voor een slimme spindoctor die ’Brussel’ eindelijk van advies dient hoe (positieve) mediacommunicatie aan te pakken. Ik meld me hierbij aan, Jaap van Dissel heeft ook al aangegeven mee te wilen helpen. Maar Japie laten we met zijn witte baard liever iets doen waar hij beter in is: Kerstman spelen….

Vertrouwen is iets eenmaligs, vertrouwen kan maar één keer beschaamd worden.(Connie Palmen, Nederlands schrijfster, 1955 – )

Hongaarse kerst(man) arriveert vroeg dit jaar. Alweer!

Vorig najaar won ene Gergely Karácsony de Boedapester burgemeestersverkiezingen, eigenlijk tamelijk onverwacht. het woord ’Karácsony’ betekent ’Kerst’ maar dat wist U waarschijnlijk al. Dit jaar doet de Hongaarse Fidesz-Europarlementiër József Szájer het nog eens dunnetjes over. Voor anti-Orbánisten is het te mooi om waar te zijn. De jurist Szájer is degene die onnoemelijk veel Hongaarse grondwetswijzigingen heeft geschreven waaronder die van het beperken van vrijheden voor de LHBT-gemeenschap. Bovendien is de bebaarde politicus een Fidesz’er van het eerste uur, sterker nog, hij is één van de oprichters van deze partij met het oranje sinaasappel-logo. Nog een pikant detail? Zijn vrouw heet Tünde Handó, ’toevalligerwijs’ rechter bij het Hongaarse constitutionele gerechtshof.

En wat deed meneer Szájer dan dunnetjes over? 1. overtreden van de coronaregels door deel te nemen aan een ’huisfeestje’ met teveel deelnemers. Althans, dat was zijn – eufemistische – versie. Meteen na zijn deelname aan deze party had hij overigens al kond gedaan van opgave van zijn Europarlementzetel. Vanwege (o.a) te hoge werkdruk…. 2.deelname aan een seksparty waarbij alleen mannen van de ’herenliefde’ aanwezig waren. 3. in het bezit zijn van minimaal één XTC-pil die door de politie uit zijn rugzak werd gevist. 4. vluchten voor de Belgische politie via een een regenpijp, waarbij hij zijn handen bloedig bezeerde.

Tja, je gelooft je ogen niet, het is het ’perfect-stormscenario’ voor de Hongaarse oppositie. Maar ook voor al die andere anti-Orbánisten waarvan er in (politiek) Europa nogal wat van te vinden zijn. Als U een liefhebber bent van leedvermaak – ook ik ben daar niet van gespeend – en de Fideszregering als een ramp voor Hongarije en Europa beschouwt, dan is dit een knalfeest zonder weerga. Wat mijn reactie was toen ik de omvang van deze Fideszcatastrofe vernam? Ik heb nog pijn in mijn rug. waarom? ik sloeg drie keer dubbel van het lachen. Ja, sorry, ik ben ook maar een mens.

De werkelijkheid is echter nog zwarter dan de zwartste nacht. Alweer is een ’diepchristelijke’ Fidesz-polticus onderwerp van een rel. Vorig jaar gaf de – inmiddels voormalige – burgemeester van de stad Győr, ene Zsolt Borkai het ’goede voorbeeld’. Op een luxueus jacht werd hij al varend en copulerend gefilmd, onderwijl van drank en drugs genietend. Maar Borkai ’deed’ het tenminste nog met temeiers, zijn heteroseksuele voorkeur werd door de beelden dubbel en dwars onderstreept. Zo niet bij de ’vrome’ Szájer, die precies het gedrag veroont dat Fidesz haarscherp afkeurt. Typisch geval van de kat in het donker knijpen, in dit geval afknijpen. Maar in Szájer’s geval ging het niet om een kat, maar om een man met een bepaalde seksuele geaardheid…..

Overigens heb ik zelf geen enkele moeite met welke seksuele voorkeur dan ook. Ook niet met homohuwelijken, gay parades, transseksuelen etc, elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Bij de Fidesz bestaat er echter maar één type vogel wiens naam luistert naar ’zwarte raaf’. Maar zelfs die benaming is voor Szájer nog te positief, hij is tot diepzwart schaap verworden die met flinke kopstoten uit de Fideszkudde is verwijderd. Waarschijnlijk door ’ram’ Orbán persoonlijk.

