Duitse Regering is een Stelletje ’Europese Luchtfietsers’

A cartoon army soldier in the turret of a tank

Heiko Maas is de huidige Duitse minister van buitenlandse zaken en lid van de sociaal-democratische SPD, zo langzamerhand afgezakt tot een een partijtje in de marge van de Duitse politiek. Hij is geboren in Saarlouis, een stadje op steenworp afstand van de Franse grens. ’Louis’ lijkt me nu niet een echte Duitse uitdrukking of beter: naam. Heiko Maas belichaamt mischien wel mede door zijn bijna ’Franse’ achtergrond de identiteiscrisis waarin de Duitse natie zich thans bevindt.

Waar zijn de tijden van de ’Realpolitik’ van Willy Brandt gebleven. In plaats van dat de Duitsers zich opwerpen als visionair richtinggevend voor de Europese Unie en daarbuiten zien we een zwalkende ’Regierung’ met een amechtige Angela Merkel die op haar laatste benen loopt. En wat doet meneer Maas? Hij schrijft een artikel met zijn ’vergezichten’ dat hij opstuurt naar diverse Europese media. De krant die altijd de nuance zoekt – NRC – was zo vriendelijk Maas’ artikel te publiceren. Bij het lezen ervan vielen de haren al van mijn schedel. Wat een treurnis! Maas’ schrijfsel kunt U hieronder vinden waarin ik het vet/cursiefgedrukt van commentaar voorzie. Onder Europese leiding van de Duitsers gaan we volgens mij naar de ’Romeinse’ haaien! Of zoals de Duitse oud minister Sigmar Gabriel – tevens van buitenlandse zaken én notabene SDP ‘mitglied’ – in het verleden al eens opmerkte: ’Wir – die Europäer –  sind die letzten Vegetarier der Weltpolitik in dieser Welt der Fleischfresser’. Wat stelt Angela Merkel hier tegenover: ’wir schaffen das’! Ja de zeer rechtse partij de AfD een politieke speler van formaat te laten worden in de ’Heimat’. Dat heeft ze wel ’geschaft’. Ich gratuliere……..

Het artikel van Heiko Maas hieronder

Europa heeft de moed uit 1989 weer nodig

Met 27 nationale benaderingen zal Europa stranden, schrijft Heiko Maas dertig jaar na de val van de Muur. „Europa zal in deze wereld alleen standhouden als wij elkaar bijstaan.” Reactie: dit klinkt reeds als de dominee van de Christelijk gereformeerde kerk op een willekeurige zondag tijdens zijn preek in het vrome stadje Kampen……….

Waar was u toen de Berlijnse Muur viel? Ieder van ons die 9 november 1989 heeft beleefd, kan deze vraag beantwoorden. Want toen dertig jaar geleden Oost- en West-Duitsers elkaar huilend van geluk omarmden, eindigde niet alleen de Duitse deling: met de Muur viel ook het IJzeren Gordijn dat ons continent veertig jaar lang verscheurd had.

Op 9 november vieren wij Duitsers daarom niet alleen de val van de Muur, wij vieren de moed waarmee de mensen in Midden- en Oost-Europa vrijheid en democratie hebben gewonnen. Reactie: moed? Natuurlijk hebben DDR burgers, Hongaren, Polen etc moed getoond in de jaren voor 1989, maar de rol van ene Michael Gorbatsjov blijft onvermeld. Indien de Sovjet-Russische leider niet de voedingsbodem had verschaft voor het vallen van de muur hadden de Midden – en Oosteuropese satelietstaten nog lang ’zakkies kunnen plakken’.  Wij vieren een Europa dat vandaag – afgezien van een paar uitzonderingen – tot zijn geluk verenigd is. Reactie: Welk Europa? Van Dublin tot de Oeral, of van Unterhaching tot Potsdam………

