Vertrekkende VVD’er Han(gt ‘m uit) ten Broeke

Alweer een VVD’er uitgezwaaid! Die Mark Rutte kan er zo langzamerhand wel een extra telraam bijkopen om al die gevallen partijgenoten te administreren. En als ’kers op de taart’ heeft het kamerlid – overigens in de vorige kabinetsperiode afgetreden – Jeanine Hennis – Plasschaert ook haar vertrek aangekondigd. Haar gedwongen aftreden als minister van defensie bezorgde Hennis-Plasschaert de nodige frustratieve oprispingen, zij voelde zich maar een ietsiepietse verantwoordelijk voor de deplorabele staat van de Nederlandse krijgsmacht. Maar ja, politieke verantwoordelijkheid, hè. Het dodelijk ongeluk door een disfunctionerend mortiergeschut in Mali dat twee Nederlandse militairen het leven kostte deed Hennis-Plasschaert uiteindelijk de das om.

Dit tragisch ongeval gaf onmiskenbaar aan dat het Nederlands defensiematerieel aan betonrot onderhevig is. Tragikomisch vind ik in dit verband de naam waaronder de Nederlandse blauwhelmen hun VN-taak uitvoer(d)en: MINUSMA. Dat bedenk je gewoon niet! Ondanks het feit dat Plasschaert nummer twee was op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer voor de VVD werd haar geen ministerspost gegund, te vroeg oordeelde grootmoefti Rutte. Haar vertrek komt dus niet als een verrassing, binnenkort wordt ze de vertegenwoordiger van de VN, ze gaat de zogenaamde UNAMI missie in Irak leiden. Toen ik deze VN missienaam las schoot me meteen een betere benaming binnen: (TS)UNAMI…..Tot slot nog wat volledig onbruikbare triviale informatie, maar ik vind het grappig: Hennis-Plasschaert is getrouwd met Erik-Jan Hennis de oudere broer van Maarten Hennis, een cabaretier. Tot 2012 maakte deze Hennis deel uit van de cabaretgroep ’niet schieten!’ waarvan akte! 

Ja, dan Han(gt ‘m uit) ten Broeke, het laatste treurige wapenfeit van de liberalen. Bij voorbaat zeg ik al dat de VVD nog mazzel heeft dat de HP/de Tijd niet in de vakantiekomkommertijd met de seksuele escapades van Ten Broeke op de proppen is gekomen. In dat geval was de schade voor de partij nog groter geweest, de aandacht van de politieke journalisten richtte zich vorige week voornamelijk op schietschijf Stef Blok, de begrotingsperikelen en de onvermijdelijke dividendbelasting. Misschien heeft de HP/de Tijd journalist in verband met de timing gemeend clementie te moeten betrachten met ten Broeke, bovendien is Jinek op zwangerschapsverlof en was Jeroen Pauw nog met vakantie, ik bedoel maar. Ik heb voor U de zaak Han(gt ‘m uit) ten Broeke volledig ontleed, zodat de naakte waarheid vanonder de lakens tevoorschijn zal komen.

Als eerste wil ik met het onderwerp ’liefde’ beginnen, want liefde is één van de pijlers van ons menselijke bestaan. Nee, nee, doorlezen alstublieft, volgens mij is het zo saai nog niet. De geboren Haaksbergenaar Han ten Broeke was eigenlijk de ideale schoonzoon van Erica Terpstra en de rest van de VVD-moeders, maar ja met ideale schoonzonen wil het nogal eens mislopen, kijk maar naar al die #metoo schandalen van het afgelopen jaar. Han heeft een mooie carrière doorlopen binnen de VVD, het enige dat nog ontbrak was een ministerspost, maar achter de coulissen was het een publiek geheim binnen de VVD dat die damespantylucht maar niet uit Han’s werkkamer te verdrijven was. Ook niet door Mark Rutte die overigens niet eens te beroerd is om zijn eigen koffie op te dweilen als hij die uit zijn handen laat vallen bij de detectiepoortjes van het parlement. Dat was ook een belangrijke reden om niet Han maar de ‘altijd genuanceerde’ Stef Blok als minister van Buitenlandse zaken aan te stellen.

