van Kooten en de Bie’s Chrislam

positivoos

De wat oudere lezers onder U – maar ook de pientere jongere – zullen zich de ‘nieuw’ bedachte religie van Kees van Kooten en Wim de Bie nog herinneren. Een beetje Islam, een beetje Christendom, de ene dag een biertje, de andere dag een theetje en maar één keer per week een frikandel speciaal. Sublieme oplossing, een integratie van religies. Waarom begin ik nu met de grappenmakerij van Koot en Bie? Daar kom ik op het einde op terug.

Zowel binnen de Islam als het Christendom zijn er helaas fundamentalisten actief en op het moment dat met gedragingen/uitspraken de wet wordt overtreden dient het bevoegde gezag in te grijpen. De vraag is dus terecht of mannenbroeder Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP met het ondertekenen van die zogenaamde Nashville-verklaring de wet heeft overtreden. De SGP voorman vroeg zich openlijk in het praatprogramma ’Jinek’ af ’of je nog Christen mag zijn, gewoon op de klassieke manier’. Natuurlijk mag dat maar wel binnen normen en waarden van de rechtsstaat en daar zit ’m nou net de kneep. Hieronder heb ik 5 alineas van die Nashville verklaring op een rijtje gezet, mijn commentaar volgt daarna.

’WIJ ONTKENNEN dat gevoelens, verlangens of beloften van toewijding (in welke vorm dan ook) seksuele gemeenschap voor of buiten het huwelijk ooit kunnen rechtvaardigen, evenmin als enige vorm van seksuele onreinheid

WIJ ONTKENNEN dat het in overeenstemming met God’s heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.

WIJ BEVESTIGEN dat mensen die seksuele aantrekkingskracht ervaren tot mensen van hetzelfde geslacht een rijk en vruchtbaar leven kunnen leiden dat door het geloof in Jezus Christus aangenaam is voor God, wanneer zij een rein leven leiden – zoals dat voor alle christenen geldt.

WIJ BEVESTIGEN dat de zonde zorgt voor misvorming van seksuele verlangens, door ze niet op het huwelijksverbond, maar op seksuele onreinheid te richten. Deze misvorming omvat zowel heteroseksuele als homoseksuele onreinheid

WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksualiteit of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.’

Ik mag het volgens U misschien verkeerd beoordelen, maar naar mijn mening onderschrijft van der Staaij hiermee dat homoseksualiteit ’onrein’ is en zelfs seksueel onrein. Bovendien moet de conclusie zijn dat homoseksualiteit in alle gevallen een ’misvorming’ betreft. In de laatste aangehaalde alinea wordt de geachte Christenen nog even ’fijntjes’ duidelijk gemaakt dat over deze kwalificaties van homoseksualiteit geen discussies mogelijk zijn. Indien U hier toch iets anders over denkt bent U gewoonweg geen Christen. Waar heb ik deze prietpraat ook maar meer gehoord? Ik wil niet de schoolmeester uithangen – nu ja, een beetje dan – maar hieronder heb ik voor de volledigheid nog even artikel 1 van de Nederlandse Grondwet ’gecopied en gepaste’

’Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’.

Welnu, wat is nu de onontkoombare conclusie? Wat mij betreft is hier evident sprake van een flagrante schending van artikel 1 van de Grondwet. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven te onderzoeken of er wellicht passages in de Nashville-verklaring staan die strafrechtelijk over de schreef gaan. Natuurlijk is dit een doofpotstrategie, dat lijkt me zo duidelijk als het feit dat de Paus het hoofd is van de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap. Maar: is dit maatschappelijk aanvaardbaar?