Wij Duitsers weten aan wie wij dit geluk te danken hebben: aan de honderdduizenden Oost-Duitsers die voor de vrijheid de straten zijn opgegaan. Maar ook aan de werfarbeiders in Gdansk, de zingende revolutionairen in de Baltische landen, de Hongaren die als eersten het IJzeren Gordijn doorknipten, aan de grondleggers van Charta 77 in Praag, de kaarsendemonstranten in Bratislava, de opstandelingen van Timisoara – alle mannen en vrouwen wier vrijheidsdrang muren en prikkeldraad wegvaagden. Reactie: wederom geen enkele rol voor de rol van de Sovjets zelf. Een volstrekte valse voorstelling van de recente Europese geschiedenis. Wij hebben dit te danken aan onze vrienden en bondgenoten in het Westen. Maar ook aan de politiek van glasnost en perestrojka, een politiek van transparantie van overheidsactiviteiten, die werd ingevoerd door Gorbatsjov, de toenmalige secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, en de weg naar hereniging effende. Reactie: hee, toch nog een rol in de marge voor Gorbatsjov. Hiernaast was er overigens geen enkele sprake van de door Maas gememoreerde transparantie van overheidsactiviteiten in de Sovjet-Unie. Waarvan dan wel? Chaos en een overgang naar een oligarchisch onderdrukkend systeem!

Geschenk van Europa

De Duitse eenheid was ook een geschenk van Europa aan Duitsland – en dat aan het einde van een eeuw waarin Duitsers onvoorstelbaar leed over dit continent hadden gebracht. Reactie: ja, dat ’geschenk’ bevalt me wel. Maar het is een historische vergissing de Duitse eenheid enkel als geschenk te betitelen. De West-Duitse belastingbetaler heeft voor het  – harde – gelag moeten dokken. Voorbeeldjes: solidariteitsheffing voor de ’neue Bundesländer’, één op één valutawissel met de Deutsche Ostmark, miljarden verslindende ’investeringen’, ’coulancebetalingen’ aan de Sovjets. En zo meer. Bovendien moesten de Duitsers accepteren dat hun icoon van het ’Wirtschaftswunder’ van na de tweede wereldoorlog – de Deutschmark – moest sneuvelen.

Voor ons ontstaat daaruit een verplichting: de vereniging van Europa voltooien. Reactie: welk Europa? Dat van de landen van de Europese Unie? Of tevens Kazachstan? Een Europa bouwen dat voldoet aan de waarden en dromen van hen die in 1989 voor vrijheid en democratie de straten opgingen. Daar willen wij naar toe werken, ook wanneer wij volgend jaar, dertig jaar na de hereniging, het EU-voorzitterschap overnemen. Reactie: daar heb je ’m weer, die dominee uit Kampen!

Het redden van de euro, de eindeloze strijd over de opname en verdeling van vluchtelingen – dat alles heeft nieuwe onenigheden in Europa veroorzaakt. Reactie: 1. vluchtelingen? Elke Nigeriaan, Albanees etc die de EU als immigrant betreedt is een vluchteling? ’Links hobbygeklets! 2. de strijd in de EU gaat niet alleen over opname/verdeling van immigranten maar in de allereerste plaats of die gelukszoekers – althans de meeste – überhaupt wel toegelaten mogen worden op Europees grondgebied. Een volstrekte verkeerde voorstelling van de werkelijkheid van Meneer Maas! Met de Brexit beleven we hoe voor het eerst een land de EU verlaat. Reactie: is die Maas soms waarzegger? Bij mijn weten hebben de Britten de EU nog niet verlaten en het is nog niet zeker dat zulks ook daadwerkelijk gebeurt. En zij die ons willen wijsmaken dat minder Europa beter voor ons is, vinden in veel landen van Europa toeloop. Reactie: ’minder Europa’? Wat bedoelt Maas hier nu mee? Ik verkeer in de onmogelijke situatie om een inhoudelijke reactie te geven op een dergelijke tendentieuze algemene terminologie……