Maar eigenlijk vind ik de ’Borkai-zaak’ alarmerender. De reden dat hij uit de politiek moest verdwijnen waren zijn seksuele escapades en andere uitspattingen, maar zijn zwaar corrupte handelingen werden onderbelicht. Sterker nog, alles is in de doofpot verdwenen. Onlangs bevestigde de Hongaarse justitie dat de strafrechtelijke onderzoeken aangaande (bijvoorbeeld) verdachte transacties met onroerend goed in het ronde archief zijn geflikkerd. Van wederrechtelijke handelingen was niets gebleken. De Hongaar stond erbij, keek ernaar en haalde zijn/haar schouders op. Hongaarse poltieke/ambtelijke corruptie? Het zal wel…..

Nog even terug naar ’Kerstman’ Szájer. Natuurlijk, daar is deze zaak veel te geinig voor. De Orbánmedia zwegen lang als het graf over dit schandaal. Door een een rondje langs de velden van de Hongaarse media te gaan’ was de afgelopen dagen precies te registreren in hoeverre die media nog – enigszins – onafhankelijk zijn. Op TV is van ’een beetje onafhankelijkheid’ slechts sprake bij die Pinkstergemeentezender ATV, maar deze is slechts voor ’de vorm’. Orbán kan in de Europese Unie  natuurlijk niet aankomen met alleen maar propaganda- en agitatiekanalen. Dat loopt teveel in de gaten…

De schade voor Fidesz is niet te overzien. Over ruim een jaar zijn er parlementsverkiezingen en de bevolking begint – mede door de Coronacrisis – te morren. Bovendien hebben de oppositiepartijen zich verenigd in een kleurrijk front en dat zou – mede ingegeven door dit soort excessen – nog wel eens eensgezinder kunnen worden. Hiernaast helpt dit ’voorval’ Orbán ook niet in het huidige Hongaarse conflict met de Europese Unie betreffende de ’rechtsstaat’. Polen en Hongarije dreigen met een veto van –  onder andere – het financiële Corona-hulppakket (750 miljard Euro) wegens de gekoppelde rechtsstaatclausule. Vooral de door Corona getroffen mediterrane landen als Italië en Spanje wachten met smart op het vrijkomen van financiële middelen. Hun bronnen zijn goedeels opgedroogd.

Het kan daarom bijna geen toeval zijn dat juist nu recht in het Fideszhart een bom is geplant. Ik sluit de mogelijkheid geenszins uit dat de Italiaanse maffia-jongens van de Camorra een geheim opdrachtje van de Italiaanse regering hebben gekregen. In de trant van: ’I have stone in my shoe’, waarop de maffiabaas antwoordt: ’only one stone?’ Maar de actie kan ook zijn opgezet door één of andere veiligheidsdienst of een Spaanse drugsbaas die de gangen van meneer Szájer is nagegaan. Vindt U dit complottheorie-nonsens? Nee hoor, this is business as usual. Orbán heeft een harde bal gekaatst en U weet hoe het spreekwoord verder gaat.

Kunnen we dan in 2022 feestvieren als de gezamenlijke oppositie Orbán – wellicht – verslaat? Was het maar waar, het wordt dan een typisch geval van ’regen in de drup’. Nee, in feite nog erger, van regen in een hoosbui, want ik weet wel wat de aan de macht gekomen ’Gyurcsányisten’ de eerste twee jaar gaan uitvoeren: pikken, graaien, jatten. Gyurcsány en die hele bende om hem heen (van Momentum tot Jobbik) is geen knip voor de neus waard, het enige wat ze dagelijks roepen is: Orbán dient op te rotten! Wat ze met het mooie Hongarije voor hebben blijft volledig duister. En dat wordt het ook, dat kan ik U nu al op een zwart briefje geven.

Arm Hongarije, arme Hongaren. Szegény Magyarország, szegény Magyarok…….

