‘China was een kind, nu is het (een) volwassen (beul)’

china ambassadeur

Op 16 juni jongstleden publiceerde de krant NRC een interview met de nieuwe Chinese ambassadeur in Nederland. Na het lezen ervan had ik mijn vingernagels totaal afgekloven. China’s officiële vertegenwoordigers menen zich inmiddels alles te kunnen permitteren. Hieronder vindt U het commentaar integraal gekopieerd  – uit de NRC – met mijn commentaar er cursief en in het vet bijgeschreven. We zijn zo langzamerhand ’redeloos, radeloos en reddeloos’ verloren………..

 

‘China was een kind, nu is het (een) volwassen (beul)’

In Nederland en elders groeit het wantrouwen jegens China. Onlangs presenteerde Den Haag een nieuwe, kritische China-strategie. China’s ambassadeur reageert.

  • Michel Kerres NRC 16 juni 2019

Nog maar kort geleden stond de relatie tussen Nederland en China als vrij harmonieus te boek. Er waren meningsverschillen over mensenrechten, maar die stonden politieke en economische samenwerking geenszins in de weg. Intussen staat de controverse voorop. Waarom is het beeld van China in Nederland zo snel veranderd?

„In het verleden was China een kind”, zegt de nieuwe Chinese ambassadeur in Den Haag, Xu Hong. „Nu is China volwassen. Het is dus heel vanzelfsprekend dat de wereld anders naar China kijkt. China heeft in de voorbije decennia veel bereikt: we zijn de tweede economie in de wereld. Sommigen hopen dat China meer verantwoordelijkheid neemt in de wereld (welke verantwoordelijkheid? Lees hier maar ’China wil de wereld overnemen’), anderen zien China als een bedreiging.(Gek hè, China houdt de Tibetanen in een ijzeren greep, pleegt zo’n beetje genocide op de Oeigoeren, lijft Hong Kong met een salamitactiek in, verplicht Afrikaanse landen – en straks ook Italië – in lijn van de ’communistische partij’ te stemmen in de Verenigde Naties, bouwt aan een Chinese ’Orwelliaanse samenleving’en wat niet meer)

De uitnodiging voor een kennismakingsgesprek komt op een goed moment. Vier weken geleden presenteerde Nederland een kritische China strategie. Over twee weken moet duidelijk worden of het Chinese Huawei kan meedingen naar de bouw van de nieuwe generatie 5G-internet (waarmee iedereen met of zonder Huawei telefoon ’around the clock’ zal worden afgeluisterd). En deze maandag geeft Xu in Den Haag zijn eerste grote receptie.

Xu lijkt niet van plan een stille ambassadeur te worden. Begin juni gaf de Chinese ambassade een puntig persbericht uit waarin de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra er van langs kreeg omdat hij, voor de zoveelste keer, Nederland had opgeroepen niet met Huawei in zee te gaan (diplomatiek volledig ’not done’ om een collega ambassadeur de mantel uit te vegen).De VS vrezen dat Huawei op last van de Chinese overheid ‘achterdeurtjes’ in het netwerk aanlegt om Chinese spionage mogelijk te maken (Vrees? Het is al lang gebeurd!)

Het kabinet wijst in het strategiedocument op economische kansen, maar ook op de verslechterende mensenrechtensituatie. Nederland zoekt een „nieuwe balans” tussen mogelijkheden die China biedt en de bedreigingen die van de autocratische eenpartijstaat uitgaan. Maar, schreef Xu in een advertentie in NRC (communistische agitatie en propaganda in dé liberale krant van Nederland?) waarmee hij zijn komst in Den Haag aankondigde, daar gaat het niet om (meneer de nieuwe Chinese ambassadeur meent meteen een bom onder de Nederlandse regeringsstrategie te moeten leggen). „Graag wil ik hier benadrukken dat het niet uitmaakt wat voor ‘balans’ het is. We moeten de waarheid niet mengen met leugens.(De Nederlandse regering als leugenaar neeerzetten? Verder geen commentaar……)

Het wordt, blijkt al snel, geen interview in de gangbare betekenis, geen rappe dialoog. Xu verschijnt in de ontvangstruimte van de ambassade met twee medewerkers, twee tolken en een pak papier. Hij heeft de gespreksonderwerpen tot in de puntjes voorbereid en wil zijn briefs liefst integraal in het Chinees voordragen (geen ruimte voor eigen teksten voor de ambassadeur, alles mooi voorgekookt door de partijbaronnen in Bejing). Na afloop zegt hij zíjn weergave van het gesprek te zullen publiceren op de site van de ambassade.(Dat is eigenlijk zijn rapportage aan de hoofd afdeling Agitprop in China)