Daarbij is duidelijk: wij zullen in deze wereld alleen standhouden als wij Europeanen elkaar bijstaan. Reactie: haa, daar is ie voor de derde maal, onze dominee! Want de grote vier wereldwijde uitdagingen (globalisering, klimaatverandering, digitalisering en migratie) zal niemand van ons alleen aankunnen. Reactie: 1. ’what about’ vredeshandhaving? Niet toevallig één van de successen van de Europese samenwerking tot nu toe. 2. klimaatverandering memoreert Maas als eerste. Dit uit de mond van een minister wiens land afscheid heeft genomen van – bijna – Co2 vrije kernenergie……..Oproepen uit Den Haag, Berlijn of Parijs alleen, worden in Moskou, Peking en helaas in toenemende mate ook in Washington niet meer gehoord. Reactie: toch aardig van die Maas dat hij niet met zijn eigen hoofdstad Berlijn begint. Maar Nederland krijgt hier toch een iets te groot stukje van de taart. Den Haag? Trump zal zeggen: het is niet eens de hoofdstad van dit mini-mini landje…..Alleen Europa’s stem heeft doorslaggevend gewicht. Daarom moeten nationale solo-optredens taboe zijn in Europa. Reactie: welk nationaal solo-optreden? Ook op deze opmerking kan ik onmogelijk inhoudelijk ingaan! Waar heeft de goede man het nu precies over?

Echte Europese defensie-unie

Gezamenlijk moeten we een Europese politiek tegenover landen als Rusland en China formuleren en omzetten. Reactie: Hulde! eh, eh, maar hoe dan en op welke onderwerpen? Mensenrechten, economie, migratie? Het doet me denken aan die vriendelijke opa die tegen zijn kleinzoontje tegt: wel je best doen op school, hoor! Daarvoor is een effectievere Europese diplomatie nodig, en vooral meer flexibiliteit van ons allen. Met 27 nationale benaderingen zullen we stranden. Gezamenlijk moeten we meer doen om de conflicten in de regio’s om ons heen van hun scherpe kanten te ontdoen – in de Donbas, Syrië, Libië. Daartoe moeten wij Europa’s instrumenten tot vreedzame conflictbeslechting versterken. Reactie: zo, zo, het wordt al iets concreter, maar nog steeds blijft de mist hangen. Flexibiliteit van ons allen? Het lijkt op een mooie tekst van een mindfulness goeroe tijdens een duur betaalde bedrijfscursus.  En wij hebben een echte Europese defensie-unie nodig, complementair aan de NAVO en die, indien noodzakelijk, echter ook zelfstandig opereren kan. Reactie: dit is echt de giller van het hele artikel. Complementaire Europese defensie-unie? Zegt de buitenlandminister van een land met een bijna disfunctionerend militair apparaat dat jaarlijks net boven de 1% begrotingsbijdrage voor zijn strijdkrachten inruimt? Terwijl de NAVO norm 2% bedraagt……

Gezamenlijk moeten we voor het behoud van de internationale orde vechten en het hart van een alliantie voor multilateralisme worden. Reactie: multilateralisme? Het synoniem van multilateraal is veelzijdig. sorry, snel verder naar de veelzijdige Heiko Maas. Van het behoud van deze orde hangt immers ook onze vrede in Europa af. Gezamenlijk moeten we een leiderschapsrol bij de bescherming van het klimaat op ons nemen. Er zijn moedige politieke beslissingen nodig alsook echte maatschappelijke inspanningen, opdat ons continent tegen het midden van de eeuw klimaatneutraal is. Lukt ons dat niet, dan verspelen wij de toekomst van onze kinderen. Reactie: Aha, daar komt de aap uit de mouw! Het synoniem van multilaterisme bij Maas is klimaatbeleid. Dus zonder een goed klimaatbeleid kunnen we niet ’vechten voor het behoud van de internationale orde’. Ten eerste is er weinig te bespeuren van die orde met al die proxyoorlogen zoals bijvoorbeeld in het Midden-Oosten. Ten tweede is een gedegen klimaatbeleid wellicht dienstbaar voor het bereiken van die – nogmaals – ’internationale orde’ maar met alle respect, er zijn toch nog wel andere indicatoren. Zoals diplomatie, handelsverdragen, culturele uitwisseling, consequent immigratiebeleid etc etc. O ja, en wat dacht meneer Maas van een geoutilleerd defensieapparaat? Beschikken de Duitsers daarover? Beste columnist, niet zulke domme vragen stellen, hè