’Diepchristelijke’ Fidesz is solidair met ’Kerstboomloze’ Fransen

Het is een schande vinden de Fidesz’ers in Boedapest. Het Christelijke kerstfeest wordt volgens hen in Bordeaux bij het grofvuil gezet vanwege de beslissing van het gemeentebestuur om dit jaar geen ’gemeentelijke’ kerstboom in het centrum van de Franse wijnstad op te richten. De reden die burgemeester Pierre Hurmic – klinkt niet echt Frans trouwens ….. – hiervoor opgeeft is de volgende: we zetten geen dode bomen op onze pleinen’ en ’dat is totaal niet onze voorstelling van herbeplanting’. De eerste gedachte die bij me opkwam na deze analyse van de burgemeester/bomenknuffelaar was dat het toch ook mogelijk moet zijn een boom met een ’kluit’ – of kloet zoals we in Drenthe zegg’n – te plaatsen. Die dan na kerst weer met veel media-bombarie door de ’groene’ burgemeester in een boskuiltje wordt gehesen.

Nee, nee, wij als 100% natuurvrienden gaan niet een boom in een vreemde omgeving zetten, hij zou eens gestressed kunnen raken. Overigens ’hij’? Tja, ’de boom’ heeft een mannelijk woordgeslacht, ik kan er ook niks aan doen. Onze nationale ’boomknuffelaarster Prinses Irene (van Lippe-Biesterfeld) heb ik hierover nooit horen klagen, terwijl het toch je reinste geslachtsdiscriminatie betreft. Zouden die Pierre Hurmic en Irene bekenden van elkaar zijn? ‘Soit’, de Franse burgervader geeft het bespaarde geld liever uit ’aan goede doelen en aan zaken die door Corona zijn geraakt’. Bovendien wil hij een deel van het overige bespaarde budget uitgeven aan een ’animatiespektakel’. Hoeveel Franse centimes daarvoor overblijven is mij een raadsel, die Kerstboom moet in het verleden wel een vermogen gekost hebben.

Tegenstanders van het boomvriendelijke idee kwalificeren het als ’totale nonsens’, Een vroegere loco-burgemeester meent ‘dat Hurmic minachting heeft voor een geliefd ritueel tijdens de feestdagen, bovendien is er een verwaarloosbaar effect op de natuur.’ Yes! Die mening is Zsolt Bayer ook toegedaan. Dit Hongaarse heerschap is één van de oprichters van Fidesz en al jaren te bewonderen in zijn TV-shows die één op één propagandawerktuigen zijn van de Orbánregering. In zijn optredens schuwt Bayer de confrontatie niet, regelmatig foetert hij op vulgaire wijze oppositie-politici uit.

Bovendien is Bayer natuurlijk overtuigd Christen, de Christelijke waarden staan volgens hem in West-Europa thans zwaar onder druk. Hongarije is volgens hem één van de laatste bastions die weerstand kan bieden aan het atheïstische, transgenders-ondersteunde losgeslagen West-Europa. Zegt overigens een man die in de negentiger jaren nog als journalistje aan het werk was bij de krant Népszabadság, vrij vertaald Het Vrije Volk. Oude socialisten onder U zullen zich deze ’rode’ krant nog kunnen herinneren. Dus als U de heer Bayer over zijn oprechte Christelijkheid hoort oreren is het verstandig het woordje ’nep’ ervoor te zetten…

En Zsolt gaat nog even een stapje verder dan die oud-locoburgemeester. De Fransen schofferen met het verbannen van de kerstboom niet alleen rituele waarden, maar ook – U raadt het al – Christelijke waarden. Vandaar dat Bayer in al zijn devote wijsheid besloot een kerstboom te plaatsen in de Boedapester deelgemeente Csepel die hij uiteraard liet ’inzegenen’ door een Rooms-Katholieke priester. De boodschap van de voormalige ’Vrije Volk-journalist’ aan de burgers van Bordeaux: ’jullie zijn niet alleen, vanaf nu zullen we elk jaar een kerstboom opzetten, speciaal voor jullie’

Ook de Fidesz-fractievoorzitter in het parlement, Máté Kocsis gaf voor de gelegenheid acte de présence. Vroom sloeg hij met gevouwen handen de kerstboom-zegening gade. In de top pronkt trouwens geen piek, maar een Christelijk kruis, maar dat lijkt me met die geloofsvaste Fideszers niet meer dan vanzelfsprekend.

Maar, maar, een kruis op een kerstboom, da’s toch net zoiets als een vlag op een modderschuit? Een kleine geschiedenisles meneer Bayer? De kerstboom heeft met de inhoud van het christelijke kersstfeest geen sou te maken. Hoogstwaarschijnlijk betreft het een oud-Germaanse traditie waarbij de boom centraal stond bij de Midwinterviering. In ieder geval is het zeker dat de kerstboom niet een Christelijke bron heeft. Dat de Protestanten en de Papen de boom in later tijden in de kerkelijke schoot opnamen is een ander verhaal.

