Prinsjesdag of Parlementsdag? Of Pakjesavond?

Dd_SDRfVwAEgdsd

In de zogenaamde serieuze media begonnen een paar journalisten een kleine polemiek betreffende de status/benaming van Prinsjesdag. Kan daar niet beter Parlementsdag van worden gemaakt, dat was de stelling. Na afloop van de derde dinsdag in september hoor je er waarschijnlijk niemand meer over, maar goed dat is ook het geval met de ’zwarte pietendiscussie’ . voor de vijfde december staan de ’Sylvana Simonsen’ op de barricaden, daarna moet iedereen natuurlijk nog snel kerstinkopen doen. Ik vrees dat de ’Prinsjesdagkwestie’  volgend jaar echter wederkeert net als het schoentje met wortel  voor het paard van Sinterklaas op de schoornsteenmantel. Voor ik wat dieper op de materie inga moet ik eerst een complimentje maken aan Sophie Hilbrand, die in het actualiteitenprogramma M meende inhoudelijk te moeten ingaan op de troonrede. Margriet van der Linden, de ultra-feministische presentatrice nam graag deel aan deze ’hoogstaande’ gedachtenwisseling…. Ik moet eerlijk zeggen, een enorm heimweegevoel overviel me, Matthijs van Nieuwkerk – ook al ben je een grachtengordel-grootinquisiteur – zo snel mogelijk terukomen op dit tijdstip svp. Ik zie die Margriet van der Linden binnenkort nog met Patricia Paay aan tafel, want La Paay weet uiteraard alle ins en outs van de dividendbelasting. Tussen neus en lippen door zal ze dan wel besmuikt toegeven dat ze onlangs samen met Alexander Pechtold een bed en breakfastkamer heeft geboekt. Waar? In Meppel natuurlijk!

Op Prinsjesdag werden in de 17e en 18e eeuw de verjaardagen van de Prinsen van Oranje gevierd, later werd het usance dat de Koning op deze dag de plannen voor het volgende jaar aankondigde. Daar had hij tot 1848 geen ’ghoswriter’ voor nodig, hij bepaalde gewoon zelf wat hij naar de hoofden van de leden van de Staten-Generaal slingerde. Nu lepelt onze ’Willy’ gewoon op wat de liberaal Mark Rutte voor hem bedacht heeft. In de troonrede kwamen dit jaar opvallend veel de uitdrukkingen ’gezamenlijk’ en ’samen’ voor. De coalitie bestaat heden ten dage uit vier partijen en er is een meerderheid in het parlement van maar liefst één zeteltje, logisch dat Rutte alles aangrijpt om zijn knutselwerkje bij elkaar te houden. Overigens was de volgende ochtend op de eerste dag van de algemene beschouwingen niets meer van die mooie ’gezamenlijkheid’ te merken. Ouderwets werden de degens gekruist waarbij zowel Wilders als Kuzu van de partij DENK elkaar wilden laten ’oprotten’. Kuzu natuurlijk naar Turkije en Wilders dan? Misschien naar zijn vrienden in Moskou? Moet ik toch eens vragen aan Kuzu. Parmantig Pechtoldje was nog zwaar gepikeerd omdat onze nationale Mozart hem vilein zijn romantische slippertje met een gemeenteraadslid in Meppel onder de neus wreef. De toch al aangeslagen Alexander kon het niet laten om Wilders van repliek te dienen, dat had hij beter niet kunnen doen. Wilders had de reactie verwacht en verweet Pechtold niet geheel onterecht van hypocrisie. Bleekjes nam Pechtold zijn verlies, ik vrees dat het onderhuidse gemor in D66 wel eens naar de oppervlakte kan komen en dan kan het wel eens afgelopen zijn met de huidige fractieleider. Pechtold de pisang dus.

Kuzu, de fractieleider van DENK stelde zich tenslotte kandidaat voor de bedenker van het meest originele woord van het jaar: postcoderacisme. Afgezien van het feit dat Sylvana Simons bijkans groen is geworden van jaloezie, omdat zij voor een dergelijke uitdrukking had willen tekenen, is de omschrijving voor Dijkhoff’s plannen eenvoudigweg geniaal! Klaas Dijkhoff – fractievoorzitter VVD –  had een plannetje uit Denemarken geleend waar criminelen die in hun probleemwijk een winkel beroven een hogere straf opgelegd krijgen dan criminelen die eenzelfde winkel beroven maar dan in de P.C. Hooftstraat te Amsterdam. Tja, Klaas is gepromoveerd op een onderwerp betreffende het oorlogsrecht, dat is inderdaad toch wat anders dan het reguliere strafrecht. Buma en Pechtold zetten het plannetje meteen bij het grofvuil, Jesse Klaver van Groen Links sprak zelfs van arrogant gedrag van de VVD. Dijkhoff was duidelijk in zijn wiek geschoten en repliceerde Klaver dat de door hem waargenomen arrogantie bij hemzelf toch zeer herkenbaar moet zijn…..