Wersterse samenlevingen polariseren meer en meer en dat is de reden die tegenstanders van vervolging door het OM vaak aanhalen. ’Je moet de zaak niet erger maken dan deze al is’, zoiets. Bovendien, zeggen de ’doofpotondersteuners’ wordt er ook niet juridisch opgetreden tegen allerlei haatonzin die verscheidene Imams uitkramen. ’Je moet de geest niet uit de fles willen halen in ons mooie multiculturele Nederland’ volgt als besluit van de argumentatie. Ik ben het met deze zienswijze volledig oneens, de strategie van ’pappen en nathouden’ zal op den duur wellicht een vulkaanuitbarsting veroorzaken. Uiteraard hoop ik erop dat het nooit zover komt, maar deze angsthazenstrategie leidt uiteindelijk alleen maar tot ellende.

Hou me te goede, wat fundamentalistische Islamieten/Imams allemaal menen te kunnen oprispen is volledig onacceptabel, de zwaarste straf die een Imam in Nederland krijgt is dat hij een tijdje niet meer in zijn eigen moskee mag preken. Ja, zeggen de experts, het is nu éénmaal moeilijk om het strafrechtelijk bewijs rond te krijgen. En we zijn nu éénmaal onderdeel van de Europese Unie, dus we kunnen hier ons geen ’buitenbeentjesrol’ permitteren (Bron: Dick Schoof voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding).  In Oostenrijk worden haatimams evenwel gewoon het land uit gebonjourd, ik bedoel maar!

Maar de balans slaat ook op een andere manier door in Nederland. Thierry Baudet maar vooral ene Wilders zwijgen als het graf als een collega parlementariër zich discriminerend gedraagt, maar reageren meteen als door een adder gebeten als er weer een paar k…Marokkanen sissende geluiden produceren tegen hoogehakte dames in een winkelstraat te Gouda. Volledig terecht, daar niet van, maar dan moet je je bij deze ’Christelijke’ misstanden ook laten horen. Nee hoor, niets van dat al en daarmee krijgt fractieleider van de partij DENK Tunahan Kuzu weer de wind in de zeilen. De ’lange armpartij’ van de Turkse president Erdogan is wederom de grote winnaar in deze kwestie. Ik hoor de opmerking van Kuzu – ’dit is meten met twee maten!’- al van verre aankomen. Het meten met twee maten is volgens mij ook zo duidelijk als de slechte kijkcijfers van T(w)an Huys maar vooral om de volgende reden: als Wilders wordt vervolgd voor zijn ’minder Marokkanenuitspraak’ dan moet het OM van der Staaij ook vervolgen. Deze mannenbroeder wil namelijk niet alleen minder homoseksuelen, hij wil ze helemaal niet!

Youp van ’t Hek brandt zijn vingers niet aan deze potentieel brisante toestand, hij kijkt wel uit. Tja, sinds Youp meldde dat hij toch liever geen grappen meer maakt over de Islam wegens mogelijke geweldsbedreigingen is hij wel zo slim om te weten dat het afbranden van de mannenbroeders zich tegen hem kan keren. Slim, slim Youpie, is het daarom dat je beweerde dat we geen serieuze aandacht aan die ’fossielenChristenen’ moeten besteden? ’Dat plukje mag toch denken wat het wil’ meent van ’t Hek, wat een laffe grachtengordelpraat zeg! Johan Derksen – sigaar/snor – was gelukkig wel uitgesproken in zijn commentaar, hij vond het een regelrechte schande dat van der Staaij de Nashvilleverklaring ’officieel’ ondersteunt. Ja, Johan zuke mensen lopen er ook rond in de Nederlandse samenleving, sterker nog ze leven vaak op een kluitje bij elkaar zoals op de ’biblebelt’, U weet wel daar ergens op de veluwe. Misschien snapt Derksen nu ook beter dat het in dergelijke gesloten gemeenschappen nu niet echt usance is om ’van de andere kant’ te zijn. En al helemaal niet om daarvoor uit te komen. De dreiging van het ’heropvoeden’ door de mannenbroeders of zelfs verstoting uit de gemeenschap ligt voortdurend op de loer. Een diep-Christelijke attitude zullen we maar zeggen. Tja, Johan, niet iedereen is zo’n vrijgevochten bluesjongen uit Grolloo zoals jij……