Ten Broeke is vier jaar lang de assistent van Anne-Marie Jorritsma geweest en naar het schijnt heeft hij niet alleen haar aktentas gedragen…. Maar goed, ondanks het feit dat ik  ’rode oortjes’ verhalen heb gelezen en nog wel in zogenaamde kwaliteitsmedia wil ik hier – alhoewel mijn boulevardnieuwsbloed mij anders doet gebieden – uiteraard niet op ingaan. Het zal hoogstwaarschijnlijk niet om echte liefde zijn gegaan. Bij Anne-Marie niet neem ik aan….. En nu kom ik bij de kern: stel dat bij de toen 44 jarige ten Broeke en de toen 25 jarige fractiemedewerkster wél van de enige en echte liefde sprake was geweest. Hoe had het liefdespaar en de VVD-top dan op deze onluikende relatie moeten reageren?

Klaas Dijkhoff, de carnavalskroonprins van de VVD zou met deze situatie wel raad weten. ’Als je de liefde van je leven hebt gevonden is dat prima, maar dan is de consequentie wel dat je je politieke baantje op moet geven’. Uiteraard was Dijkhoff’s opmerking op ten Broeke van toepassing en niet op de fractiemedewerkster. Maar waarom? Het zou hier – wellicht – een liefdesrelatie betreffen tussen twee volwassen mensen die onderling zelf toch mogen bepalen wie de politieke arena verlaat? Ja hoor ik de grachtengordeliaanse feministen al uitslaan, hier is toch evident sprake van een ongelijkwaardige situatie waarbij de vrouw toch het onderspit delft! Met dit oneigenlijke argument wordt de vrouw in kwestie automatisch gedegradeerd tot letterlijk de voetveeg van de man. Een beetje ’little people sickness’ redenering.

Zijn het nu niet juist de liberale waarden die uitgaan van de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw? Ik meen dat een vrouw van 25 lentes jong toch als volwassen moet worden beschouwd, wat zullen we nu krijgen! Daar doet het verschil in positie/hierarchie niets aan af, dat lijkt me nu juist een ouderwets vastgeroest oude mannenstandpunt. Versteend conservatief denken dus Klaas! Maar misschien hangt Dijkhoff wel de Brabantse stroming van het liberalisme aan die prachtig tot uitdrukking wordt gebracht in dé carnavalskraker van Arie Ribbens: ’ we zakken door, we zullen niet verdorsten en Willem grijpt Marietje van achter bij de schouders’. Overigens als de volwassen keuze van het liefdespaar toch op het vertrek van de fractiemedewerkster valt mag ik aannemen dat Klaas wel een geschikte baan voor haar kan ritselen, bijvoorbeeld in Kielegat (= Breda buiten de carnavalstijd, maar deze duurt daar bijna het gehele jaar).

Voor de goede orde wil ik hiermee aangeven dat de beslissing van de tortelduifjes een PRIVÉ-zaak is, precies dat lijkt me nu de juiste liberaal getinte lijn. Overigens zou ik waarschijnlijk nog een heel ander standpunt hebben ingenomen. Van mij hadden de geliefden gewoon kunnen doorfunctioneren op hun respectievelijke posten. Met één restrictie: geen overlapping in diensten en werkzaamheden. Ik mag toch aannemen dat een professioneel kamerlid geen fractiegeheimen deelt met zijn liefje als die niet voor haar oren bestemd zijn. Als je ervan uitgaat dat dit wel eens zou kunnen gebeuren is het VVD-fractielid sowieso niet geschikt voor zijn functie. Want de kans dat hij op een onbewaakt moment in een ietwat door alcohol benevelde toestand een fractiegeheim deelt met NOS-verslaggever Xander van der Wulp is ook altijd aanwezig. Juist een liberale partij als de VVD waar individuele vrijheid met vette letters wordt geschreven moeten fractieleden als volwassen en a priori als integer worden tegemoet getreden. Tja, dat is misschien niet aan Brabantse kroonprinsoren besteed.