Dus beste Zsolt, die kerstboom mag jij niet claimen voor je (nep)Christelijke Fidesz-achterban. Voor straf  moet je 100 weesgegroetjes opzeggen voor een grote foto van George Soros. Er is echter een levensgroot probleem: Bayer kent de tekst van dit Mariagebed waarschijnlijk niet (volledig). Zal ik je een beetje op weg helpen Zsolt?

Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot.

PS wat ik vind van die Burgemeester uit Bordeaux? Die is van de (kerstboom)pot gerukt!

Dit winterseizoen après-skiën? Nein, Rund um die Uhr SPERRSTUNDE!

Miljoenen West-Europeanen vertrekken jaarlijks en masse richting de Alpen om te genieten van een week sneeuw, (eventueel) zon en prachtig geprepareerde skipistes. En voor de financieel beter bepakten geldt: daarna nog een keer een week. Maar de belangrijkste drijfveer om de skischoenen aan te trekken is toch het stampen met deze ’klompen’ op Frans Bauermuziek – heb je even voor mij? – tijdens de traditionele APRÈS-SKI. Het liefst in een met houten lambrizering gedecoreerde ’Skistube’ waar de muziek op ’10’ staat  en een voor een witbiertje 7,50 Euro moet worden neergeteld.

In het Oostenrijke Ischgl weten ze inmiddels waartoe een dicht op elkaar gepakte zwetende menigte kan leiden. De superspread events leidden tot onmiddellijke besmettingen die vervolgens nog verder werden uitgespreid over Europa. De hossende Denen, Hollanders, Duitsers en ander verwend skiërsvolk namen het kroontjesvirus in hun skirugzak mee naar huis. Sommigen – zoals ’onze Brabo’s – gingen in Bladel, Tilburg, Ulvenhout etc gewoon verder met feestvieren, maar dan onder een andere naam. welke? Carnaval natuurlijk. En zo werd de pandemie in de volgende versnelling geschakeld.

Inmiddels is het eind november en bij de (après-)skiërs begint het inmiddels te kriebelen. Tja, mijn advies is om het fotoplakboek maar uit de kast te halen met foto’s van vorige jaren waar je normalitair ingetogen tante uit haar dak gaat, staand op de toog van de Kuhstall te Ischgl (met als enige bovenkledij een BH, maar dit terzijde…) Vorige scène kan zich overigens ook afgespeeld hebben in de Bruchstall te Westendorf.…..Maar het skiplezier is nog onzekerder, wellicht kan er dit seizoen helemaal niet ’coronaproof’ geskied worden in welk Europees skioord dan ook.

Duitsland, Italië en Frankrijk hebben al aangegeven de skigebieden niet te openen, in ieder geval niet tot 10 januari aanstaande. Voor de Duitsers is dat relatief een ’makkie’, ik meen mij namelijk te herinneren dat de hoogste bergen in het Alpenmassief zich niet op Duits grondgebied bevinden. Voor de twee ander genoemde landen betekent uitval van het skiseizoen echter een regelrechte financiële ramp. Dat geldt in nog grotere mate voor Oostenrijk waar het toerisme voor maar liefst 15% bijdraagt aan het BNP. Uiteraard wordt dit hoge percentage mede behaald door de prijs voor een witbiertje. Maar die 10 Euro voor een portie Kaiserschmarrn tikken ook flink aan hoor!

Daarom sputteren de ’Österreicher’ in hevige mate tegen een Europees verbod op het openen van skigebieden. Formeel hebben ze trouwens gelijk, het lijkt me niet mogelijk dat welke EU-instantie  dan ook een verbod kan afvaardigen dat EU-burgers in een skigondel stappen. De Oostenrijke minister van financiën heeft berekend dat elke week wintersportuitval een omzetverlies van 800 miljoen Euro oplevert. Over hoeveel witbiertjes à 7,50 Euro hebben we het dan? Meer dan 105 miljoen glazen kan ik U vertellen. (waarvan de Brabo’s overigens meer dan een kwart voor hun rekening nemen. Dit blijkt uit mijn eigen betrouwbare statistieken….)