Xu verkoopt zijn land en bezingt de relatie met Nederland. Hij begint meteen over de twee Chinese panda’s die sinds 2017 in Nederland wonen en over de tulpen in het park (typische Saddam Hoesseinstrategie, waarschijnlijk rapporteert de nieuwe ambassadeur aan Bejing ook nog van een aai over de bol van een blond Nederlands kindje met bijbehorende tranentrekkende foto)  van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken in Beijing, waar de gepromoveerde jurist tot voor kort directeur-generaal was op de afdeling voor internationale verdragen. Hij onderstreept dat Nederland de tweede handelspartner van China in Europa is en een belangrijke bestemming voor Chinese investeringen.(It’s only the economics, isn’t it?)

Was u verbaasd over de hardere houding van Nederland?

„Minister van Buitenlandse Zaken Blok zei dat het met China niet zwart of wit is en dat het gesprek gevoerd moet worden op basis van feiten.”

Die rationele aanpak bevalt Xu. Hij verwijst naar de grondlegger van het volkenrecht Hugo de Groot, die schreef dat de mens zich onderscheidt van andere wezens omdat hij zich niet hoeft te laten meesleuren door vrees, de verleiding van het ogenblik of hartstocht.(Dit gaat werkelijk alle perken te buiten, Hugo de Groot is de antipool van China dat in de verste verte niets te maken heeft met de beginselen van het volkenrecht)

In uw advertentie waarschuwde u voor leugens in de Nederlandse strategie (stelt U zich eens voor als onze minister van buitenlandse zaken Stef Blok(je) de Chinezen van leugens zou betichten, de rapen zouden gaar zijn). Welke leugens?

„Het grootste deel van het document bevat lof voor China, zoals op economisch terrein, op het gebied van armoedebestrijding, de bescherming van economische en sociale rechten van burgers (bescherming van sociale rechten van burgers in China? Mogen wij even overg….?). Er was ook lof voor China’s belangrijke rol in internationale kwesties.”

Er stond ook heel wat kritiek in.

„Ik ben het met de lovende passages eens. Over het andere deel moet ik zeggen dat het heel normaal is dat een land rekening houdt met nationale veiligheid. Maar we moeten oordelen op basis van nadenken en feiten. Na presentatie van het document heb ik het besproken met het ministerie. De Nederlandse kant onderstreepte keer op keer dat de bedoeling van het document is de bilaterale verhouding ook op de lange termijn te verbeteren.” (Kent U de popsong ’dirty cash I want You, dirty cash I need You?)

„We hebben veel gemeen. Op specifieke onderwerpen hebben we verschillende opvattingen. Dat komt door onze verschillende sociale systemen en onze culturele verschillen. Ik denk dat dit heel normaal is. Mensen hebben ook verschillende opvattingen (zeg dat maar eens tegen die arme Oeigoeren), laat staan landen. Al met al wil ik benadrukken dat we een bilaterale verhouding hebben die zowel in de breedte (geld, ja!) als in de diepte (geld, ja) ongekend is. Dat is een feit dat we onder ogen moeten zien.”

De Nederlandse regering heeft onder andere een probleem met het gebrek aan persoonlijke vrijheid in China. Begrijpt u die kritiek?

„U mag vragen stellen over persoonlijke vrijheden, maar eerst wil ik nog iets zeggen over de bilaterale relatie.” (ten eerste: wat zullen we nu beleven, natuurlijk mag een journalist vragen stellen over persoonlijke vrijheden, we zijn niet in China! Ten tweede: als op de – communistische – automatische piloot worden vervelende vragen ontweken),

Volgt een lofzang op handelsbetrekkingen, de nieuwe joint-venture van ING en Beijing Bank, het Nederlandse advieswerk bij de Hongkong-Macao-brug en de bijdrage van de universiteit van Nijmegen aan de Chinese maan-missie. Dan pas is het tijd voor mensenrechten. (natuurlijk, het wezenlijke onderdeel van vrijheid komt op de laatste plaats in China. Sorry, op geen enkele plaats)