Maar goed, laten we het VVD (Dijkhoff)-standpunt respecteren dat fractieleden geen enkele relatie met een medewerker mogen hebben. Maar hoe zit het dan met mede-Tweede Kamerleden. Nog een stap verder, hoe zit het met eventuele relaties met Tweede Kamerleden van een andere partij. En de overtreffende trap, eventuele relaties met een Tweede Kamerlid van een oppositiepartij of met één van de medewerkers van die oppositiepartij? Liefde valt niet te sturen, dat weet elke jonge puber al, wat nu als ten Broeke een relatie zou zijn aangegaan met bijvoorbeeld Lilian Marijnissen van de SP?

Is dit niet veel laakbaarder, want het is best mogelijk dat essentiële informatie over bijvoorbeeld de kabinetsformatie in een onbewaakt orgastisch ogenblik in de oren van Lilian wordt gefluisterd. Tja en dan zijn de rapen gaar want de kans is dan groot dat Lilian’s Russisch genaamde hond Laika met een cognacvaatje om de hals gevuld met gecodeerde informatie op pad wordt gestuurd naar het Kremlin. Alle gekheid op een stokje, het is mij volslagen onduidelijk welke mores de diverse politieke partijen erop nahouden hoe om te gaan met amoureuze relaties in de politieke arena. Volgens mij wordt er in dit overtrokken #metoo tijdperk zwaar overspannen tegen dit soort onherroepelijk voorkomende liefdesaffaires aangekeken. Beide beentjes op de grond laten staan en het hoofd koel houden zou ik zeggen.

Wat zegt U, als het een zogenaamd slippertje betrof, wat dan? Als het met beider instemming gebeurde zonder enige vorm van intimidatie zijn er twee mogelijkheden. Óf de tijdelijke geliefden leggen er zand over en behouden het slippertje voor zichzelf, Ten Broeke trekt zijn broek op, de fractiemedewerkster bevestigt haar BH weer in de juiste bureaustand, men doet een plas en alles blijft zoals het was. Ik hoor het alweer in de grachtengordel donderen, dit is essentiële informatie achterhouden, dit is dubbel erg! Hoezo? Juist in de VVD zouden individuele vrijheden hoog in het vaandel moeten staan, bijvoorbeeld de vrijheid om een kortstondig seksueel contact aan te gaan. Deze vrijheid mag nooit ingeperkt worden, ook niet de vrijheid om in dit geval en onder de geschetste omstandigheden over het slippertje te zwijgen. Het slippertje betreft namelijk nogmaals handelingen die vallen onder de individuele vrijheid van elk mens.

Misschien betreft het hier wel één van de meest essentiële individuele vrijheden, namelijk de keuze met wie ik de liefde bedrijf. DUS ook het individuele recht om daar over te zwijgen. We praten hier over de private levenssfeer, niet vergeten Klaas! Die ’officiële’ penning van de gedachtenpolitie doe je maar tijdens het carnaval in Breda – sorry Kielegat – op je revers. Als Dijkhoff achteraf het slippertje toch ter ore komt kan hij alsnog besluiten dat de fractiemedewerkster geen directe diensten meer levert aan Ten Broeke. Maar van mij hoeft dat niet persé hoor! Niet hysterisch reageren svp, bij de VVD zijn ze toch niet bevindelijk gereformeerd of zo?

Terug naar de tweede óf. Óf de tijdelijk geliefden melden hun slippertje bij de politieke zedenafdeling van de VVD wel. In dat geval lijkt me dat Dijkhoff ook hier besluit dat de fractiemedewerkster mag blijven maar voor de zekerheid geen directe diensten meer levert aan ten Broeke. Overigens zou ik me niet kunnen voorstellen dat Ten Broeke en de fractiemedewerkster enig belang zien in het melden van hun slippertje. Behalve als één van de twee of allebei Dijkhoff figuurlijk de ogen wil uitsteken, omdat de Brabantse kroonprins zelf wellicht een oogje heeft op de jonge fractiemedewerkster. Of een oogje heeft op Han ten Broeke natuurlijk, ik wil niet op voorhand categoriseren, altijd geaardheid-neutraal blijven, hè