Inmiddels hebben de Innsbruckers, Westendorfers, Lech’ers de daken van de gondellifststations afgeschroefd. Dit om het virus buiten de deur te houden uiteraard. Pardon, Lech? Is dat niet het traditionele wintersportoord van de Oranje’s? Natuurlijk, natuurlijk, een witbiertje kost daar overigens nog twee Euro meer, Koning Willy heeft daar twee jaar geleden al eens een bezwaarschrift over ingediend bij het gemeentebestuur. Ik heb onze Koning maar eens gevraagd naar zijn mening. Wat vindt hij ervan dat hij met zijn 3 dochters op de gondel moet wachten in een tochtig staketsel. Ik mag zijn reactie van de Rijksvoorlichtingsdienst niet exact citeren, maar het klonk ongeveer zo: ’ laat die jodelende klerelijers toch het rambam krijgen, ik ga wel lekker scheuren in mijn speedboot op mijn vaste stekkie in Griekenland. Bovendien, mijn vrindje – buurman – Poetin komt dit seizoen ook. Kunnen we tenmiste stevige wodka drinken in plaats van die Oostenrijkse (witbier)uilezeik’. Einde citaat.

’Anyway’, de Oostenrijkers dreigen de Europese Unie inmiddels met acties. Als de skigebieden gesloten blijven moet de EU maar dokken, de Oostenrijkse economie staat op het spel. Hoe zit het eigenlijk met Zwitserland, een land dat net als België eigenlijk niet bestaat? Welnu, van deze positie maken de Heidi’s en Peter’s nu mooi gebruik. Ze geven tot nu toe geen kik en bemoeien zich niet met het wintersportgekrakeel van de getroffen EU-landen. De EU, waar ze namelijk niet eens lid van zijn…..

Dus, geachte Après-skiliefehebber, op naar de Zwitserse Alpen dit seizoen! Wat dacht U van Zermatt? Skiën in Zwitserland is op veel plaatsen duurder dan in Oostenrijk, maar wie maalt daar nu om. U heeft dat geld van die gemiste zomerreis naar Indonesië toch niet stuk kunnen slaan, die witbiertjes van 10 Euro per stuk kunnen er gemakkelijk van af, nietwaar? Er rest maar één probleempje, waar kun je nu après-skiën in de Zwitserse Alpen? Tja, da’s een goeie vraag, de keren dat ik dit bergland heb bezocht heb ik maar weinig gezellige skihutten kunnen ontwaren. Wel oersaaie etablissementen waar om 11 uur ’s avonds het volgende werd omgeroepen: Sperrstunde!!!

Sperrstunde, dat lijkt me nu een toepasselijke uitdrukking van het komende Europese skiseizoen. Ik wens U prettige uurtjes bij het bekijken van Uw wintersport-fotoalbum. Wel een glühweintje erbij nemen hoor! Of een Jägertee, te prefereren met een flinke ’shot’ Stroh rum………

You can’t buy happiness, but you can buy a skilift pass

Viktor Orbán trapt in zijn eigen opgezette val

In Hongarije is het formeel wel mogelijk een Meestertitel te behalen, maar materieel geenszins. Jurisprudentie is een onmisbaar onderdeel van elke rechtenstudie en daar mankeert nogal wat aan in Hongarije. Die van voor ’de Wende’ was boordevol met communistische chicanes, die van na 1989 staat bol van politiek gestuurde willekeur. Beide ‘jurisprudentie-tijdvakken’ zijn volstrekt ongeschikt als rechtsbaken’voor welke rechtenstudent dan ook. Hooguit bruikbaar als input voor het vak rechtsgeschiedenis. Of beter: rechtsloosheidgeschiedenis

Bovenstaande geeft exact de conflictueuze situatie weer in de Europese Unie met betrekking tot het rechtsstaatsdiscours dat momenteel in alle hevigheid woedt. Zowel de Poolse premier Morawiecki als de Hongaarse ’hopman’ Vikor Orbán stellen zich op het standpunt dat de wetten in hun landen al lang in lijn zijn gebracht met de geldende standaarden in de EU. Dit mag wel het geval zijn maar de praktijk van rechtshandhaving heeft zelfs in de verste verte niets van doen met een functionerende rechtsstaat. In dit verband citeer ik een uitspraak van de oud-hoofdofficier van jusitie van Boedapest die meent ’dat het Openbaar Ministerie onder een strakke hiërarchie staat waar geen ruimte is voor onafhankelijk gedrag dat wettelijk is voorgeschreven. Het enige principe dat geldt is de volledige loyaliteit aan de regering’. Einde citaat……

