Vijf Voetzoekers Van Hongaarse ‘Verenigde’ Volksvertegenwoordigers

oppositie

De wind is een beetje gaan liggen met betrekking tot het activisme van de Hongaarse oppositie. Afgelopen zaterdag werd er nog een gezamenlijke demonstratie gehouden op het heldenplein in Boedapest, maar door het slechte winterweer kwamen er niet veel anti-Orbánisten opdagen. Wel waren een paar ‘vakbondsbonsen’ van de partij, men liet de gelegenheid dan ook niet voorbijgaan om een landelijke staking aan te kondigen. Of het daarvan komt, ’ik vrees met grote vrezen’ van niet…..Overigens valt het me op dat in de berichtgeving van de westerse media (o.a. Duitsland, België, Nederland) er soms de indruk wordt gewekt dat Hongarije bijkans door een burgeroorlog wordt getroffen. Niets is echter minder waar.

Intussen is er ook een demonstratie tegen de Orbánregering georganiseerd in Brussel door de oppositie in samenwerking met de onvermijdelijke Judith Sargentini. Een aantal – politieke – lieden van de Jobbik, MSzP, LMP etc togen naar Brussel waar Sargentini hun voorhield dat veel Europese leiders zich ongemakkelijk voelen als ze met Viktor Orbán aan de onderhandelingstafel moeten plaatsnemen. Waarvan akte Judith. Dit soort teksten van de groene politica vind ik nog tot daaraan toe, maar het feit dat ze deelneemt aan een betoging waarbij zich tevens de bruinhemden van de Jobbik hebben aangesloten……Ik zal Sargentini nog een ’remindertje’ posten op haar E-mailadres met wat antisemitische uitspraken van de Jobbik parlementariër Márton Gyöngyösi en andere anti-homo Jobbik politici. Dezelfde Gyöngyösi die onlangs in het Hongaarse parlement de Fideszregering nog aansprak op het feit dat ex premier Gyurcsány ’überhaupt’ nog een parlementszetel heeft. Deze Gyurcsány had met andere woorden al lang een ’personana non grata’ moeten zijn met als domicilie ’de nor’. Dezelfde Gyurcsány overigens waarmee de huidige fractievoorzitter van de Jobbik pas nog ’hand in hand’ op de trappen van het parlement een ’eed’ aflegde tegen de Fideszregering. Lekkere clubjes bij elkaar hoor! Nog één ‘uitspraakje’ van de ‘consequente’ politicus Gyöngyösi: ‘in de strijd tegen Orbán is het nu zelfs geoorloofd om allianties te smeden met de duvel en zijn oude moer’. Hoe noem je zoiets? Ik kan er niet eens een uitdrukking voor bedenken, één ding is zeker, die Gyöngyösi heeft geen greintje geraamte meer over.

De politieke partij Momentum deed uiteraard ook mee met alle protesten, de leider van de partij András Fekete-Győr wierp tijdens de ’kerstprotesten’ zelfs rookbommen naar de politie. Geluk bij een ongeluk voor hem dat Momentum – nog – niet in het parlement zetelt, in dat geval had hij zich parlementair/juridisch flink in de nesten kunnen werken. Maar, maar, de Momentum politici – met behulp van de jurist Fekete-Győr – hebben wel de 5 eisen geformuleerd die als basis dienden voor de ’eensgezinde oppositionele kerstprotesten’ en die men met – letterlijk – alle geweld wilde voorlezen voor de camera van de Hongaarse nationale televisie. Ik gebruik met nadruk de uitdrukking ’voorlezen’ , want toen een reporter telefonisch onlangs vroeg of Fekete-Győr nog een keer de 5 eisen wilde voordragen stokte het bij András na de vierde eis. De eis van Hongaarse aansluiting tot het Europees Openbare Ministerie was helaas aan zijn aandacht ontsnapt. Reeds 22 EU-landen hebben hun aansluiting toegezegd, voordat dit OM-orgaan op stoom komt vrees ik dat er nog veel water door de maas gaat stromen. Juridisch heeft Hongarije net zoals andere EU landengeen verplichting om zich aan het gezag van Europese officieren van justitie te onderwerpen. Tip aan András Fekete-Győr: altijd een spiekbriefje ’stand by’ houden!

Alle hilariteit op een stokje, laten we toch even de 5 ’harde’ eisen van de oppositie onder de loep nemen.