„Ik zal niet ontkennen dat we verschillende opvattingen hebben over mensenrechten (over mensenrechten bestaat er slechts ÉÉN geaccepteerde opvatting, dit is werkelijk schandalig) Maar we hebben een goed kanaal voor die meningsverschillen: de bilaterale mensenrechten-dialoog (een doekje voor het bloeden, zeg maar) Door die dialoog kunnen we goede ervaringen uitwisselen en van elkaar leren (in China ’leert’ men hiervan hoe mensenrechten nog meer onderdrukt kunnen worden)

„In China hechten we grote waarde aan mensenrechten. De belangrijkste functie van de Chinese Communistische Partij is mensen dienen en voor hun welzijn te zorgen (een keiharde leugen, het is in China precies andersom). Ze zal altijd de mens(nee, de communistische partij) centraal stellen. In 2004 is een constitutioneel amendement aangenomen waarin staat dat we mensenrechten beschermen.”(de onafhankelijke staat liliput heeft zojuist een wet aangenomen waarin bepaald is dat de aarde plat is….)

De jurist Xu onderhandelde vaak in Genève over mensenrechten. Hij leest, zo blijkt, belangrijke verdragsteksten met een andere klemtoon dan in het Westen gebruikelijk is. Waar Nederlanders de nadruk leggen op de individuele vrijheden (pers, geloof, academische vrijheid), onderstreept Xu de grenzen van die vrijheid. (Die Xu heeft er geen sjoege van wat vrijheid überhaupt betekent, of erger, hij wil het niet weten)

„Geen enkele vrijheid is absoluut”, zegt hij. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, stelt hij, wordt de bescherming van mensenrechten benadrukt, het recht op leven, vrijheid en veiligheid. Dit betekent volgens Xu dat de overheid de mensenrechten niet mag schenden, maar óók dat „de overheid tegelijkertijd moet zorgen voor de bescherming van de meerderheid van de bevolking opdat hun basisrechten niet geschonden worden door een derde partij”.(het is precies andersom: de vrijheden van minderheden mogen niet beknot worden ten voordele van de meerderheid)

Dat is van toepassing op de omgang met de Oeigoerse moslimminderheid in de noordwestelijke provincie Xinjiang?

„Ja, dat is overal van toepassing.” (no comment…….)

„Voordat we verder gaan met Xinjiang wil ik u herinneren aan de preambule bij de Verklaring van de Rechten van de Mens. Daarin staat dat ‘vrijheid van vrees en gebrek’ het hoogste doel is van de mensheid. We hebben veel gedaan om de behoeften te bevredigen, zoals armoedebestrijding. Als het gaat om het bevrijden van angst denk ik dat de internationale gemeenschap nog veel kan verbeteren. Tegenwoordig is terrorisme een bedreiging. Terrorisme bedreigt niet alleen de vrede in sommige regio’s, het is ook in zijn wezen een schending van mensenrechten.”(geweldige ’twist’ van die ambassadeur. Maar hoe kunnen mensenrechten nu geschonden worden door die terroristen als er geen sprake is van het beschermen hiervan? Met andere woorden: als er geen mensenrechten bestaan, zoals in China)

De aanpak in Xinjiang is dus terreurbestrijding?

„Ja. In de afgelopen jaren, onder invloed van de Oost-Turkestan Islamitische Beweging, heeft Xinjiang duizenden terreuraanslagen (ach ja, waarom niet miljoenen? meelijwekkende stemmingmakerij) meegemaakt met veel slachtoffers. Er was om de paar dagen een aanslag. Sommige terroristen werkten samen met buitenlanders.

„We hebben het terrorisme hard aangepakt. We zagen ook dat sommige mensen gedwongen werden terreur te ondersteunen. De meesten waren slecht opgeleid waardoor ze vatbaar waren voor terroristen. Xinjiang heeft opleidingscentra opgezet waar mensen de taal en een vak konden leren om zo extremisme uit te bannen. In die centra was familiebezoek toegestaan en de deelnemers mochten op familiebezoek. Na afloop kon het centrum helpen bij het vinden van een baan of het opzetten van een eigen bedrijfje. (gaarne bewijs hiervoor! Nonsens natuurlijk, gespindoctor van de bovenste plank. ’Zogenaamde’ terroristen worden in China eenvoudigweg ’geneutraliseerd’)

„De maatregelen waren effectief. In de afgelopen drie jaar waren er geen aanslagen. Er zijn nu veel toeristen. We verwelkomen graag westers ambassadepersoneel en journalisten opdat men kan zien wat er gebeurd is.” (Na mijn commentaar op deze ambassadeur vrees ik voor mijn Chinese visum…)