De strijd van Poolse (nog)  onafhankelijke rechters is regelmatig (voorpagina)nieuws in Nederland, maar berichten uit Hongarije op dit terrein moeten met een lampje gezocht worden. De reden die hiervoor aangevoerd kan worden is simpel: Viktor Orbán heeft zijn OM al ’op orde’, witte raven zijn al lang met pensioen gestuurd of hebben een zwart verenkleed aangetrokken. Het hoofd van het landelijke OM – Péter Polt – is een trouwe vazal van de Hongaarse premier die rechtszaken aanzwengelt of lekker in een achterlade laat verdwijnen. ’Mooi’ recent voorbeeld is een corruptiezaak in de deelgemeente Újpest alwaar er overweldigend bewijsmateriaal – ook in beeld en geluid – boven tafel kwam, maar de betreffende politici blijven (vooralsnog) buiten schot. De pers maakte er wel gewag van, maar de uiteindelijke boodschap naar het grote publiek is toch de volgende: misdaad loont en we doen er lekker niks an…..

Op 9 tot en met 11 december is er weer een Europese top en daar moeten nu echt spijkers met koppen worden geslagen. Twee grote financiële pakketten moeten er geaccordeerd worden: de zevenjarige EU-begroting en het Corona-steunfonds van 750 miljard Euro. Vooral op deze laatste financiële injectie zitten – vooral – de mediterane landen met smart te wachten. Alleen is daar die kleine hopman uit Hongarije die zijn voet tussen de spaken heeft gezet. Samen met zijn secondant, de Poolse premier Morawieczki. In het kort komt het er op neer dat de rechtsstatelijke toets geen rol mag spelen bij het wel/niet uitkeren van Europese (steun)gelden. Dit zou voor Polen en Hongarije wel eens een hard gelag kunnen worden, de term ’rechtsstaat’ komt in deze landen wel in het woordenboek voor, maar in de praktijk betreft het een lege huls.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het met de rechtsstaat ook niet zo nauw wordt genomen in bijvoorbeeld Spanje en Italië. Sterker nog, daar zijn de problemen – Maffia! – misschien nog wel groter, maar deze lidstaten zijn netto-betaler aan de EU-begroting en Hongarije niet. Een klein nuanceverschil nietwaar? De Roemenen zijn dan weer netto-ontvanger en onderschrijven de rechtsstaatbeginselen van ganser harte. Mooi toch? Ja, alleen hebben al die Roemeense politici bij terugkomst op het vliegveld van Boekarerest altijd last van plotseling optredend geheugenverlies…….

Deze tacktiek wenst Orbán niet te voeren, als een olifant loopt hij inmiddels door de Europese porcelein(pecunia)kast. Hoe luidt het spreekwoord ook maar weer? Wie kaatst kan de bal terugverwachten. Voor onze ogen zien we zulks nu gebeuren, de rechtsstatelijke toets was inmiddels door de Europese leiders afgezwakt, maar daar wilde het Europees parlement nu eens een keertje geen genoegen mee nemen. Een ’hardere’ versie verscheen weer in de Europese Raad en die werd met gekwalificeerde meerderheid aangenomen. Een handige zet, want een aparte aanname van de rechtsstaatclausele behoeft nu eenmaal geen unanimiteit van de stemmen, geen veto-mogelijkheid dus. Orbán restte dus niks anders dan de steen in de vijver te gooien. Zowel het Coronapakket als de EU-begroting werd ’gevetoot’. Gevolg: de noodlijdende door Coronacrisis geteisterde landen moeten langer op hun geld wachten. Als de zak met geld ooit aankomt……

Van een formeel veto is trouwens nog geen sprake, daarvoor moet de Europse top van begin december uitkomst bieden. Ook de beslissing over de rechtsstaatclausule moet nog geformaliseerd worden. Maar welke uitkomst kunnen we nu verwachten? De vergelijking met een loopgravenoorlog valt alleszins te maken, want het Europees parlement wil van geen wijken weten. Dat kan bij verzwakking van de rechtsstaatclausule – door de Europese Raad –  de begroting alsnog dwarsbomen. De diplomatieke kwaliteiten van Angela Merkel worden in haar nadagen als Bondskanselier aan een lakmoesproef onderworpen. Overigens verwacht ik dat een compromis er hoe dan ook komt, vooral het Coronapakket heeft vliegende haast.