1.Het onmiddellijk schrappen van de ’slavenwet’. Zoals reeds eerder beproken is er geen sprake van een nieuwe arbeidswet die een stap terug is in de tijd en van werknemers moderne slaven maakt. Met deze nieuwe wet staat Hongarije in de middenmoot van de Europese Unie lidstaten op het gebied van arbeidswetgeving. Er is geen sprake van verplichte overuren die pas na twee jaar worden uitbetaald. Normale overuren worden gewoon bij het volgende loonstrookje opgeteld. De oppositie ziet hier het verschil niet of wil het verschil niet zien tussen vrijwillige en verplichte overuren. Ik noem het gewoon belazeren van het electoraat. Overigens kan ik me wel voorstellen dat de oppositie mutaties zou willen doorvoeren in de nieuwe wet. Ja, hoor ik dan, dat hebben ze al geprobeerd maar zijn het bos ingestuurd door de Orbánisten. Ok, zeg ik dan, beperk je dan tot één of een paar speerpunten uit de nieuwe wet waar je het hartgrondig mee oneens bent, formuleer die in een slogan en ga dáármee demonstreren. Deze eis is in geen enkel vat te gieten, volkomen nonsens dus. Nog enig extra hilarisch nieuws wil ik U niet onthouden. TESCO, de Britse supermarktketen heeft aangegeven de nieuwe arbeidswet op het gebied van onverplichte overuren niet te volgen. Dat is net zoiets als zeggen dat je morgen stopt met roken terwijl je nog nooit een saffie hebt opgestoken. Daarmee probeert de TESCO-directie natuurlijk punten te scoren bij zijn eigen werknemers en consumenten. Helaas krijgen die van dit slecht opgevoerde toneelstukje geen rolberoerte van het lachen, eerder een echte beroerte……

 

2. Onmiddellijke onafhankelijke rechtspraak. Daar heeft de oppositie natuurlijk wel een punt, onafhankelijke rechtspraak staat niet hoog op de prioriteitenlijst van hopman Orbán. Overigens zou volgens mij de druk gericht moeten zijn op de geachte Edelachtbaren zelf. Aan de benoeminsprocessen zoals die nu plaats vinden is met een tweederde meerderheid van Fidesz in het parlement weinig uit te richten. Vechten tegen de bierkaai dus. Extra-parlementaire druk op rechters met een slim uitgedachte tactiek is volgens mij wel degelijk mogelijk. Maar een zo geformuleerde algemene eis heeft plat gezegd kop noch kont. Wat is de eerste concrete stap die de oppositie verwacht? hoe worden controlepunten geformuleerd? Etc etc. Nee hoor , niets van dit al, ’kretologie’ zou je kunnen zeggen. Deze eis is wederom in geen enkel vat te gieten, volkomen nonsens dus.

3.Onmiddellijk onafhankelijke media. De mediatycoons gelieerd aan de Orbánclan hebben de meerderheid van de media inderdaad in handen. En de staatsmedia zijn eufemistisch uitgedrukt ook geen bolwerken van objectiviteit. Een minderheid van de niet-Orbángezinde media probeert zo agressief mogelijk het anti-geluid te laten horen. ATV, het TV kanaal van de Pinkstergemeente braakt wat mij betreft nog meer onzin uit dan de weer in Orbángenade aangenomen Hír TV. Deze laatste zender was tot voor kort in handen van de tegenstrever van Orbán Lajos Simicska. Met andere woorden Hír TV was hiervoor gewoon Jobbik TV, bruinhemden-agitprop van het zuiverste water. En in de buitenlandse pers – ook in Nederland – werden krokodillentranen geplengd wegens het ontslag van ’sterverslaggeefster Olga Kálmán. Zij was in werkelijkheid gewoon een xenofoob trekpoppetje van Simicska. De oppositie zou wat kunnen leren van het activisme van de socialistische partij in Nederland. Naar de mensen toe gaan, uitleggen hoe het dan zit, ondersteunen van werknemers tegen vervelende wergevers etc etc. Ziet U, steek ik als liberaal nog veren op de hoed van de SP ook! Maar ik meen het echt, de oppositie is echter liever lui dan moe en denkt met gemakkelijke ’one-liners’ resultaat te kunnen boeken. Ik adviseer deze luiaards eerst maar eens de oude vos Jan Marijnissen te bellen. Die zou de wind er gauw onder hebben……Deze eis is wederom in geen enkel vat te gieten, volkomen nonsens dus.