Tot zover mijn zedenpreek aan het adres van Klaas Dijkhoff, maar er is meer! Bovenstaand relaas was hypothetisch, het had zo kunnen verlopen, maar de feiten laten hier een ander beeld zien. Feiten die overigens een songfestival aan fouten oplevert begaan door alle VVD-collega’s in kwestie. Ten eerste Han ten Broeke. Hij heeft de korte relatie met de fractiemedewerkster niet gemeld aan toenmalig fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Ha, daar is hij weer, ik dacht het hoofstuk van de geopolitiek uitstekend onderlegde Fries reeds afgesloten te hebben, maar nee. De later ingevoerde mores dat relaties op de VVD-werkvloer uit den boze zijn was bij monde van Zijlstra toen nog niet van kracht binnen de liberale fractie, dus formeel had ten Broeke hier geen enkele verplichting tot melding.

Maar hij meldt nu wel nadat de affaire in de publiciteit is gekomen dat er 5 jaar geleden sprake was van een ’niet-gelijkwaardige relatie’ en dat ’hij daarmee een grens heeft overschreden’. Om deze reden heeft ten Broeke besloten zijn kamerlidmaatschap op te zeggen. Daar komt hij nu mee aan……Uiteraard had hij  5 jaar geleden na deze conclusie getrokken te hebben zijn pijp al aan Maarten moeten geven. Nog belangrijk: een hierarchisch verschil in posities tussen ten Broeke en de fractiemedewerkster impliceert niet automatisch dat er sprake is van een niet gelijkwaardige relatie, wat een ’rubbish’ zeg! Daar komt Hannetje natuurlijk niet mee weg! Maar inderdaad: biezen pakken en eerst maar eens terug naar je geboorteplaats Haaksbergen, een haak/breitherapie lijkt me voor het komende halfjaar het geëigende tijdverdrijf.

Dan de fractiemedewerkster. Als we de mediaberichtgeving mogen geloven ontstaat de indruk dat er sprake is geweest van op zijn minst seksuele intimidatie. De hele affaire meldde ze eerst aan een fractielid van de VVD, waarop deze naar Halbe Zijlstra stapte. Uiteraard had de medewerkster de als seksuele intimidatie – of meer – ervaren handelingen/uitspraken van ten Broeke meteen moeten melden aan de fractievoorzitter en wellicht aangifte moeten doen. Ik kan me voorstellen dat deze stap teveel stress bij haar opleverde, waarschijnlijk meldde ze de gebeurtenissen daarom aan een fractiegenoot van ten Broeke. Toen de zaak uiteindelijk behandeld werd ten kantore van politiezoon Halbe zag ze van aangifte af en de zaak werd in der minne geschikt. Zelf zegt de fractiemedewerkster hierover ’we agreed to disagree’ en ’daarmee heb ik een punt achter de kwestie gezet’.

Toch is dat niet helemaal waar. Na de uitspraken van ten Broeke in de publiciteit dat er ’niks onoirbaars’ was voorgevallen reageerde de fractiemedewerkster meteen en wel inhoudelijk. Ze meldt dat het ’kwetsend en verdrietig is dat ze wordt geconfronteerd met een lezing die haaks staat op mijn lezing van de gebeurtenissen destijds’. ’Ze wil de zaak nu niet helemaal opnieuw overdoen in de media’ zegt ze tot slot. Ja, ja zo kan ik het ook. Door publiekelijk te reageren op de uitspraken van Ten Broeke draagt ze zelf bij aan ’het overdoen van de zaak in de media’. In feite wordt ten Broeke alsnog via de media beschuldigd van grensoverschrijdend seksueel gedrag en daarmee schendt ze de schriftelijke overeenkomst die ze heeft getekend. Overigens geldt dit natuurlijk ook voor ten Broeke, die is eigenlijk nog meer ’to blame’ want hij verbrak als eerste de afspraken van die schriftelijke overeenkomst.

In die zin begrijp ik de reactie van de fractiemedewerkster wel: als die Han erover praat is de overeenkomst voor mij ook niet meer geldig. Sjiek kun je het echter niet noemen. Verstandiger was van haar zijde was geweest om op vragen van journalisten het volgende te antwoorden: de Heer ten Broeke meent publiekelijk uitspraken te moeten doen over een affaire die we gezamenlijk op schriftelijke basis hebben afgesloten. De heer ten Broeke meent zich nu niet meer aan deze overeenkomst gehouden, dat is zijn foute en niet goed te praten keuze. Ik hou me zoals de afgelopen vijf jaar en voor nu en voor in de toekomst wel aan de gemaakte afspraken. Met liberale groet!