Maar ik moet eindigen met een opmerkelijke reactie op de ondertekening van de Nashvilleverklaring door van der Staaij cum suis. Natuurlijk zijn er veel kritische commentaren geleverd en uiteraard heb ik de meeste toegejuicht, maar degene die écht de spijker op de kop sloeg was nota bene de student Tristan Ober, student te Uppsala in Zweden. Ik heb het artikel gekopieerd en hieronder toegevoegd, elke zin, elk woord is wat mij betreft raak! Één meer dan rake zin van Tristan Ober wil ik alvast in het zonnetje zetten:

Wegkijken van het één – de ondertekende Nashville-verklaring – en tegelijkertijd betogen dat het ander – de fundamentalistische Islam – een existentiële bedreiging is voor de Nederlandse samenleving is in mijn ogen onverenigbaar. Waarvan akte!

Veel ’plezier’ met het lezen van het artikel van Tristan Ober, als U het nog niet gelezen heeft natuurlijk. Toch nog even een deel van de tekst van het lied ’Malle Babbe’ van Rob de Nijs bedoeld als een ’duwtje in de rug’ voor de mannenbroeders:

En zondags in de kerk, dan zit daar zo’n meneer, stijf als een houten plank, met spijkers in zijn kop, te kijken in zijn bank. En zuinig een cent in het zakje doen, zo koopt hij zijn ziel weer terug en zijn fatsoen.

Sorry, sorry nog de eindconclusie vergeten! Wat had de Chrislam van Kooten en de Bie hier ook al weer mee te maken? In hun hoedanigheid van de ’positivoos’ hebben beide heren de volgende oplossing bedacht zodat er nooit meer godsdiensttwisten zullen voorkomen:

’Wij moeten beide geloven en boeken – de Koran en de Bijbel – verloven zodat we tot één wereldgodsdienst kennen komen’

 

Criticasters van islam zwijgen nu opeens

Uit de hoek van Thierry Baudet en Geert Wilders blijft het verdacht stil, schrijft Tristan Ober over de Nashville-verklaring.

Stelt u zich eens voor, tweehonderdvijftig imams en andere leden van de islamitische gemeenschap komen samen in Rotterdam. Onder hen ook Tunahan Kuzu, fractievoorzitter van DENK, met drie zetels in de Tweede Kamer. Onderwerp van gesprek: hoe moslims om moeten gaan met het geloof, het huwelijk en seksualiteit. Aan het einde van de bijeenkomst tekenen de aanwezigen een verklaring, waarin niet alleen staat dat homoseksualiteit of transgenderisme zondig is, alleen al goedkeuring verlenen aan één van deze twee zou een zonde zijn. Hoe lang denkt u dat het dan zou duren voor Thierry Baudet (Forum voor Democratie) of Geert Wilders (PVV) naar sociale media zouden grijpen om van de daken te roepen dat immigratie tornt aan de Nederlandse waarden en dat de islam een bedreiging is voor de Nederlander?

Nu kan het natuurlijk zo zijn dat de zondagsrust strikt in acht genomen werd door de twee aanwezige fractievoorzitters, maar op het moment dat tweehonderdvijftig predikanten en (oud-)politici, onder wie Kees van der Staaij die als fractieleider van de SGP drie zetels in de Tweede Kamer bezet houdt, een verklaring ondertekenen met de exacte bewoording zoals hierboven aangegeven, bleef het verdacht stil. Uiteraard zijn er wel de gebruikelijke tweets over de profeet Mohammed, Rutte en de EU, maar niets over Van der Staaij en de Nederlandse versie van de zogeheten Nashville-verklaring. De dag nadat de ondertekening bekend werd laat Baudet nog steeds niets van zich horen en reageert Wilders pas nadat het OM bekendmaakt een onderzoek in te stellen, maar behoudens een zwakke oneens met komt zijn reactie niet verder dan de gebruikelijke beschuldigingen dat de Koran aanzet tot geweld en het oproepen tot vervolging van alle imams.

