’Barende Hongaarse vrouwen’? Of Volksmennende Volkskrant?

volkskrant lenin

In de westerse media wordt door journalisten en politici voortdurend geklaagd dat het met de pers- en mediavrijheid in Midden- en Oosteuropa treurig gesteld is. Vooral Polen en Hongarije moeten het ontgelden, over bijvoorbeeld Bulgarije, Roemenië en Italië  lezen we verhoudingwijs weinig. Tja, in Roemenië en Bulgarije lopen nu eenmaal weinig westerse journalisten rond, dus ’geen nieuws is goed nieuws’. Deze ’bananenrepublieken van de Europese Unie’ zijn geen thema in Brussel. Sofia? Is dat niet de hoofdstad van Moldavië? Italië is een fijn vakantie – en cultuurland – hetzelfde geldt overigens voor Spanje – , ach, denkt het journaille, we gaan onzelf toch geen stress opleggen als we op een fijn terras op het eiland Capri van een glas limoncello kunnen genieten?

Tijd om de eigen Hollandse media onder de loep te leggen. Onderstaand artikel verscheen op 7 september jongstleden in de Volkskrant. Ik meende dit artikel toch van enig commentaar te moeten voorzien…….

Bijgaand artikel is van de hand van Jenne Jan Holtland  gepubliceerd op 7 september 2019. Reactie: Deze volkskrantjournalist heeft als standplaats de Poolse hoofdstad Warschau, maar weet natuurlijk alles over Hongarije, natuurlijk tot in de kleinste details. Joris Luyendijk, de befaamde onderzoeksjournalist – onder andere de schrijver van ’dit kan niet waar zijn’, over het gedrag van bankiers – heeft voor dergelijke correspondenten een mooie uitdrukking: ’talking heads’. U en ik kunnen met een beetje ’googlen’ ongeveer hetzelfde melden over de situatie in de Afghaanse hoofdstad Kaboel als die gewichtige NOS journalist die gestationeerd is in de Libanese hoofdstad Beiroet. Tot zover over Jenne Jan Holtland gestationeerd in Polen……

Kop van het Volkskrantartikel: Hongaarse premier: Europa gaat aan ‘omvolking’ ten onder tenzij vrouwen meer kinderen baren.

Reactie: Deze kop is enerzijds onwaar, anderzijds tendentieus. Premier Viktor Orbán had het tijdens een demografieconferentie in Boedapest inderdaad over de ’omvolking’ van Europa op lange termijn. Daar is statistisch gezien niets op aan te merken. Maar in zijn toespraak heeft hij NIET de ondergang van Europa voorspeld vanwege die ’omvolking’. Vervolgens gebruikt de volkskrantjournalist de uitdrukking ’baren’. Ook deze uitdrukking heeft Orbán in dit verband NIET gebezigd. Bovendien meen ik dat deze uitdrukking tendentieus is: alsof Orbán aanstaande moeders als broedmachines beschouwt.

De witte Europeaan zal door immigratie (‘omvolking’) ten onder gaan. Dat heeft Viktor Orbán donderdag gezegd tijdens een conferentie over demografie in Boedapest. Reactie: de journalist valt bij aanvang van zijn artikel in herhalingen waarbij hij wederom valt te betrappen op twee onwaarheden: de uitdrukking ’ten onder gaan’ heeft hij niet gebezigd en ook de term ’witte Europeaan’ heb ik niet uit zijn verklaringen kunnen optekenen. De oplossing? Hongaarse gezinnen moeten meer kinderen krijgen. Reactie: hier stuit het woord ’moeten’ me tegen de borst. Viktor Orbán heeft het over geen enkele verplichting tot het ter wereld brengen van kinderen. Wél over het faciliteren hiervan….

Als alles voorbij is en de witte Europeaan de strijd om zijn voortbestaan moegestreden moet opgeven, zal één man ‘het licht uitdoen’. Reactie: wederom de uitdrukking ’witte Europeaan’.  Zo’n scenario is ‘niet moeilijk voor te stellen’. Was getekend: de Hongaarse premier Viktor Orbán. Volgens de conservatief-populistische frontman .(Reactie: wie is hier nu populistisch?) bestaan er ‘politieke krachten’ in Europa die van plan zijn de oorspronkelijke bevolking te ‘vervangen’. Reactie: correct weegegeven door de journalist, me dunkt dat een dergelijke constatering (deels) op zijn plaats is. (een andere vtaag is of dit als een probleem moet worden aangemerkt of niet). Alleen al in Duitsland leven op dit moment zo’n 3 miljoen immigranten afkomstig uit de volgende landen: Syrië, Afghanistan, Turkije. Deze 3 miljoen mensen bezitten overigens geen Duits paspoort. Dus dan heb ik het nog niet eens over die ’andere’ Syriërs, Afghanen, Turken die wél een Duits paspoort bezitten!