Tenslotte onze postduivenman Halbe uit Oosterwolde. Hij is in ieder geval gedisculpeerd voor het niet wegsturen van ten Broeke op basis van VVD fractieregels die toen nog niet bestonden. Als ik Halbe mag geloven werd pas na deze affaire de strenge lijn ingevoerd dat relaties op de VVD-fractiewerkvloer niet worden getolereerd. Maar er was hier iets veel ernstiger aan het handje. De fractiemedewerkster bevestigde op Zijlstra’s kantoor meermalen dat er sprake was geweest van seksueel overschrijdend gedrag. Halbe heeft nog gevraagd of de fractiemedewerkster geen aangifte wilde doen. Aan de andere kant adviseerde hij fractiegenoot ten Broeke om – vanwege zijn totaal andere lezing van de voorvallen – aangifte te doen wegens smaad.

Halbe, Halbe, Halbe. Het was natuurlijk evident dat in zo’n licht ontvlambare situatie beide kemphanen op non-actief gesteld hadden moeten worden. De pers was hier natuurlijk meteen opgedoken, op vragen van journalisten had Zijlstra het volgende simpele antwoord moeten geven: er is een kwestie tussen twee mensen in de VVD-gelederen, het betreft de heer Ten Broeke en mevrouw……., fractiemedewerkster. Na overleg met mijn fractieleden is het besluit genomen dat er intern een onderzoek wordt ingesteld. Meer kan ik U op dit moment niet zeggen, U hoort nog van ons, met liberale groet!

Indien het in de affaire tot een overeenkomst was gekomen tussen de twee non-actieven had deze status opgeheven kunnen worden. De fractiemedewerkster had wat mij betreft kunnen blijven en ten Broeke ook met dien verstande dat de medewerkster geen directe diensten/arbeid meer levert voor ten Broeke. Als betrokkenen daarna alsnog in de pers uit de school zouden klappen zou dit tot onmiddellijk ontheffing uit hun functies geleid moeten hebben. Voor de goede orde: degene die als eerste de overeenkomst verbreekt krijgt zijn of haar congé en de ander is dan ook niet meer gehouden aan de geheimhoudingsplicht, MAAR mag op zijn of haar positie blijven. Dat lijkt me niet meer dan fair.

In het geval dat de twee kemphanen tijdens het interne onderzoek in de publiciteit treden betekent dit tevens ’exit’. Ook hier weer, degene die het eerst kletst vertrekt onverwijld, de ander mag blijven. Nog één laatste dingetje, als degene die op zijn of haar post mocht blijven zitten terwijl de ander moest gaan vanwege het verbreken van de overeenkomst of kletsen tijdens het interne onderzoek betekent dit niet automatisch dat de ’blijver’ gevrijwaard is van latere negatieve consequenties.

Welk geval praten we dan over? Nou, als het bijvoorbeeld tot een veroordeling komt uitgesproken door een strafrechter. Tja toen ik voorgaande terug las moest ik ook even goed lezen, maar deze gang van zaken lijkt me logisch EN fair. Oeps, één ding vergeten: als één van beide betrokkenen of beide officieel door het Openbaar Ministerie als verdachte worden aangemerkt betekent dat in alle gevallen op non-actief stelling. Net zo lang tot de zaak geklaard is. Bij strafrechtelijke veroordeling van ten Broeke volgt functieontheffing, bij strafrechtelijke veroordeling van de fractiemedewerkster ex aequo.

Als de betrokkenen niet bereid zijn hun mond te houden tijdens het interne onderzoek – en dit ook expliciet voorafgaande aan het onderzoek hebben gemeld – had dat niet uitgemaakt voor hun non-actieve status. Tot het definitieve onderzoeksresultaat zou de non-actieve status moeten gelden. In het geval van ten Broeke zou dat overigens tot onoverkomelijke problemen kunnen leiden in verband met zijn Kamerlidmaatschap, zover ben ik er niet in gedoken.