Het is onvermijdelijk dat dit gezichtsverlies tot gevolg heeft voor ALLE partijen en personen. Misschien kan Orbán een succesje binnenhalen door de nog lopende artikel 7 procedure tegen Hongarije als ’afgerond’ er door te krijgen. Dus geen gevaar meer voor verlies van Hongaars stemrecht in de Europese Raad. Afzwakking van de rechtsstaatclausule lijkt mij een gelopen koers, maar je weet het nooit. Tot nu toe staan ook de Scandinavische landen op hun strepen, daarbij geholpen door een ongemeend felle Mark Rutte. Nog een mogelijke oplossing: de rechtsstaatclausule geldt niet voor het Coronapakket, maar wel voor de Europese begroting. In de eerste zit het ’snelle geld’, het is meteen voorhanden, je hoort het Viktor Orbán al denken.

Heel slim legt – ook – Mark Rutte de politieke druk nu bij Orbán getuige zijn recente opmerking: ’de Unie werkt niet zo dat je je coronasigaar kunt uitdrukken en dan gaat wachten tot de rest de gebraden kippetjes bij je laat binnen vliegen’. Goeie tekst Markie maar het Nederlandse gezegde luidt als volgt: gebraden duiven vliegen niemand in de mond. Bovendien Mark, kippetjes kunnen niet vliegen. Thierry Baudet wel, namelijk eruit………..

Maar nog zo’n vossenstreek en Orbán kan achter Thierry aan….

Kapitein Baudet’s renaissancevloot-bemanning pleegt muiterij

De eerste gedachte die bij me opkwam bij het vernemen van het bericht dat Thierry Baudet zich terugtrekt als partijleider en lijsttrekker was de titel van een film: muiterij op de bounty, een oude klassieker uit 1962. Mijn tweede gedachte was deze filmsuggestie per tweet door te sturen naar Baudet, maar ik vermoed dat mijn idee niet op prijs zal worden gesteld. Er rest de inmiddels teruggetreden gevallen politicus niets anders dan het pingelen van een treurmars op zijn vleugel…..

Maar misschien kan de voorzitter van FvD’s jongerenclub Freek Jansen staande naast de piano nogmaals de ’uil van Minerva-speech’ voordragen. Misschien is het een pleister op de wonde, een echo uit een succesvol verleden. De FvD was na de provinciale statenverkiezingen de grote winnaar en ’the sky leek the limit’. Gearmd stonden Thierry en zijn ’godfather’ Henk Otten op het podium van hun ’moment of glory’ te genieten. Het momentum was echter snel voorbij, kort erna vertrok Henkie – uit Hijken, Drenthe – met veel bombarie uit de FvD-tent.

Otten trok al snel wat andere muitende FvD’ers naar zich toe, het duo Snuf en Snuitje – Hidema/Baudet – bleef met een gedecimeerde bemanning over. Gelukkig had Thierry dit jaar ook een succes te melden, Wybren van Haga kwam als bootsman de FvD-armada versterken. Goede aanwinst ook deze van Haga, eruit geflikkerd bij de VVD wegens repeterend voorkomende (zakelijke) belangenverstrengeling. Maar ook zijn arrogante en neerbuigende gedrag werd binnen de VVD-gelederen niet meer gepikt. Kortom: van Haga past precies in het FvD-profiel!

Tja, boezemvriend Otten was exit, dus de eenzame Thierry zocht naarstig naar een nieuwe buddy. Daarvoor kwam zijn jongere dubbelganger Freek Jansen in aanmerking. Dat is een ’politicus pur sang’, geboren te Oldebroek op de biblebelt. Een gemeente waar de Gerefo’s tegen de 60% van de raadszetels bezetten. Een onmiskenbaar vrije en liberale omgeving, dat is duidelijk. Als je dan als jonge student politicologie in Amsterdam gedropt wordt kan dat nog wel eens trauma’s opleveren natuurlijk. Voor zijn gevoel moet hij wel in Sodom en Gomarra terecht zijn gekomen.