Daarmee viel Orbán niet voor het eerst terug op een stokpaardje uit alt right-kringen: het idee dat de witte Europeaan door immigratie (‘omvolking’) ten onder zal gaan. Reactie: Orbán heeft zich bij mijn weten nog nooit positief over de ’alt right beweging’ uitgesproken. Deze dubieuze beweging uit de Verenigde Staten is ondere andere anitisemitisch en hangt ’een zuivere rassenleer’ aan. Orbán onder één noemer brengen met deze club is gewoon – excusez le mot – (ras)zuivere journalistieke manipulatie. De oplossing voor dat onheilspellende scenario gaf de premier ook: Hongaarse gezinnen zullen meer kinderen moeten krijgen. Reactie: weer dat ’moeten’, zeer afkeurenswaardig. Onder Orbáns Fidesz-partij is de kinderbijslag al verdubbeld en het zwangerschapsverlof verruimd. Sinds 1 juli kunnen jonge gezinnen een rentevrije lening krijgen van omgerekend 31 duizend euro die ze niet hoeven terug te betalen als ze drie of meer kinderen krijgen. Reactie: ik zou zeggen, hulde! Tja, wat daar mis mee is, daar durft zelfs deze journalist niks van te zeggen.

László Kövér, parlementsvoorzitter en partijgenoot van Orbán, ging tijdens de tweedaagse conferentie nog een stapje verder door te suggereren dat het krijgen van kinderen ‘geen privébeslissing is maar een publieke’ (Reactie: eerlijk is eerlijk, de Hongaarse parlementsvoorzitter  beweegt zich op of over de grens van het toelaatbare en deze opmerking is dus afkeurenswaardig. Het krijgen van kinderen dient altijd een privébeslissing te zijn). In het voorheen communistische Oost-Europa doen die woorden denken aan de Roemeense dictator Nicolae Ceausescu, in wiens ogen de baarmoeder het volk toebehoorde, niet de vrouw.(Reactie: tja, de Roemeense moordenaar en dictator Ceauşescu erbij halen lijkt me iets teveel van het goede. De man liet complete Roemeense en etnisch Hongaarse boerendorpen – maar vooral Hongaarse – met de grond gelijk maken en bouwde een dictatuur die deed denken aan het huidige regime van Kim Jong-un in Noord-Korea. Noot: de juiste spelling van de naam Ceauşescu is bij de Volkskrantjournalist overigens niet bekend, of was hij  misschien te laks om de ’ş’ in het computerletterboekje op te zoeken? Mensen zonder kinderen zijn ‘niet normaal’, ging Kövér verder, en ‘staan aan de kant van de dood’.Reactie: zo geformuleerde uitspraken van Kövér ben ik nergens tegengekomen, gaarne ontvang ik hiervoor bewijs…..Mocht dit er zijn dan is de conclusie evident: de man is ongeschikt als Hongaars parlementsvoorzitter.

Krimp

In heel Oost-Europa is bevolkingspolitiek tot het standaardrepertoire gaan behoren. De regio vergrijst, jongeren en hoogopgeleiden vertrekken massaal naar het Verenigd Koninkrijk of Duitsland, en vluchtelingen zijn niet welkom. Reactie: illegale immigranten – niet: vluchtelingen –  zijn niet welkom. Op de arbeidsmarkt worden de gaten gedicht met goedkope krachten uit Oekraïne (Reactie: én Roemenië én Bulgarije, toevallig gewoon EU landen) en – in het geval van Polen – de Filipijnen. Reactie: wat overigens de arbeidsmarkt nu te maken heeft met dit artikel is me een raadsel, waarschijnlijk bedoelt de journalist dat vanwege de krimp van de bevolking er een tekort is aan arbeidskrachten. En ja, dat is in Hongarije ‘helaas’ en ‘gelukkig’ het geval. Helaas, omdat er te weinig Hongaren zijn om de banen in te vullen. Gelukkig, omdat de Hongaarse economie groeit als een speer, dit jaar zal de 5% groei wederom gehaald worden. Laat Angela Merkel daar maar eens een puntje aan zuigen! Overigens: Oekraïners zijn doorgaans hardwerkende lieden die vaak nog een opleiding in hun tas meenemen ook! Dat kun je van de meeste immigranten uit Afrika moeilijk zeggen…..Volgens cijfers van de Verenigde Naties liggen de tien snelst krimpende landen ter wereld allemaal in Midden- en Oost-Europa. Reactie: dank U wel voor de mededeling geachte Volkskrantjournalist, maar wat moet ik hiermee?