Human Rights Watch schreef in het jaarverslag over 2018 dat circa 1 miljoen Oeigoeren in politieke heropvoedingskampen wonen, dat leden van de minderheid (13 miljoen mensen) permanent in de gaten gehouden worden en dat op grote schaal paspoorten zijn gevorderd. Nederland noemt de positie van minderheden in Xinjiang een „schrijnend voorbeeld” van de verslechterende mensenrechtensituatie in China. Journalisten krijgen nauwelijks toegang.(hier paste de geachte ambassadeur waarschijnlijk ’stilzwijgen’. Tegenwoordig bestaat er in China al gezichtsherkenningstechnologie waarmee Oeigoeren door camera’s kunnen worden gelokaliseerd…)

In de hele wereld wordt gediscussieerd over Huawei. Waarom zou Nederland met Huawei in zee moeten gaan?

„De VS proberen Huawei de nek om te draaien. Het is niet normaal dat de Amerikaanse ambassadeur de Nederlandse overheid vraagt dit of dat te doen (het is wel normaal om de Nederlandse regering van leugens te betichten? Zie hiervoor). De VS claimen dat er een link is tussen Huawei en de Communistische Partij en dat Huawei achterdeurtjes in 5G zou installeren om data te stelen voor de Chinese Communistische Partij en zo de nationale veiligheid in gevaar zou brengen. Dat klinkt verschrikkelijk. Het is niet alleen ver gezocht, ook boosaardig.”(maar helaas is het een feit!)

„Natuurlijk let elk land op zijn nationale veiligheid en ik weet dat in Europa bijzondere aandacht wordt besteed aan de bescherming van persoonsgegevens (Nu, dat valt nogal tegen hoor, zie de macht van Google/facebook. maar in ieder geval doen de Europese Unie en de lidstaten enigszins hun best. In ieder geval geeft de Chinese ambassadeur hier impliciet toe dat China dit onderwerp geen fluit interesseert.) Maar om te beginnen hebben de VS geen enkel bewijs om de aantijging dat China spioneert via internetbedrijven te onderbouwen. Dat is absoluut niet staande te houden.”(maakt geen bal uit, Huawei kan/mag in verband met de Chinese terreurstaat geen belangrijke schakel worden/zijn in digitale netwerken)

„De VS leggen die verklaringen naast zich neer. Ze richten zich op een specifiek artikel in de Chinese wet over veiligheidsdiensten en maken kabaal. Artikel 7 van die wet zegt dat alle instellingen en burgers het werk van de veiligheidsdiensten (intelligence work) moeten ondersteunen, maar dat is een hele principiële verklaring. Veel landen hebben vergelijkbare bepalingen, ook de VS en Nederland.” (ik moet in Nederland helemaal niks, behalve me aan de wet houden. En dat betekent niet dat ik een actief verklikkertje moet worden zoals in China)

„Maar je mag zo’n uitgangspunt niet los zien van andere bepalingen in deze wet en andere wetten. In de Chinese wetgeving staat óók dat de rechten van instellingen en burgers beschermd moeten worden. Er is geen wet in China die van Chinese bedrijven verlangt dat in het buitenland informatie wordt verzameld en beschikbaar wordt gesteld aan de overheid. Integendeel, Chinese bedrijven moeten zich houden aan internationale regelgeving en aan plaatselijke wetgeving.”(Begin van dit jaar werd in de Verenigde Staten nog een Amerikaan aangehouden die met geheime ’Intelgegevens’ onder de arm op het vliegtuig naar China stapte. Over de diefstal van Chinese ex werknemers van het Nederlandse ASML die chipgegevens stalen heb ik het maar even niet….)

De VS stellen dat Huawei geen onafhankelijk bedrijf is, dat alle Chinese bedrijven banden hebben met de Chinese staat, formeel of informeel.

„Hebben de VS bewijzen? Wij hebben die niet gezien. (Het antwoord van de Chinese ambasadeur is niet: dat is een leugen. In plaats hiervan schermt hij met gebrek aan bewijs…..)

„Je kunt niet beweren dat Huawei van de Chinese overheid is omdat er veel Chinezen werken. Ook wordt beweerd dat het een militaire onderneming is omdat de oprichter in het leger heeft gediend. Dat is absurd. Huawei is geregistreerd en je kunt duidelijk zien wat het is: een transnationale onderneming met vestigingen in veel landen, waaronder Nederland. Huawei heeft gebouwen in Nederland. Je kunt toch niet beweren dat die gebouwen van China zijn.” (nog niet , nee…..)