Wat voor de troonrede ook naar de oppervlakte kwam was de kern van de boodschap van Koning Willy, sorry Mark Rutte cum suis. Diverse politici en/of ambtenaren hadden alweer traditioneel gelekt naar de media en je kunt zeggen dat dit ’lekken’ bijna net zo traditioneel geworden is als de rituelen rond Prinsjesdag. De socialistische partij bij monde van Lilian Marijnissen en Ronald van Raak was des duivels, van Raak opperde zelfs dat ’lekkers’ achter de tralies moeten worden gezet. Liliannetje bevestigde dit nog maar eens in een ’late night show’ en zette hierna maar weer de dividendbelastinggrammafoonplaat op. Tot overmaat van ramp bleef deze ook nog in een groefje steken. Ik vermoed dat die van Raak gewoon gefrustreerd is omdat hij notabene als Tweede Kamerlid als laatste werd geïnformeerd over de kabinetsplannen. Zelfs de part-time journalist van het Zaanse sufferdje wist eerder wat Koning Willy plechtig zou uitspreken dan de bebrilde van Raak. Driewerf schande! Tja, die SP’ers kunnen beter maar eens in hun eigen autoruitspiegeltje – áls ze een auto hebben natuurlijk – kijken. Tweede Kamer SP’ers zijn verplicht een substantieel deel van hun politieke inkomen af te dragen aan de oorlogskas van de partij. In het verleden hield de SP dit deel zelfs gewoon in van het ’salaris’, na een rechterlijk vonnis werd de administratie op een andere manier geregeld. Formeel dragen de SP politici nu ’vrijwillig’ hun ’belasting’ af aan het politbureau van de SP, weiger je dit echter, dan volgt partij-uitzetting of in ieder geval de onmogelijkheid carrière te maken in deze ’democratische’ club. Meen ik hier niet strafrechtelijke gedragingen en feiten te ontdekken? Wis en waarachtig wel. In de eerste plaats is de – moreel – verplichte afdracht aan de partijkas doodordinaire chantage. In de tweede plaats lijkt me voldoende bewijs aanwezig voor illegale partijfinanciering, de bijdragen zijn immers op basis van chantage verkregen. Lilian en Ronald: mond spoelen en voor straf mogen jullie twee weken niet naar jullie geliefde Brabant!

Terug naar parlementsdag, sorry nog steeds Prinsjesdag. Moeten we die paar fanatieke republikeinen hun zin geven om één van de weinige rituelen in Nederland op te doeken? Het volk wil brood en spelen, dus dat lijkt me geen goed idee. Trouwens, als de derde dinsdag in september parlementair kan worden afgedaan, wat moet onze Willy dan nog in dit gezelschap? Maximá zal er waarschijnlijk niet om treuren, wat valt er nu te beleven met al die saaie parlementariërs, helemaal nu die vrijpostige Han ten Broeke van de VVD met de noorderzon is vertrokken. Wel stel ik voor om Prinsjesdag te wijzigen in Prinsesjesdag, het Koninlijk echtpaar heeft immers enkel en alleen dochtertjes, die mogen best wat vaker in het zonnetje worden gezet. Zet er nog 3 zeteltjes bij in de Ridderzaal zou ik zeggen en als de oudste dochter van Willy, Catharina-Amalia over ruim 3 jaar meerderjarig is mag ze ook een paar regels uit de troonrede voorlezen. Als dat geen modern Koningsschap is!

Als laatste moet het D-woord natuurlijk nog vallen. De geplande afschaffing van de dividendbelasting is de nagel aan de doodskist van Mark Rutte. Probleem voor Mark is dat hij meent dat de ’point of no return’ reeds lang is gepasseerd. De voorgestelde afschaffing die in geen enkel programma van de coalitiepartijen te vinden is wordt er nu toch doorheen gejast, uitsluitend op basis van een paar lobbyende multinationals. Ik vermoed dat Rutte het verzoek van Unilever en Shell te snel als hamerstuk heeft beschouwd, achteraf een grove inschattingsfout. Valt me toch een beetje tegen van de boeienkoning Rutte. Als een Houdini lijkt hij nu toch de boeien van zich los te gooien, maar ik vrees dat dit met grof geweld gepaard gaat. In alle reacties van de ministers en de fractieleiders van de coalitiepartijen merk je dat Rutte alle direct betrokkenen verordonneerd heeft om een ’Atlantikwall’ op te trekken. Zelfs de aangeslagen Pechtold laat zich weer afzakken in zijn schuttersputje…… De actie van de premier lijkt een beetje op de persoonlijke loyaliteitseis die Donald Trump altijd stelt aan al zijn lakeien. En in het leven werkt het nu eenmaal zo dat als je iets met brute kracht forceert, de bal op enig moment wordt teruggekaatst. Rutte kan zich nu al schrap zetten voor Buma, Pechtold etc. Die tellen op gegeven moment hun wisselgeld echt wel. De waarheid achter de lobby ligt overigens heel ergens anders dan de betrokkenen ons willen laten geloven.