‘Laten we die groene onzin vergeten dat we minder mensen nodig hebben’, verklaarde Orbán. Reactie: ik zou deze uitspraak nog wel wat sterker aangezet hebben, dus: helemaal eens met Orbán. (gelukkig zijn niet alle ‘groenen’ de mening toegedaan dat Europa een fleurige toekomst heeft met een sterke bevolkingskrimp) De premier zet zijn eigen beleid gretig af tegen dat van West-Europa, waar beleidsmakers in zijn ogen hun culturele doodsvonnis tekenen door de grenzen open te stellen voor asielzoekers. Reactie: nogmaals, Orbán heeft het altijd over illegale immigranten en da’s heel wat anders! Dat Orbán en passant de deuren niet altijd opent voor asielzoekers die kans zouden maken op een legale status is een andere – slechte – zaak)Tony Abbott, de ex-premier van Australië, prees Orbán op de conferentie om zijn ‘moed’ in te gaan tegen ‘politieke correctheid’.

Meer nog dan voor buurlanden is het geboortecijfer voor Orbáns kabinet uitgegroeid tot een ware obsessie. De Hongaarse bevolking is met minder dan 10 miljoen mensen een van de kleinste in de regio, en omdat de taal ook nog eens tot een aparte familie behoort, overheerst een gevoel van totale isolatie. Reactie: totale isolatie? Hongarije is ingebed in de westerse cultuur, de Europese Unie, de NAVO en wat al niet meer. Bovendien is Hongarije een zogenaamd ’Schengenland’. Elke Hongaar kan vrijelijk zonder zijn paspoort te moeten tonen, Oostenrijk in en uit. Gemiddeld krijgen gezinnen 1,5 kind. Ter vergelijking: dat was 1,2 in 2010, toen Fidesz aan de macht kwam. Het doel is twee per gezin.

Of de doorsnee Hongaarse vrouw zich na deze week aangemoedigd zal voelen meer kinderen te baren (reactie: weer dat ’baren’, het wordt zo langzamerhand irritant), valt te bezien. Jaarlijks verlaten naar schatting 20 duizend jongeren het land (Reactie: op basis van welke statistieken baseert zich de Volkskrantjournalist? En wie zijn die jongeren? Tot de leeftijd van 21 jaar, of 30? Volgens de statistieken van het Hongaarse ministerie van binnenlandse zaken kwamen er in het eerste kwartaal van dit jaar meer Hongaren ’terug’ dan dat er vertrokken . Met andere woorden, de balans begint positief door te slaan. Nu ben ik niet zo naïef om deze cijfers als zoete koek aan te nemen. Één ding is echter zeker, de Hongaarse lonen stijgen hard en mijn persoonlijke indruk is dat er inderdaad een positieve sfeer heerst met betrekking tot ’terugverhuizen’. Trouwens, de Hongaar is Europees ‘heimweekampioen’,een aanzienlijk deel zie ik dus wel weer huiswaarts keren. Dit in tegenstelling tot Roemenïe waaruit sinds de ’wende’ van 30 jaar geleden al meer dan 3 miljoen Roemenen hun heil elders gezocht hebben)  veelal uit onvrede over de corruptie, het autoritaire beleid en de achterblijvende salarissen. Reactie: corruptie? Dat onderwerp interesseert de gemiddelde Hongaar maar matig. Autoritair beleid? Ook daarin is de Hongaar amper geïnteresseerd. Achterblijvende salarissen? Ja tot het jaar 2010 was dit onder de catastrofale socialitische regeringen een belangrijke drijfveer. Maar nu? Een ’vakloodgieter’ verdient in Hongarije onder andere door de arbeidsschaarste vaak meer dan in Duitsland…. ‘Er is geen beter voorbehoedsmiddel dan Viktor Orbán en zijn regering’, smaalde Csaba Molnar, lid van het Europees Parlement voor oppositiepartij DK. Reactie: Csaba Molnár is een politicus van de partij van voormalig socialistisch premier Ferenc Gyurcsány. Onder zijn bewind raakte Hongarije aan de rand van het financiële afgrond en dan laat ik het morele verval, het mismanagement, de corruptie en het nepotisme nog maar even buiten beschouwing. En over de geboortecijfers uit de socialistische regeringstijd doe ik er maar helemaal het zwijgen toe…….