Technologische wedijver

Gezamenlijk moeten we de Europese economie versterken om niet vermorzeld te worden in de handelsoorlog en technologische wedijver tussen China en de Verenigde Staten. De volgende EU-begroting moet daarom een begroting van de toekomst zijn die gericht in onderzoek, hoogwaardige technologie en digitalisering investeert. Reactie: hulde! Maar bij lange na niet genoeg. Ik zou er nog aan toe willen voegen: het weren van hoogwaardige Chinese technologie die spioneren in de hand werkt, het optreden van de EU als een handelsblok richting de ’Fleischfresser’ als de USA en China, de wil tot werkelijke uitbreiding van de EU met landen als Servië, Macedonië en dergelijke. Vooral op de Balkan dreigt de EU het te verliezen van de Fleischfresser. Zelfs een land als Saoedi-Arabië heeft al een ’strong hold positie’ in Albanië en Bosnië-Hercegovina.

Alleen zo borgen we Europa’s welstand. Gezamenlijk moeten wij ervoor zorgen dat onze Unie ook van binnen standhoudt. Sterk is Europa als het zijn burgers sociale zekerheid biedt, als niet alleen de economische, maar ook onze sociale standaards naar elkaar toegroeien. En sterk is Europa als wij waarden zoals rechtsstatelijkheid eerbiedigen en doorzetten. Reactie: prachtige vergezichten en op zichzelf bijzonder sympathiek. Maar laat Duitsland nu eens in eerste instantie zorgen voor een basisstandaard voor ALLE duitsers en ALLE legale immigranten in plaats van miljarden te spenderen aan illegale migranten die niets maar dan ook niets te zoeken hebben in de EU. Is dit een ultrarechts standpunt? Welnee, gewoon boerenverstand laten prevaleren!

De herfst van 1989 heeft getoond waartoe wij Europeanen in staat zijn wanneer wij over nationale grenzen heen denken en handelen; welke kracht er in ons schuilt wanneer wij opkomen voor vrijheid en democratie, voor recht en rechtvaardigheid. De kracht, muren en grenzen te overwinnen. De kracht, onze waarden en belangen door te zetten in een toenemend autoritaire wereld. Reactie: ’wij’? Wie zijn dat die ’wij’? DDR burgers die de muur afbraken, Polen die demonstreerden, Hongaren die als eerste het ijzeren gordijn doorknipten? Of misschien toch ook Michael Gorbatsjov? Duitsers kunnen tot op de dag van vandaag niet eens over hun eigen ’Bundesländergrenzen heen denken en handelen’. Zo zijn bijvoorbeeld de ’Ossies’ nog ver in de minderheid op managementposities bij bedrijven in westelijk Duitsland. Én in Oostelijk Duitsland……..

Deze wereld heeft Europa’s moed tot vrijheid nodig, de moed van 1989. Laat ons eindelijk durven Europeaan te zijn, Europees te handelen – zonder mitsen en maren! Reactie: ik ken weinig mensen die zich in de eerste plaats Europeaan voelen, maar dat ligt misschien aan mij… De Verenigde Staten van Europa? Forget it, for now and for the future!

Eindconclusie: Heiko Maas is weliswaar brildrager, zijn brilleglazen lijken een roze kleur te hebben. In werkelijkheid zijn ze inktzwart…….

Sommige mensen zijn niet alleen ziende blind en horende doof, maar tevens oneindig hardleers (András Csengő, columnist(je), 1963 – )

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s