Is dit oordeel niet een beetje overdreven, geachte columnist? In het geheel niet! Enkele uitspraken van de jongerenvoorzitter: ’de westerse beschaving beweegt richting haar ondergang, Netflix maakt onze bevolking tam en geïsoleerd, transgenders en gender fluids onderzoeken continu dat ze vreselijk onderdrukt worden door de boze blanke man, jongeren worden als slaven opgevoed, het is aan ons om de beschaving te redden.’ Nog meer van deze orbitale rimram? Het is wel mooi zo….

Wat trouwens helemaal niet mooi is aan deze Jansen, is dat hij toeliet dat extreem-rechtse jongeren tot zijn jongerenclub toetraden. Maar daar bleef het niet bij, deze ’politiek geëngageerde’ jonge activisten konden het niet laten hun zwarte denkbeelden verder te verspreiden in woord – vooral social media – en gebaar. Eentje citeerde zelfs dé lijfspreuk van de SS-nazis: ’meine Ehre heisst Treue’. Maar de ’bloody limit’ was toch wel de opmerking van de Zuid-Hollandse JFvD-coördinator die meende dat ’Joden internationale pedonetwerken hebben en vrouwen massaal de pornografie in helpen’.

In mei van dit jaar werd er een schoonmaakje gehouden door Freek Jansen, er werden leden geroyeeerd, maar ook klokkenluiders. De extreem-rechtse geluiden verstomden echter niet, elke keer werd er weer een nieuwe beerput geopend. Jansen stond erbij en keek er naar….Partijprominenten als Annabel Nanninga – FvD senator – en Theo Hiddema begonnen zich te roeren. Uiteindelijk werd een front tegen Thierry gevormd die werd opgeroepen om de jongerenpartij definitief op te schudden en bovendien werd hem gevraagd zich te ontdoen van zijn boezemvriendje Jansen.

Thierry weigerde, want de hele zaak was volgens hem uit de bocht gegierd door het gedrag van de media. ’Trial by media’, dat is/was Baudet’s harde conclusie van de alternatieve werkelijkheid. In feite zegt de FvD vlootkapitein dus dat de Main Stream Media alle blaam treft. Van welke (vooralsnog) Witte Huisbewoner hebben we dat eerder gehoord? Gevolg: Baudet trekt zich terug, maar blijft wel in de Tweede Kamer voor het FvD en is overigens best bereid lijstduwer te worden van zijn partij. Tja, Thierry, ik weet het niet, ik vrees dat je je kapiteinspet in zee kunt gooien en je schippersfluitje mag vanaf nu ook in de binnenzak van je colbertje. Als die kenau van een Annabel Nanninga je niet dwingt het fluitje door te slikken. Samen met je maatje Freek mag je van geluk spreken als de partijopstandelingen jullie in een reddingssloepje laten vertrekken. Overigens ga ik er dan wel van uit dat Theo Hiddema het sloepje voordien met een lege champagnefles heeft lekgeslagen. Waarom? Zo is Theo, oog om oog, tand om tand….

LAATSTE NIEUWS: Theo Hiddema vertrekt per direct uit de Tweede Kamer. Als redenen geeft hij op: opspelende persoonlijke omstandigheden, verband houdende met goede smaak, eigendunk en arbeidsvreugde. Mijn reactie: dat sloepje heeft Theo vast lekgeslagen met een goedkope supermarkt-champagnefles. De Veuve Clicqot heeft hij voor thuisconsumptie bewaard natuurlijk. ‘Verband houdende met goede smaak……’

Hoelang stellen mijn partijgenoten hun geduld nog op de proef terwijl het vlaggenschip van de renaissancevloot zinkende is? (Thierry Baudet in een uitgelekt gesprek met zijn ’buddy’ Freek Jansen, d.d. 20 november 2020)

Nee hoor bovenstaande is fakenews, maar ik sluit niet uit dat een uitspraak van gelijke strekking wel gedaan is door Mr. Dr. Thierry Henri Philippe Baudet

De originele uitspraak luidde als volgt:

Hoelang stellen het partijkartel en de baantjescarrousel ons geduld nog op de proef terwijl het vlaggenschip van de renaissancevloot klaarligt?

Het is mooi geweest met het rondtrekkende circus Baudet. Thierry jongen, Adieu!