Conclusies

Evident is dat deze Volkskrantjournalist een – politieke – hekel heeft aan Orbán. Op zichzelf is daar niets mis mee, maar dan weet ik nog wel wat andere terreinen waarop de Hongaarse regering bekritiseerd kan worden. Ik pak er eentje uit: de gezondheidszorg in Hongarije. Nog altijd moeten veel Hongaren briefjes met ’bedankgeld’ in de handen van medici drukken om te worden behandeld. Daarnaast geniet de elite ’protectie’ in de gezondheidszorg en dat betekent het voordeel van een snellere behandeling door betere artsen. Tot slot zijn er nogal wat ’zakelijk ingestelde’ ziekenhuisdirecteuren die er hun hand niet voor omdraaien om medische apparatuur te kopen waarbij een kick back’-bedrag in de zakken van dit directeurtje vloeit. En dan moet je nog maar afwachten of dat röntgenapparaat wel gebruikt zal worden vanwege het feit dat er reeds voldoende van deze apparaten functioneren op de ziekenhuisvloer.

Dit zijn wat mij betreft essentiële onderwerpen waar Orbán veel meer kan betekenen. En hij heeft deze macht maar gebruikt deze te weinig of niet. Overigens is het duidelijk dat welke andere regering van welke snit dan ook nu juist dit grote probleem geen fluit zou interesseren. Als de Fideszregering ooit baan zou moeten maken voor een nieuwe ploeg zou deze de eerste twee jaren maar met één ding bezig zijn: zakken vullen! Dat hebben de Fideszlieden ook geflikt, maar in Hongarije wordt de financiële staatsruif niet meer geheel opgeslokt door geldhongerige politici. De Orbánisten dragen wel degelijk bij aan de positieve ontwikkelingen van hun land. Zakelijke – buitenlandse – kritiek op basis van onderzoek en feiten, ja dat is volgens mij dé manier om het Hongaarse kabinet bij te sturen.

In plaats hiervan besluit deze Volkskrantjournalist zonder enige bronvermelding onzin uit te kramen over de demografische politiek van Orbán. Waarbij tranentrekkende vergelijkingen niet worden geschuwd. Wat mij betreft niet productief en niet ter zake doende. Je kunt de demografiepolitiek van Orbán kapittelen, maar daarmee doet hij niemand pijn, bovendien ondersteunt hij financieel die vrouwen/gezinnen die kinderen zouden willen krijgen. Notabene op volledig vrijwillige basis! Er is geen enkele officiële druk om kinderen te ’baren’. Gewoon gezinsondersteunende maatregelen dus! Da’s heel wat anders dan een Ceauçescu die Roemeense vrouwen echt niet netjes vroeg om zoveel mogelijk kinderen te baren. Die verplichting legde hij overigens alleen aan Roemeense vrouwen op, niet aan al die etnisch Hongaarse vrouwen, die hij het liefst meteen uit Roemenië had zien vertrekken. Of erger……

Natuurlijk, in Nederland is er in meer of mindere mate sprake van vrije media, dat ligt in Hongarije wel even wat anders. Maar wat mij stoort aan veel Nederlandse journalisten is dat ze hun persvrijheid misbruiken om maar één kant van een verhaal te belichten en daarbij manipulatie en poneren van onwaarheden niet schuwen. Voorgaand Volkskrantarikel is nog niet eens journalistiek van een ’talking head’ maar van een ’kip zonder kop’.

Het resultaat is dat het wellicht toch niet zo goed gaat met die alom zelf geprezen mediavrijheid in Nederland. Dat spijt, voor Nederlanders.

Persvrijheid: de vrijheid om overal nieuws uit te persen. ( Marc Callewaert, Vlaams criticus 1927 – )

’Barende Hongaarse vrouwen’? Of Volksmennende Volkskrant?” bejegyzéshez 2 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s