Dit wil overigens niet zeggen dat er helemaal geen reacties zijn geweest vanuit de politiek. Zo lieten onder meer minister Van Engelshoven (D66), meerdere leden van GroenLinks en CDA-partijvoorzitter en oud-predikant Ruth Peetoom zich al kritisch uit over de verklaring. Maar dit zijn niet de politici die homohaat gebruiken als stok om migranten mee te slaan. Sterker nog, partijen als D66 en GroenLinks, hoewel pro-lhbt+, zijn altijd terughoudend geweest met het verbinden van de thema’s migratie en emancipatie, in tegenstelling tot de PVV en FvD.

Deze twee laatstgenoemde partijen zien de aanval op ‘typisch Nederlandse’ normen en waarden als een recent fenomeen, veroorzaakt door de invloed van migranten met een islamitische achtergrond. Elke uiting van anti-lhbt standpunten door fundamentalistische moslims blazen ze op. En FvD en PVV, maar óók VVD, staan als eerste op de barricades om lhbt’ers te verdedigen tegen deze dreiging. Maar in het zicht van een dreiging die al veel langer bestaat, namelijk de conservatieve protestantse gemeenschap in Nederland, verstommen ze.

Teksten vanuit autochtone gemeenschappen die volledig haaks staan op de waarden die deze partijen naar eigen zeggen met lijf en leden beschermen, worden genegeerd. Uitspraken als „de man neemt de eindbeslissing” en „het beste voor Nederland zou zijn als iedereen zich zou voegen naar wat er in de Bijbel staat”, zijn niet afkomstig uit de jaren ’50 van de vorige eeuw,maar uit 2018. Maar sommige partijen lijken wel doof voor dit soort uitlatingen, of vinden het eenvoudiger om deze terzijde te schuiven. Wellicht is het omdat de anti-immigratie retoriek beter scoort, of omdat deze mensen wel willen dat Piet zwart blijft. Maar het ontzien van de strenggelovige protestantse gemeenschap op dit onderwerp en de hypocrisie die daarbij komt kijken is voor mij onverdraagbaar.

Begrijp mij niet verkeerd, dit is geen betoog tegen de FvD of PVV in hun algemeenheid, hoewel daar ook voldoende over te zeggen valt, maar een pleidooi tegen de aanname dat de autochtone Nederlander altijd staat voor ‘onze’ liberale waarden. Natuurlijk zijn moskeeën waarin anti-lhbt teksten worden gepredikt een gevaar voor de samenleving waar, godzijdank, de meerderheid van de Nederlanders zich sterk voor maakt. En ook ik realiseer mij dat de kerken steeds meer leeglopen en dat dit door dit soort boodschappen wellicht verergerd wordt. Feit blijft echter dat een partij die deze teksten ondersteunt met drie zetels plaatsneemt in ons parlement. En waar DENK met haar drie zetels door de FvD en PVV wordt gezien als bedreiging voor de Nederlandse samenleving, lijken zij geen enkel bezwaar te hebben om samen te werken met een partij die anti-lhbt en tegen vrouwenemancipatie is.

Het is voor mij onverteerbaar dat politici als Thierry Baudet en Geert Wilders bepaalde groepen wél durven aan te spreken op homofoob gedrag, terwijl zij de ogen sluiten voor de autochtone Nederlandse gemeenschap die het, door hun zo geprezen, liberale gezicht van de Nederlandse samenleving zo snel mogelijk wil vervangen door een fundamentalistische interpretatie van het woord van God. Wegkijken van het één en tegelijkertijd betogen dat het ander een existentiële bedreiging is voor de Nederlandse samenleving is in mijn ogen onverenigbaar. Op dit onderwerp hoort maar één standpunt in te worden genomen: niemand heeft het recht om mensen te haten om wie zij liefhebben, ook Hollanders niet.

Tristan Ober is student Peace and Conflict Studies in Uppsala, Zweden

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s