Multinationals zijn helemaal niet geïnteresseerd in de afschaffing van de dividendbelasting, dit werd bij monde van diverse woordvoerders van deze firma’s de laatste tijd keer op keer bevestigd. Klein bier, dat is de opvatting. In Zwitserland geldt bijvoorbeeld een dividenbelasting van 35% en Nestlé, het grootste voedingsconcern ter wereld denkt er niet aan zijn hoofdzetel te verplaatsen naar de zuidas. Bovendien betaalt slechts een handvol van de aandeelhouders belasting voor winst op in Nederland verhandelde aandelen, meestal betreft het aandeelhouders van buiten de Europese Unie. Hiernaast betalen Shell-aandeelhouders via een deal met de Nederlandse belastingdienst nu al geen dividendbelasting. Toch menen alle (coalitie)politici met het Rutte-mes op de keel dat met afschaffing én multinationals in Nederland hun hoofdzetel zullen behouden én dat hiermee multinationals worden aangemoedigd om zich in het kikkerlandje te vestigen. Conclusie: goed voor de werkgelegenheid. Misschien willen multi’s hun hoofdzetel hier te lande wel behouden en willen ze zich hier bovendien vestigen, maar dat heeft geen jota te maken met de dividendkwestie.

Directies en Commissarissen van die grote multijongens zijn wel zeer verguld met de ondernemingswetgeving in Nederland. Het is achter de Hollandse dijken veel moeilijker om ondernemingen op te kopen dan in Engeland. Op deze wetgeving wordt vooral vanuit de Angelsaksische landen vaak kritiek geleverd, het belemmert de vrijheid van handelen/ondernemen en daarmee wordt de economie als geheel geschaad. Effect van deze belemmerende wetgeving is onder andere dat beurskoersen te ver achterblijven. Met andere woorden: de belangen van de aandeelhouders worden geschaad. Hé, wat was ook alweer de reden om de D-belasting af te schaffen? Zo wordt toch het omgekeerde effect bereikt. Aandeelhouders en overigens ook ondernemingen behalen hierdoor juist minder winst, slecht voor de multinational, slecht voor de aandeelhouder.

Dus wie o wie heeft er nu belang bij afschaffing van de D-belasting? Hier komt het witte konijn uit de hoge hoed. Door als multinational je hoofdzetel in Nederland te hebben of door je hier te lande te vestigen is de kans minder groot dat je wordt overgenomen. Aha, zegt Wickie de Viking, nu snap ik het. Die lobby van directeurtjes en commissarisjes is dus bedoeld om zo lang mogelijk op het pluche te blijven zitten. Want ja, als je wordt overgenomen door een agressieve Amerikaanse club staat je sterrenbaantje op de tocht. Niet goed, hè. Uiteindelijk gaat deze hele poppenkast over het zeker stellen van baantjes, zelfprotectie dus. Prinsjesdag is dus eigenlijk pakjesavond voor multi-bestuurders, Sinterklaas is er erg vroeg bij dit jaar! Aandeelhouders profiteren niet, nee, ze hebben het nakijken. Die Mark is er met open ogen ingetrapt en zo’n fout geef je niet snel toe, nee geef je nooit toe. Dan maar de vlucht naar voren. Of heeft de sluwe Rutte zich met deze U-bocht reeds een sterrenbaantje voor zichzelf bedongen bij CEO Paul Polman van Unilever? Per slot van rekening heeft hij 10 jaar van zijn leven doorgebracht bij die margarine en wasmiddelenboer. Maar zo geslepen kan hij toch niet zijn? Hij krijgt vooralsnog het voordeel van de twijfel, maar het krediet raakt op. Pechtold wil Rutte nu zeker met gelijke munt terugbetalen en misschien wordt dat wel zijn laatste paukenslag, het kabinet opblazen, de Tweede Kamer verlaten en het weer goed maken met zijn liefje in Meppel. Pijn zal het waarschijnlijk na 13 jaar in Den Haag rondgelopen te hebben wel doen want ’Partir, c’est mourir un peu’.Intussen is het feest in Huize Polman, daar wordt alvast een Sinterklaasliedje aangeheven:

Sint Nicolaas, Sint Nicolaas, breng ons vanavond een bezoek en strooi dan wat lekkers in één of andere hoek.

’Koekoek’, schalt die Polman er achteraan……….

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s