Hij moet dan mogelijk vervangen worden door een ander nieuw aan te stellen Kamerlid. Het gaat mij echter om het principe. Overigens heb ik nog even gecheckt: de coalitie PvdA/VVD had in de cyclus 2012 – 2017 79 zetels, die Han hadden ze wel kunnen missen bij stemmingen, waarschijnlijk als kiespijn. De VVD-fractie had in onderhavig geval trouwens ook kunnen besluiten het interne onderzoek af te blazen, betrokkenen strijden het onderling maar uit, degene die eventueel als onschuldig wordt aangemerkt kan dan zijn of haar werkzaamheden weer oppakken.

Dan nog de mogelijke uitkomsten van het interne VVD-onderzoek, mocht deze zaak op deze correcte wijze zijn afgewikkeld. 1. De zaak wordt in der minne geschikt, de betrokkenen blijven op hun post, fractiemedewerkster levert echter geen directe diensten meer aan ten Broeke. Degene die na de gladstrijking van de situatie alsnog uit de school klapt dient onverwijld te vertrekken, dit moet een integraal onderdeel zijn van de uiteindelijke schriftelijke overeenkomst tussen de twee VVD’ers in kwestie.

2. Naar aanleiding van de gesprekken meent de VVD-fractie dat beide moeten vertrekken, omdat er geen overeenkomst kan worden bereikt. Het vervolg kan eventueel uitgevochten worden voor de straf/burgerrechter, dat is aan betrokkenen zelf. De VVD-fractie kan immers geen oordeel vellen over de ontstane situatie, trias politica beste VVD politici! Dijkhoff kan niet op de stoel van de rechter gaan zitten, behalve als hij de voorzitter van de Raad van Elf is natuurlijk…… Als redengeving kan Halbe Zijlstra melden dat er een onwerkbare situatie is ontstaan als gevolg van omstandigheden in de private levenssfeer van betrokkenen, punt! Met liberale groet. Betrokkenen bepalen daarna zelf of en hoe ze in de publiciteit treden. Dat is geen verantwoordelijkheid meer van de VVD-fractie.

3. Na het interne onderzoek komt Han ten Broeke naar buiten met het bericht dat er sprake is geweest van een niet-gelijkwaardige relatie met een fractiemedewerkster en dat hij daarom zijn Kamerzetel opgeeft. De fractiemedewerkster mag in dit geval uiteraard haar functie blijven vervullen.

4. De fractiemedewerkster meldt na afsluiting van het interne onderzoek dat ze haar functie opgeeft wegens geestelijk onwel bevinden of anderszins. Ondubbelzinnig bevestigt ze dat er geen onverkwikkelijkheden zijn voorgevallen tussen ten Broeke en haar persoon. Zonder enige druk heeft ze deze beslissing genomen. In deze situatie dreigen we wel op glad ijs te komen in verband met het verschil in hierarchie. De VVD-leiding kan zich niet veroorloven dat er bij het publiek ook maar één vraagtekentje blijft met betrekking tot de rol van ten Broeke. Erg waarschijnlijk lijkt me deze uitkomst dan ook niet. In ieder geval dient ten Broeke met deze uitkomst met het volgende akkoord te gaan: ’no talking anymore’ , als hij nadien ook maar één opmerking maakt over deze afgehandelde kwestie dient hij alsnog onverwijld te vertrekken.

5. De zaak kan niet in der minne worden geschikt maar ten Broeke weigert uit de Tweede Kamer te vertrekken en begint een éénmansfractie. De VVD-fractie heeft hem in deze situatie uiteraard al uit de fractie gezet. In dit geval is de fractiemedewerkster helaas de pisang, immers er is sprake van een uitkomst die ik onder punt twee heb geschetst. De fractiemedewerkster moet vertekken omdat de kwestie niet tot een overeenkomst heeft geleid. Erg waarschijnlijk is dit scenario echter ook niet, moddersmijterij is dan niet uit te sluiten, alle betrokkenen EN de VVD zullen beschadigd raken. Maar dát nu is dan niet de schuld van Halbe…