4.Aansluiting bij het Europees Openbaar Ministerie. Er zijn genoeg mensen die dit Europese OM verwarren met het Europese Hof van Justitie. Bij deze laatste instantie is Hongarije reeds vanaf het moment van toetreden tot de EU aangesloten. Er is dus ook geen enkele sprake van het onttrekken van de Hongaarse staat aan de rechtsmacht van de EU. Niet alle EU-landen hebben zich tot nu toe bij het Europese OM aangesloten, Zweden bijvoorbeeld heeft formeel hiertoe nog niet besloten. Natuurlijk is aansluting wenselijk, alleen al om de rechtspraak in Hongarije in een onafhankelijker richting te duwen. Met deze eis ben ik het helemaal eens, Ákos Hadházy de in ongenade gevallen ex LMP’er heeft naar verluidt al tienduizenden handtekeningen verzameld voor een ’aansluitingspetitie’. Hè, hè zou ik zeggen, dat is nu precies het activisme waar door anderen gevolg aan zou moeten worden gegeven. Doorgaan met de actie meneer Hadházy, net zo lang doorgaan dat je een referendum kunt organiseren. Daarmee kan pas echt druk worden gelegd op de Orbánisten. Één puntje: allemaal mooi en aardig, de prioriteiten zou ik wel ergens anders leggen. waar? Hoe vaak zal ik het opschrijven. GEZONDHEIDSZORG, GEZONDHEIDSZORG, GEZONDHEIDSZORG! Nergens komt dit thema terug bij de 5 eisen van de oppositie, dit is niet alleen belachelijk maar ten hemel schreiend! Deze Europese OM-eis is wel in een vat te gieten, wel een vat dat op dit moment niet echt op de bovenste plank thuishoort.

5.Minder overuren voor politiefunctionarissen. Dit is de meest concrete eis die de oppositie op tafel legt. Het is wel een beetje de vreemde eend in de bijt, deze eis verhoudt zich tot de andere als een paddestoel tot een wolkenkrabber. Alleen al hierdoor is het riedeltje van 5 geformuleerde eisen niet echt consistent. Mijn eerste reactie was: ok, maar waarom dan ook niet minder overuren voor portiers, receptionistes of ziekenhuispersoneel. Ik vermoed dat de actievoerders op deze manier de sympathie probeerden te kopen van de (oproer)politie die dan misschien bloemenkransen om de halsen zouden hangen van de agressieve voorhoede die eventueel het parlement of het gebouw van de staatsomroep zou willen bestormen. Deze eis is wel in een klein vaatje te gieten en is op zichzelf geen volkomen nonsens, maar andere beroepsgroepen worden niet in aanmerking genomen, dus: volkomen nonsens.

Zo, dat is er weer uit. Mensen vragen mij weleens waarom ik die Hongaarse oppositie toch zo hard aanpak. Of ik niet de macht van de Fidesz misschien een beetje zou willen afzwakken. Uiteraard ben ik vóór een gezonde en sterke oppositie die de ’counterbalance’-rol zou kunnen spelen in het poestaland. Maar mijn oordeel is dat met deze circusariesten het land alleen maar slechter af is. Wat mij betreft pakken deze lieden stante pede hun boeltje op om ruimte te maken voor een nieuwe generatie politici. Overigens is een flink deel van deze ’geachte’ politici zelf al helemaal niet ’clean’ en dan bedoel ik natuurlijk die fossielensocialisten van zowel DK als MSzP. Mochten deze weer terugkeren in het centrum van de macht dan gaan we weer terug naar de donkere middeleeuwen. Over de Jobbik heb ik al vaak mijn mening gegeven. En de LMP? Bestaat deze partij nog? Laatst zag ik de voormalige partijleider van de LMP András Schiffer vanaf de zijlijn commentaar leveren bij ATV op de Orbánpolitici. Hij verpersoonlijkt de mentaliteit van de huidige, in principe bekwame Hongaren die hetzelfde gedrag vertonen als hij: klagen klagen, schelden en de beste stuurman uithangen. Alleen wel lekker op de wal hè, op een schuit stappen die wellicht kan omslaan, nee daar heeft niemand trek in.

De nucleaire optie van artikel 7 van de Europese Unie activeren – geen stemrecht meer voor Hongarije -, de Fidesz uit de Europese Christendemocratische partij – de EVP – stoten, korten op EU subsidiegelden etc etc, het zijn allemaal doekjes voor het bloeden. Ik voorspel U, de situatie voor de ’gewone’ Hongaar zou er echt niet beter op worden, ik vermoed alleen maar slechter. András Schiffer – die ik als één van de weinige oppositionele politici hoog achtte – moet uit zijn ’comfortzone’ treden en eens een keer werkelijk gaan doen wat hij zegt. En niet zeggen wat er gedaan moet worden. ’Remember’ deze woorden van wijlen Pim Fortuyn. Maar dit geldt ook voor al die andere alweters die liever in hun warme badje blijven zitten. Hongarije verdient een betere oppositie. De huidige niet-Fidesz parlementariërs hebben zichzelf feitelijk bij de afgelopen parlementsverkiezingen al naar huis gestuurd.

De oppositie bepaalt welke kant de politiek NIET opgaat (Walter Scheel, Duits politicus 1919 – 2016)

 

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s