„De VS richten zich bovendien op de Communistische Partij. Omdat Huawei-personeel lid is van de communistische partij zou het niet veilig zijn. Daarmee demoniseren ze de Chinese Communistische Partij. Ik ben ook lid van de CCP! Ziet u mij als een demon?”( na voorgaande? wel degelijk)

„Het lijkt erop dat de geest van het McCarthyisme (in China is geest van de totale controle van een terreurstaat sinds de introductie van het communisme uit de fles) terug is. Wij vinden dat zeer alarmerend. Alles wat China in de afgelopen zeventig jaar heeft bereikt, gebeurde onder leiding van de CCP (daarmee word expliciet aangegeven dat bijvoorbeeld Huawei helemaal geen particuliere onderneming is) De partij heeft zich internationaal altijd ingezet voor de vooruitgang van de mensheid. (lees: voor de vooruitgang voor de gedienstigen van de communistische partij) Volgens de VS is de CCP een bedreiging. Wij begrijpen niet waarom (tja, begrijpelijk als je er onderdeel van uitmaakt). We hebben andere tradities dan andere landen, maar vinden dat elk land het recht heeft zijn eigen weg te gaan. Sommige Amerikanen willen er nu een ideologisch gevecht van maken. Dat is een terugval in de geschiedenis.”(niks ideologisch gevecht, mensenrechten ’hangen’ niet aan een ideologie. Of meent de Chinese ambassadeur dat mensenrechten een onderdeel zijn van ‘een’ ideologie? Ja, communisme is een ideologie en nog een boosaardige ook. Maar de communistische partij in China heeft geen enkel rood kleurtje. Die is namelijk inktzwart……)

De VS wakkeren een nieuwe Koude Oorlog aan?

„Ik geloof niet dat je de huidige situatie als Koude Oorlog kan beschrijven. Natuurlijk moeten we onderkennen dat er Amerikanen zijn die een Koude Oorlog-mentaliteit hebben.”(En welke mentaliteit hebben Chinezen? Samengevat: het realiseren van een Chinese wereldheerschappij inclusief eem ‘totale mindcontrol’)!)

Xu komt terug op Huawei. Waarom, vraagt hij zich af, willen de VS een bedrijf dat zich aan de wet houdt( de ambassadeur bedoelt ’wetteloosheid’, hij heeft het woord ’wet’ voor het gemak maar een beetje ingekort….) „belemmeren en kapotmaken?” Het Amerikaanse gedrag is niet alleen schadelijk voor Huawei, maar voor veel landen. Vooruitgang in wetenschap en techniek is van belang voor economische ontwikkeling, betoogt hij. En om die vooruitgang te boeken is internationale samenwerking essentieel.(onder leiding en controle van de Chinezen uiteraard)

„Samenwerking blokkeren is anti-historisch(welke agitatie en propagandachinees heeft deze onzinnige uitdrukking nu weer bedacht?) en tegen de beschaving (Zo zou ik de huidige situatie in China toch niet willen noemen). Nu is Huawei het slachtoffer. Maar andere landen mogen niet stil blijven of een appeasement-politiek voeren. We zouden ons moeten verenigen en ons hier tegen uitspreken!”(Wie is ’we’? Ik vrees dat de ambassadeur de Verenigde Naties bedoelt waar de Chinezen al veel (Afrikaanse) landen voor hun karretje hebben weten te spannen)

Hoe gaat U Nederland overreden niet naar de VS te luisteren?

„Als een soevereine staat is Nederland in staat om inmenging van buiten te elimineren en fair en onafhankelijk te oordelen gebaseerd op de feiten.” (De beste zin van de ambassadeur, dit betekent namelijk voor Nederland: China op het tweede plan zetten waar mogelijk!! Als ik moet kiezen word ik toch nog liever afgeluisterd door die gekke Trump dan door die voor de eeuwigheid benoemde Xi Jinping…..)

De vrije westerse wereld – of wat daar nog van over is – is als een kikker in een bak met lauw water. Voor we het weten kookt het water en dan zijn we ’redeloos, radeloos en reddeloos’ verloren. Welterusten…….

PS  Nu al telt China naar schatting 170 miljoen bewakingscamera’s, waarvan 20 miljoen met gezichtsherkenning. Tegen 2020 zouden dat er 400 miljoen moeten zijn (Bron: onder andere ‘Trouw’ én heel veel andere mediakanalen)

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s