Halbe Zijlstra heeft verzuimd de twee betrokkenen meteen op non-actief te stellen en meteen een intern onderzoek in te stellen, zoveel is zeker. Als bij deze non-actiefstelling ten Broeke geprotesteerd zou hebben, met andere woorden hij had het onacceptabel geacht, dan was één optie opportuun geweest, namelijk verwijdering uit de VVD-fractie. Waarschijnlijk was ten Broeke dan verder door het leven gegaan als zelfstandige éénmansfractie. Want Kamerleden bekleden hun zetel op persoonlijke basis, daar zou in dit geval geen lieve Halbe aan geholpen hebben. In elk geval had Zijlstra een correcte procedure gevolgd. Maar Wat deed Halbe echter? Achteraf een integriteitsonderzoek instellen zonder de buitenwereld daarvan op de hoogte te stellen. Mosterd na de maaltijd, fout op fout gestapeld, maar ja, Halbe grossierde al in fouten als een schroeven/moertjesgroothandel. Weet je, Halbe hoe voorgaande correcte procedurebeschrijving heet? Volwassen Peoplemanagement! Met de ons bekende uitkomst is iedereen in deze kwestie beschadigd geraakt, Mark Rutte moet er een punthoofd van krijgen.

Ja, Klaas Dijkhoff, de procedure had dus ook op een andere basis doorlopen kunnen worden. Het lijkt allemaal wat gecompliceerd, maar zo ingewikkeld is het ook weer niet hoor. Trouwens, Klaas had toch zo’n goede score bij ’de slimste mens’!? Overigens past hier dáárom een zorgvuldige procedure want het gaat in deze kwestie om zeer ernstige zaken die de persoonlijke levenssfeer EN de persoonlijke integriteit van mensen betreffen. Hiernaast kan bij  verkeerde beslissingen de partij – in dit geval de VVD – (nog meer) beschadigd raken EN natuurlijk andere functionarissen van de partij, zoals arme Halbe…..Een dergelijke situatie afdoen met opmerkingen als ’het is einde oefening als er sprake is van een relatie op de werkvloer’  getuigt niet alleen van onbekwaamheid maar tevens van Dijkhoff’s Brabantse botheid. Een botheid gelijk een bot padvinderszakmes dat al jaren lang niet meer geslepen is.

Aan Klaas Henricus Dominicus Maria Dijkhoff heb ik tenslotte nog een paar adviezen: nooit sterke verhalen vertellen over je carnavalsstrapatsen in Breda en omgeving, ook niet bij de jaarlijkse parlementaire barbecue. Je zou eens iets onoirbaars kunnen vertellen, voor je het weet zit je op de schopstoel. Enne, geen schop nageven aan die arme Halbe, hè. Stoer melden voor de camera dat het ’exit’ was geweest voor elk fractielid in geval van intieme omgang met collega’s als jij destijds fractievoorzitter was geweest. Nou, nou stoere kerel ben je hoor, komt dat misschien doordat je een dissertatie hebt geschreven over oorlogsrecht? Ik voorzie nu al een Elco Brinkman-scenario……

Het ’slapstick-einde’ van deze stapel aan missers is geëindigd met misplaatst siervuurwerk. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib maakt zich er bij het afscheid van Ten Broeke met een lolletje vanaf. Volslagen misplaatst geeft ze een schijtlollig voorbeeld van een ’intiem’ samenzijn dat ten Broeke had met notabene voormalig Tweede Kamerlid Harry van Bommel in een container in Afghanistan. Dezelfde van Bommel die al eens in opspraak was gekomen vanwege vermeende ongewenste intimiteiten. Conclusie, volledig de plank misgeslagen mevrouw Arib! Ik vraag me werkelijk af of haar integratie in de Nederlandse samenleving geslaagd is. Helaas moet ik besluiten met – wederom – Klaas Dijkhoff. Die amicale omhelzing van Ten Broeke’s na diens definitieve Waterloo, wat moet ik daar nog van zeggen? Maak van dat K.H.D.M Dijkhoff maar K.H.D.M.J. Dijkhoff, ik hoef u niet te verklappen waar die ’J’ voor staat………..

Ik wens de meeste VVD’ers een hete herfst toe, maar alleen op amoureus niveau!

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s